Uusi muotoilun YAMK -ohjelma tuo yhteen muotoilun, tekniikan ja liiketoiminnan

Syksyllä 2021 yhteishakuun tulevan Savonia-ammattikorkeakoulun InnoTech-liiketoiminta (YAMK) –ohjelman taustalla on idea siitä, että innovaatioita tuotetaan todellista vastaavalla kokoonpanolla yhdessä muotoilijoiden, insinöörien ja liiketoiminnan opiskelijoiden kesken. Voit lukea lisää tutkinnosta klikkaamalla tästä.

– Erään määritelmän mukaan muotoilu on ”toimintaa, jossa tutkimusta, taidetta ja teknologiaa liiketoimintaympäristössä yhdistämällä on tarkoitus tuottaa parempaa ihmisen rakentamaa ympäristöä”, kertoo muotoilun yliopettaja Ilkka Kettunen.

60 opintopisteen ohjelmaan otetaan kymmenen muotoilijaa, joilla on vähintään kahden vuoden työkokemus tuotekehityksen tai muotoilun alalta.

Toimi osana tiimiä

Tutkinto-ohjelman oppimisnäkemys perustuu tiimivalmennukseen.

– Opiskelijoita ei ”opeteta”, vaan muotoilun, tekniikan ja liiketoiminnan osaajat kehittävät omia tavoitteellisia projektejaan tiiminä. Konstruktiivinen lähestyminen opiskeluun ei liene muotoilijoille kovin vierasta. Innovaatioprosessin opiskelu tapahtuu Savonialla verkossa osana tiimiä, höystettynä lähijaksoilla Kuopiossa, Kettunen sanoo.

Uudessa koulutuksessa opiskelija valitsee myös Savonian YAMK-opintojen laajalta tarjottimelta 10 opintopistettä mieleisiään opintoja. Näissä opinnoissa on varaa valita, sillä aiheet vaihtelevat palvelumuotoilusta strategiseen ajatteluun.

Opinnäytetyö on laajuudeltaan 30 opintopistettä. Muotoilun opinnäytetyö sujahtaa helposti konstruktiivisen muotoilututkimuksen sateenvarjon alle, jossa rakentamalla tuotetta tai palvelua saadaan uutta tietoa ja näkemystä suunnitellun tuotteen merkityksestä.

Tavoitteena kaupallistettava tuote

Opintojen taustalla käytetään uutta ISO 56000 -standardia, joka ohjeistaa sitä, miten innovaatioita tuotetaan. Keinoja ovat muun muassa asiakasymmärrys, tuotteen tai palvelun konseptointi ja liiketoiminnallisen potentiaalin arviointi. Tavoitteena on luoda kaupallistettava tuote.

– Vaikka moni muotoilija voi epäillä ISO-standardin soveltuvuutta luovaan toimintaan, muotoilijan on saatava konseptinsa jatkokehitykseen. Sitä varten hänen on osattava puhua insinöörien ja ekonomien tuotekehitysympäristössä käyttämää ISO-kieltä, Kettunen korostaa.

Opinnot ovat laajuudeltaan 60 opintopistettä ja tutkintonimike on muotoilija (ylempi AMK). Se antaa saman kelpoisuuden julkiseen virkaan kuin yliopistossa suoritettu taiteen maisterin tutkinto. Ylemmän AMK –tutkinnon suorittanut voi hakea myös tohtoriopintoihin yliopistoon.
InnoTech-opinnot sopivat muotoilijalle, joka hakee uutta vauhtia uralleen tai suuntaa osaamiselleen liittyen tuotteiden ja palvelujen kaupalliseen tuotteistamiseen.

– Oma roolini koulutuksessa tulee olemaan yksi kolmesta tiimivalmentajasta (muotoilu, tekniikka ja liiketalous). Pääsen myös ohjaamaan muotoilupainotteisia opinnäytetöitä – odotan sitä innolla, Kettunen jatkaa.

Lue lisää tutkinnosta klikkaamalla tästä ja hae opiskelemaan hakuaikana 1.9.-15.9.2021.