Sage Premier lehtipaketti nyt koekäytössä

15.09.2021   Kirjasto

Sage Premier -kokoelma sisältää kokotekstiartikkeleita lähes tuhannesta tieteellisestä lehdestä. Aihealueita ovat mm. kasvatustiede, kulttuurintutkimus, lääke- ja terveystieteet, politiikan tutkimus, psykologia, sosiologia, talous- ja hallintotieteet, uskontotiede ja viestintä.

Savonialaiset voivat koekäyttää kokoelmaa 16.10. asti. Annathan palautetta aineistosta kirjastolle!

Linkki Sage Journals -tietokantaan.

Kokoelman lehdet löytyvät myös Savonia-Finnasta.