Hungry for Finland -kunniamaininnat Pohjois-Savon ruokamatkailulle

17.09.2021   Matkailu- ja ravitsemisalaUutiset

Hungry for Finland –valtakunnallinen ruokamatkailukilpailu 2021 toi kunniamaininnat Pohjois-Savon ruokamatkailulle.

Hungry for Finland -ruokamatkailukilpailun arviointiraati on palkinnut 16. syyskuuta kunniamaininnoilla laajan kattauksen pohjoissavolaista ruokamatkailua. Maininnan sai Pohjois-Savon SATOA Kuopio Food Festival, SATOA Goes WILD -villiruokafestivaali ja European Region of Gastronomy –juhlavuoden kokonaisuus sekä kehitteillä oleva Gastrojuna (GreenEscape).

Savonia-ammattikorkeakoulu on ollut vahvasti mukana European Region of Gastronomy -juhlavuosikokonaisuuden toteuttamisessa yhteistyössä Itä-Suomen ProAgrian/Maa- ja kotitalousnaisen sekä Kehitysyhtiö SavoGrown kanssa. Juhlavuoden ohjelman suunnittelu aloitettiin jo vuonna 2019 Savonian hallinnoimassa Pohjois-Savon gastronominen suunnitelma –hankkeessa.

Hungry for Finland -kilpailun arvioinnissa kiinnitettiin huomiota asiakaslähtöisyyteen, elämyksellisyyteen sisältäen paikallisuuden, lähiruoan ja tarinoiden hyödyntämisen, vastuullisuuteen, liiketoiminnallisuuteen, verkostoihin ja yhteistyökumppaneihin, monipuolisuuteen myynti- ja markkinointikanavien käytössä sekä ruokamatkailutuotteeseen kokonaisuutena.

Kilpailulla rohkaistiin ruokaan ja matkailuun liittyviä verkostoja kehittämään vastuullisuuteen ja paikallisuuteen perustuvaa ruokamatkailutarjontaa. Kilpailuun haettiin yrityksiä ja yhteisöjä, jotka ovat innovatiivisia ruokamatkailun edelläkävijöitä ja tarjoavat matkailijoille ruokaan liittyviä elämyksiä. Kilpailun tavoitteena on vahvistaa elämyksellisen ruokamatkailun tuotteistamista Suomessa, etsiä ruokamatkailun kärkituotteita ja vahvistaa aitoa yhteistyötä. Vuoden 2021 kilpailu on järjestyksessä neljäs.

Savonialaista osaamista gastronomiassa

Savonialla on merkittävä rooli myös European Region of Gastronomy -juhlavuoden ohjelman toteutuksessa. Savolaisuus on makuasia –hankkeessa on tehty muun muassa Taste Savo pop up –tapahtumia ja lähiruokatreffejä ikääntyneille.

Lisäksi Gastro Business –hankkeessa on järjestetty koulutuksia alueen yrityksille esimerkiksi ruokamatkailutuotteiden tuotteistamisesta, viestimisestä sekä tapahtumien kehittämisestä.

Gastro Business –hankkeessa toteutettiin historiassaan ensimmäinen European Food Gift Challenge, jossa valittiin Euroopan parhaat ruoka- ja keittiötavaralahjat syksyllä 2020.

Savonian hallinnoimat European Region of Gastronomy -kokonaisuuteen liittyvät hankkeet on rahoitettu Euroopan aluekehitysrahaston, Euroopan sosiaalirahaston ja Euroopan maaseuturahaston tuella.