Kategoria: Green Data Future Solutions

Savonia

Savonia-artikkeli: Savonialaiset Vilkku-fillareiden käyttäjinä

Kuopion kaupunki hankki sähköavusteiset Vilkku-fillarit sujuvoittamaan ja helpottamaan lyhyiden matkojen kestävää liikkumista. Ensimmäiset 150 pyörää tulivat käyttöön vuonna 2019. Vuosina 2020-2021 pyöriä oli käytössä 250 kpl ja vuonna 2022 yhteensä 350 pyörää. Myös asemien lukumäärä kasvoi 26 asemasta 42 asemaan. Savonia-ammattikorkeakoulu on tarjonnut vuodesta 2019 lähtien maksutta Kuopion kaupungin Vilkku-fillari-kaupunkipyörät opiskelijoiden ja henkilökunnan käyttöön
Green data logo

Savonia-artikkeli: Energiadatan visualisoinnilla kohti ympäristöystävällisempiä ratkaisuja

Savonia ammattikorkeakoulun Etelä-Savon ELY-keskuksen rahoittamassa (EAKR) Green Data Future Solutions –hankkeen yhteistyönä ympäristötekniikan opiskelija Tiina Matihaldi laati opinnäytetyön energiadatan visualisoinnista. Opinnäytetyössä tarkasteltiin datan visualisoinnin ratkaisuja, hyötyä ja haasteita haastattelututkimuksen avulla. Mihin datan visualisointia käytetään Erilaisten toimintojen ympäristövaikutusten näkyväksi tekeminen on tärkeää ympäristövaikutusten hillitsemiseksi ja vähentämiseksi. Energian kulutus on yksi suurimmista ilmastopäästöjen aiheuttajasta. Energiatehokkuuden kehittämisellä

Savonia-artikkeli: Savonia-amk kestävän kehityksen eturintamassa

Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry:n raportissa Kestävä, vastuullinen ja hiilineutraali ammattikorkeakoulu (2020) todetaan: ”vastuullisuus ammattikorkeakoulussa tarkoittaa sitä, että huomioimme kaikessa toiminnassamme suorat ja epäsuorat vaikutukset ympäröivään yhteiskuntaan”. Tavoitteena on, että ammattikorkeakoulut pienentävät toiminnastaan aiheutuvaa hiilijalanjälkeä ja kasvattavat hiilikädenjälkeä. Kaikki Suomen 24 ammattikorkeakoulua ovat laatineet yhteiset kestävyys- ja vastuullisuuslupaukset hiilineutraaliuden saavuttamiseksi. Tämä edellyttää henkilökunnan sitouttamista toimenpiteisiin jokaisessa