Kategoria: Kone- ja energiateollisuus

Kuvassa moottorin 3D-malli.

Savonia-artikkeli: Poimintoja Firpan vuosiseminaarista 2022 osa 2/2

Firpan vuosiseminaarissa oli tarjolla katsaus suomalaiseen 3D-tulostusosaamiseen eri aihepiirejä sivuten. Esitykset pitivät sisällään paitsi yleistason katsausta 3D-tulostuksesta, käyttökohteista ja suunnittelusta, myös runsaasti esimerkkejä 3D-tulostuksen käytöstä Suomalaisissa yrityksissä niin muovin kuin metallinkin osalta.
Piirretty kuva jossa ihminen kulkee portaita ylöspäin.

Savonia-artikkeli: Askeleet ERP-järjestelmän valintaan

Monet teolliset PK-yritykset ohjaavat toimintaansa Excelin ja erilaisten paperien avulla, etenkin toiminnan alkuvaiheessa. Tämä on varsin hyvä toimintatapa, kun toiminta on vielä pientä ja esimerkiksi työntekijöitä on vähän, koska sitä varten riittää tavanomaiset toimisto-ohjelmat sekä oma ajatus toiminnan järjestämisestä.

Savonia-artikkeli: Ympäristövastuullisuutta konepajoille

Kiertotalousosaamista konepajoille -hankkeessa on kehitetty pienille ja keskisuurille konepajoille työkaluja ympäristövaikutusten seurantaan ja raportointiin sekä resurssitehokkuuden arviointiin ja kehittämiseen. Tavoitteena on, että näiden työkalujen avulla konepajat voivat kehittää omaa ympäristöjohtamistaan sekä koota ja raportoida päämiehille keskeisiä ympäristötunnuslukuja tuotannostaan. Hankkeen kahdeksalle pilottikonepajalle toteutettiin alkukartoitus vierailemalla konepajoilla ja haastattelemalla konepajan henkilökuntaa. Konepajoille järjestettiin työpajat, joissa esiteltiin
Kaivurin miniatyyriversio.

Savonian konetekniikka 135 vuotta!

2022 on Savonian 30. juhlavuosi, mutta konetekniikan koulutuksemme juhlisti perjantaina 22.4. peräti 135-vuotista taivaltaan! Samalla juhlistettiin myös konetekniikan saamaa EUR-ACE-laatusertifikattia. Kyse on laatumerkistä, joka kertoo, että koulutuksemme vastaa korkeaa eurooppalaista insinöörikoulutuksen laatutasoa. Nykyinen koulutus aloitti toimintansa Kuopion teknillisenä oppilaitoksena vuonna 1886. Oppiaineina olivat laskuoppi, mittausoppi, fysiikka, mekaniikka, koneoppi, koneenrakennusoppi, konepiirustusoppi, työkoneoppi ja käsivarainen piirustus.Jo
Tuhkankäsittelyuuni paikallaan Energiatutkimuskeskuksessa.

Savonia-artikkeli: Uusi tuhkankäsittelyuuni Energiatutkimuskeskukseen

Savonian Varkauden energiatekniikan yksikön johdolla toteutettuun Pohjois-Savon Energiatekniikan TKI-ekosysteemin kehittämishankkeeseen liittyneen investointihankkeen merkittävin investointi nostettiin paikalleen 29.03. Varkauden kampuksen energiatutkimuskeskukseen. Kyseessä on tuhkankäsittelyuuni ja sen hinta on noin 300 000 euroa. Uuni tilattiin järjestetyn tarjouskilpailun jälkeen Laboline Oy:ltä. Koronaepidemian aiheuttamien toimitusvaikeuksien vuoksi Englannissa valmistetun uunin toimitus viivästyi ja hankkeelle jouduttiin anomaan lisäaikaa. Esimerkiksi Riikinvoimalla
Hitsausta.

Vähähiilinen kiertotalous edellyttää vastuullisuutta teknologiateollisuuden tuotantoketjuissa

Keväällä 2021 käynnistyneessä Kiertotalousosaamista konepajoille -hankkeessa on kehitetty pienille ja keskisuurille konepajoille työkaluja ympäristövaikutusten seurantaan ja raportointiin sekä resurssitehokkuuden arviointiin ja kehittämiseen. Tavoitteena on, että näiden työkalujen avulla konepajat voivat kehittää omaa ympäristöjohtamistaan sekä koota ja raportoida päämiehille niiden tarvitsemia ympäristötunnuslukuja tuotannostaan. Hanke on toteutettu Sitran rahoittaman Savonia-ammattikorkeakoulun ja Savon koulutuskuntayhtymän yhteistyönä. Syksyllä 2021
Ryhmä opiskelijoita konetekniikan työsalissa.

Savonia-artikkeli: Talenttia teollisuuteen konkretiaa käyttäen

Kuten koko maassa, myös meillä Pohjois-Savon alueella uhkaa työvoimapula, joka ilmenee varsinkin teollisuuden aloilla. Nykyistä työvoimaa eläköityy, ja uutta on vaikeaa saada. Ongelmaa on nostettu esiin eri alustoilla, ja toimenpiteisiinkin on onneksi ryhdytty esimerkiksi eri hankkeiden muodossa. Oman kortensa kekoon kantaa myös Teollisuuden uudet osaajat (TUO) -hanke, jossa pähkinänkuoressa kehitetään ja toteutetaan toimenpiteitä, joilla