Tietokantojen viitetiedoista apua lähdeluettelon laadintaan

Tieteellistä kirjoittamista ja raportointia aletaan harjoittelemaan heti opintojen alettua, ja se jatkuu opinnäytetyön laatimiseen asti. Opinnäytetöitä ja muita raportteja laativat opiskelijat kysyvät aika ajoin kirjastostakin neuvoa lähdeluettelon laatimiseen. Mikä lähdeluettelon laatimisesta tekee haastavaa?

”Suurimmalle osalle opiskelijoista viittaaminen ja lähdeluettelon laadinta eivät tuota vaikeuksia. Olemme pyrkineet siihen, että opiskelija löytää kaikki ohjeet samasta paikasta eli Repun raportointiohjeista. Opinnäytetyöntekijöiden kannattaa liittyä Moodlessa ABC-työpajoihin, joissa voi kysyä hankalista lähdemerkinnöistä”, vastaa lehtori Suvi Kyytsönen. ”Välillä opiskelijan voi olla hankala löytää tai erottaa aineistosta esimerkiksi kustantaja, julkaisija ja painotalo toisistaan. Lehden vuosi, vuosikerta, numero ja sivut on eri tietokannoissa merkitty eri tavalla ja eri kohtiin, joten niiden hahmottaminen voi olla tottumattomalle hankalaa. Raportointiohjeessa on todella paljon ohjeita, mutta siltikään jokaiselle lähteelle ei ole omaa ohjetta, vaan välillä ohjeita joutuu soveltamaan. Mielestäni tärkeintä on, että lähdeviite tehdään niin, että lähde on myöhemmin löydettävissä”, jatkaa Suvi.

Verkkojulkaisuihin viittaamisesta kysytään kirjastosta useammin neuvoa kuin painetuista. Suvi on huomannut, että verkkojulkaisuissa julkaisutiedot on joskus merkitty sinne päin, tietoja on yksinkertaisesti vaikea löytää tai vaikkapa sivunumerot saattavat puuttua kokonaan, jolloin on viitattava esimerkiksi lukuun. ”Kun sama artikkeli on julkaistu sekä painettuna että sähköisenä, niin epätietoisuutta saattaa aiheuttaa kumpaan viitataan. Kannattaa viitata siihen, jota on itse käyttänyt. Viitataanko verkkosivun organisaatioon vai teoksen nimeen, sekin on joskus epäselvää, mutta kannattaa viitata aina henkilötekijään, mikäli sellainen on. Verkkoartikkeleiden linkit tuottavat samoin kysymyksiä. DOI on pysyvä verkko-osoite eli vaikka julkaisun sijainti muuttuu, niin DOI löytää kyseisen julkaisun eli sitä kannattaa aina käyttää”, Suvi neuvoo. 

Tietokantojen viiteluetteloista löytyvät lähes poikkeuksetta lähdeluetteloon tarvittavat oikeat ja täsmälliset tiedot; tekijä, julkaisuvuosi, artikkelin tai teoksen nimi. Lisäksi aineistotyypistä riippuen kustannuspaikka ja kustantaja, lehti, vuosikerta, numero ja sivut tai verkko-osoite. Joissakin tietokannoissa on lisäksi ohje kyseisen aineiston lähdeluettelomerkinnästä eri viittauskäytäntöjä noudattaen. ”Cite”, ”citation”, ”sitaatti” tai ”viitetiedot” vievät viittausohjeisiin. On kuitenkin huomattava, että lähes aina tietoa on muokattava noudattamaan Savonian Repusta löytyvää raportointiohjetta.