Kestävään kehitykseen liittyviä e-kirjoja luettavissa 9.4. asti

Kirjaston kokoelmissa on nyt ennätysmäärä e-kirjoja liittyen kestävään kehitykseen. ProQuestin Sustainability e-kirjakokoelma on koekäytössä 9.4. asti. Kokoelman kaikki 7200 e-kirjaa löytyvät Savonia-Finnasta, ja ovat savonialaisten luettavissa.

Kokoelma on laaja katsaus kestävän kehityksen ajankohtaisimpiin teemoihin, ja aineistot liittyvät läheisesti YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin. Aiheina on mm. ekoenergia, cleantech, ilmastonmuutos, kestävä johtaminen ja ympäristönsuojelu.

Sustainability kokoelman e-kirjat löytyvät Savonia-Finnasta kuten muutkin kirjaston e-kirjat hakusanalla tai kirjan nimellä hakemalla. Kokoelman e-kirjoja voi myös selata Ebook Central -alustalla tekemällä Advanced Search -haun, jossa haku on rajattu ”Sustainable Ebook Subscription” -kokoelmaan.