”Taide ja kulttuuri tuo elämään sisältöä” – Savonia tarjoaa työkaluja taiteen ja kulttuurin käyttöön sote-alalla

– Taide ja kulttuuri vaikuttavat terveyteen hyvin monipuolisesti, sosiaalialan lehtori Kristiina Kukkonen Savonia-ammattikorkeakoulusta kertoo.

Tutkimusten valossa tiedetään, että kulttuuripalveluiden käyttö ja harrastaminen vaikuttavat positiivisesti terveyteen ja elämänlaatuun. Kulttuuriosallistumisen vaikutukset voivat olla sekä ennaltaehkäiseviä että kuntouttavia.

– On tärkeää päästä kokemaan toisten tekemää taidetta, mutta yhtä lailla on tärkeää, että pääsee itse tekemään taidetta. Nämä molemmat vaikuttavat ihmisen hyvinvointiin.

Taide tuo mahdollisuuksia kohtaamiseen ja vuorovaikutukseen. Esimerkiksi vaikeasta asiasta puhuminen ja sen käsittely voi mahdollistua vaikkapa liike- tai kuvallisen ilmaisun avulla. Eli taide voi tarjota uudenlaisen väylän kommunikaatioon. Toki taidetta voidaan tehdä myös puhtaasti sen itsensä vuoksi

– Toisinaan elämä voi olla raskasta. Taiteen avulla voi vapautua hetkeksi tekemään jotakin ihan muuta. Taide ja kulttuuri tuo elämään sisältöä.

Eväitä taiteen käyttöön arjessa

Savonian taide- ja kulttuurilähtöiset menetelmät kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukena -koulutus tarjoaa eväitä taiteen ja kulttuurin käyttöön arjessa. Koulutus on suunnattu erityisesti sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille.

Käytännössä taide- ja kulttuurilähtöiset menetelmät voivat olla vaikkapa laulua, tanssia, liikettä, musiikkia tai kädentaitoja.

– Koulutuksessa pääsee itse kokeilemaan menetelmiä ja saa eväitä konkreettisten työkalujen käyttöön – eli siihen, miten tuodaan vaikkapa musiikkia tai kädentaitoja ihmisten arkeen.

– Samalla autamme ihmisiä oivaltamaan, miten omaa olemassa olevaa osaamistaan voi ottaa käyttöön. Jos vaikka harrastaa valokuvausta, voisiko palveluasumisen asiakkaille järjestää valokuvaustyöpajan.

Osaamisen käyttämisestä hyötyy paitsi asiakkaat myös työntekijät.

– Kun työntekijät pääsevät käyttämään taitojaan, he voivat paremmin ja viihtyvät työssään paremmin.

Koulutus järjestetään monialaisesti Savonian sosiaali- ja terveysalan sekä musiikin ja tanssin yhteistyönä. Kukkosen ohella kursilla opettaa musiikin lehtori Hanna Turunen.

Koulutus sopii hyvin asumisyksiköissä työskenteleville sekä kehitysvammaisten ja ikääntyvien parissa työskenteleville sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille.

– Mutta sopii koulutus mainiosti kenelle tahansa taide- ja kulttuurilähtöisten menetelmien käytöstä kiinnostuneelle, toimialasta riippumatta.

– Ikääntyneiden palveluissa luovien ja osallistavien menetelmien hallitseminen on tärkeää, ja sillä henkilöstömitoitukset nousevat. Tämän myötä henkilöstöllä tulee olla taitoja luoda uusia toimintatapoja ja hyvää arkea.


Ilmoittaudu koulutukseen

Taide- ja kulttuurilähtöiset menetelmät kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukena
Aika: to 28.10.2021 klo 13–16
Paikka: Savonia-ammattikorkeakoulu, Microkadun kampus, Microkatu 1, Kuopio
Ilmoittaudu koulutukseen viimeistään 7.10.

Lisätiedot

044 785 6420
terveysalan.taydennyskoulutus@savonia.fi