Savonia-artikkeli: Digi Digi, milloin aletaan tekemään?


Tunnistatko seuraavan väitteen: Tutkimustoiminta tai projekti pyörii digitalisaation ympärillä, mutta käytännön tekeminen ja konkreettisten, arvoa tuovien ratkaisujen tuottaminen jää puutteelliseksi tai pyörimään käsitetasolle.

Puhumisen sijaan tulisi keskittyä konkreettiseen tekemiseen muistaen, että digitalisointi ei ole ratkaisevaa yritykselle, vaan sen tarjoamien mahdollisuuksien hyödyntäminen (Hämäläinen, Maula, Suominen,2016, 33-34). Toisaalta yrityskentässä usein mahdolliset ratkaisut mielletään liian suuren kynnyksen vaihtoehdoiksi, jotta niitä lähdettäisiin viemään eteenpäin omin voimin.

Yritykset ovat tekemisen keskiössä

Nämä haasteet on tunnistettu Savonian TKI-toiminnassa ja niihin pyritään vastaamaan DIVA-hankkeessa. Hankkeessa tärkeimpinä tavoitteina on löytää ja soveltaa matalalla kynnyksellä käyttöön otettavia, digitalisaatioon liittyviä, konkreettisia ratkaisuja alun selvitysvaiheessa tunnistettuihin ongelmakohteisiin hankkeen yhteistyöyrityksissä.

Lisäksi tavoitteena on luoda pohjaa hankkeen jälkeiselle TKI-yhteistyölle ja yrityksen omalle kehitystyölle toiminnan ja kilpailukyvyn kehittämiseksi. DIVA on lyhenne sanoista ”Digitalisaatio valmistavan teollisuuden yrityksissä ”. 

Tarkoituksena on siis antaa yrityksille konkreettisia eväitä vastata yhä koventuvaan kilpailuun, joka on väistämättä etenemässä globaalille tasolle ”kadun toisen puolen” sijaan. Hankkeessa tuodaan termit ”digitalisaatio” ja ”IoT” käsitetasolta käytäntöön, ja ymmärretään ne yhtenä monista työkaluista toiminnan kehittämiseen, eikä niinkään itseisarvoisina asioina.

Hankkeen konkreettinen toiminta on siis tarve-, eikä tekniikkavetoista!

Alta löytyy tarkempi esittely hankkeen toiminnasta Prezi-muodossa. Prezi-alustalla voit ”zoomata” haluttuun aiheeseen tai liikkua nuolilla eteenpäin (Powepoint tyylisesti).

Ensimmäiset yrityskäynnit

Suomen Elektropinta OY

Hankkeessa on toteutettu jo ensimmäiset alkukartoitukset ja yritysvierailut osassa case-yrityksiä. Ensimmäinen vierailu toteutettiin Suomen Elektropinta Oy:n luokse 14.10.2021. Vierailu oli yrityksen puolelta valmisteltu erittäin hyvin ja hankkeen jäsenet pääsivät heti ensimmäisellä kerralla kiinni ideoihin sekä yrityksen toiminnasta asiakkaalle tuotetun arvon rakentumiseen.  Lähtökohdat tekemiselle ovat hyvät, kun yrityksen tavoitteet hankkeesta ovat selkeät ja yhteistyö on mutkatonta

Suomen Elektropinta OY tarjoaa pinnoitussuunnittelua, ja erilaisia metallipinnoitteita (mm. sähkösinkitys, anodisointi, nikkelöinti, kemiallinen nikkelöinti, kromaus ja kuparointi) sekä tuotekehityspalveluita.

Lyhyesti yrityksestä:

Henkilöstö 14 (Finder 2020)

Sijainti Kuopio, Neulamäki

Yhteyshenkilö Janne Immonen, kehitysjohtaja

Suomen elektropinnan osalta hankkeen tekeminen painottuu alkuvaiheissa uuden toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönottoon liittyviin integraatioihin, järjestelmäarkkitehtuuriin ja tiedonhallinnan kehittämiseen.

Kuva 1. DIVA-tiimi vierailee Suomen elektropinta Oy:ssä
Kuva 2 Lapinlahden koneistuksen uusi Mazak, DIVa-tiimi ja Tuomas Litmanen.

Lapinlahden koneistus

DIVA-tiimi vieraili 5.11.2021 Lapinlahden koneistuksessa, joka on yksi hankkeeseen osallistuva yritys. Lapinlahden Koneistus valmistaa korkeatasoisia osia ja osakokonaisuuksia alansa kärjessä toimiville kone- ja laitevalmistajille. Yrityksellä oli motivoitunut ja kehityshaluinen ote, joten DIVA-tiimin on helppo lähteä kehittämään ratkaisuja yhteistyössä yrityksen kanssa.

Lyhyesti yrityksestä:

Henkilöstö 18 (Finder 2020)

Sijainti Lapinlahti

Yhteyshenkilö Tuomas Litmanen, toimitusjohtaja

Lapinlahden koneistuksen kanssa lähdetään alkuvaiheessa selvittelemään ja kehittämään dataohjatumpaan tuotantoon liittyviä työkaluja, edellytyksiä ja vaihtoehtoja. Näistä ja muista yrityscaseista lisää myöhemmin!

Hankkeessa mukana olevat yritykset:

SP-stainless Oy

SK-tools Oy

Iisalmen sähkö-, ja automaatiosuunnittelu Oy

Lapinlahden koneistus Oy

Hanza Toolfac Oy

Suomen elektropinta Oy

RD Group (Ratesteel, Debomix & RD technology center)

DiVa-hankkeen verkkosivut on nyt julkaistu!


Julkaisemme DiVa-hankkeen verkkosivuille pilottien etenemistä ja niiden tuloksia, joita alueen muut yritykset voivat hyödyntää. Tarkoituksena on jalkauttaa näin hankkeen tuloksia ja tutkimustietoa alueen muihin yrityksiin. Kaikki hankkeen julkaisut löytyvät myös Diva-verkkosivustolta.

Kirjoittaja Henri Juntunen.

Lähteet:

HÄMÄLÄINEN, Virpi, MAULA, Hanna ja SUOMINEN, Kimmo 2016. Digiajan strategia. Helsinki: Alma Talent

Hankkeen rahoittajat: