”Tasapainoilua hyvinvoinnin ja rajallisten resurssien välillä” – Terveystaloustiede tarjoaa työkaluja sote-alan ammattilaisten päätöksenteon tueksi

23.08.2021   Sosiaali- ja terveysalaUutiset

Sosiaali- ja terveysministeriö on ennakoinut sote-menojen kasvavan reaalisesti noin 2,4 prosenttia vuodessa kolmesta syystä: ikääntyminen lisää menoja noin 1,4 prosenttia vuodessa, reaalipalkat noin 1 prosentin vuodessa ja tuottavuus ei kehity, eli tuottavuus ei hidasta menojen kasvua.

– Terveydenhuollon kustannusten nousu on laaja kysymys ja vaatii tarkastelua koko yhteiskunnan näkökulmasta, terveystaloustieteilijä, opettaja ja Business Coach Johanna Huhta Savonia-ammattikorkeakoulusta sanoo.

Huhta toteaa, että nykyiset toimet eivät riitä menojen hillitsemiseksi, vaan tarvitaan uusia tapoja toimia. Tuottavuuden ja osaamisen kasvattaminen ovat avainasemassa menojen kasvun hidastamisessa.

– Meillä on paheneva pula ammattihenkilöstöstä. Jos aika menee käytännön työssä siihen, että saadaan töihin riittävästi henkilökuntaa, niin onhan ne resurssit kapenevat palvelujen kokonaisvaltaiselle kehittämiselle.

Terveystaloustiede tarjoaa työkaluja menojen hillitsemiseen ja johtamisosaamisen lisäämiseen.

Terveystaloustieteessä tutkitaan muun muassa miten terveystarpeisiin nähden niukat voimavarat kohdennetaan, miten niitä pitäisi kohdentaa terveyden maksimoimiseksi ja miten voimavarat jaetaan oikeudenmukaisesti.

– Sote-alalla päätöksenteko on tasapainoilua kansalaisten hyvinvoinnin ja rajallisten resurssien välillä. Päätöksiä on kuitenkin pakko tehdä ja tehottomuus vain heikentää hyvinvointia yhteiskunnassamme. Terveystaloustieteen tavoitteena on tuottaa mahdollisimman suuri terveyshyöty mahdollisimman pienellä kustannuksella.

Huhdan mukaan myös vaikuttavuuden mittaaminen on päätöksenteossa tärkeää.

– Päätöksenteossa helposti mitataan ainoastaan kustannuksia, ei vaikuttavuutta. Näillä on kuitenkin suuri ero. Kustannukset ovat voimavaroja, joita on toimintaan käytetty ja jotka aiheutuvat valitusta toiminnasta. Vaikuttavuus on valitulla toimintatavalla aikaansaatu muutos verrattuna tilanteeseen, jossa toimintaa ei olisi lainkaan tehty.

Vaikuttavampaa päätöksentekoa

Miten päätöksenteosta sitten saadaan vaikuttavampaa?

– Yksi olennainen tekijä on osaamisen lisääminen ja yhteistyön tekeminen laajemmin. Meillä on paljon dataa ja tutkimustietoa sote-alalla, mutta sen tiedon hyödyntäminen päätöksentekijöille on haaste. Kun hyvinvointitiedon tulkintaan liittyvän osaaminen lisääntyy, päätöksentekotilanteessa rakentuu kollektiivinen tulkinta tulevaisuuden suunnasta ja tiedolla johtamista tukeva johtamiskulttuuri vahvistuu.

Savonia järjestää terveystaloustiede-aiheisen webinaarisarjan. Sarjassa käydään läpi muun muassa terveystaloustieteen käsitteitä, arvovalintoja ja mietitään niiden merkitystä omassa työssä.

– Webinaareissa on hyvin ihmis- ja käytännönläheinen lähestyminen terveystaloustieteeseen. Suosittelen webinaaria paitsi sote-alalla työskenteleville esihenkilöille ja päätöksentekijöille myös laajasti sote-alan ammattilaisille. Mitä useammalla tasolla osaaminen lisääntyy, sitä parempiin tuloksiin päästään!


Terveystaloustiedettä vaikuttavaan päätöksentekoon sote-alalle -webinaarisarja:

Lisätiedot:

044 785 6420
terveysalan.taydennyskoulutus@savonia.fi