Agrologi (AMK), päivätoteutus

#luonnonvara-ala

Työtä maaseudun hyväksi!

Agrologina olet ruoantuotannon ja maaseutuelinkeinojen asiantuntija.  

Savonian agrologikoulutuksessa opit kasvintuotantoa, kotieläintuotantoa, maatalousteknologiaa, bio- ja kiertotaloutta sekä maaseutuyrittäjyyttä. Lisäksi opintojen aikana opit työskentelemään vastuullisesti ja kestävästi sekä hyödyntämään tarkoituksenmukaisia tuotantovälineitä ja teknologiaa.

Työssäsi agrologina olet keskeisessä roolissa ratkaisemassa kestävän kehityksen haasteita. Jo opintojen aikana ratkot työelämälähtöisiä tehtäviä ja osallistut hankkeiden kautta tehtävään kehitystyöhön.

Opintojen loppuvaiheessa voit valita mielenkiintosi ja urasuunnitelmiesi mukaisesti joko maaseutuyrittäjän tai asiantuntijan suuntautumisen. Lisäksi sinun on mahdollista valita hevostalouteen liittyviä opintojaksoja.

Agrologin koulutus valmistaa moneen! Voit työskennellä esimerkiksi maaseutuyrittäjänä, maanviljelijänä, asiantuntijana, hanketyöntekijänä tai myyntipäällikkönä. Agrologikoulutus järjestetään Savonian Iisalmen kampuksella, jossa koulutukselle on hyvät tilat ja kalusto.

Valmistuttuasi olet ruoantuotannon ja maaseutuyrittäjyyden ammattilainen, jolla on hyvät valmiudet toimia joko itse yrittäjänä tai yrittäjän asiantuntijakumppanina. Sinulla on laaja maatalouden ja maaseutuelinkeinojen osaaminen ja hallitset maatalouden kehitystyön – kestävästi ja vastuullisesti!

Tutustu Savonian agrologeihin Instagramissa @savonia_agrologi ja Facebookissa @AgrologiksiSavoniassa


Koulutuksen sisältö

Opintosi koostuvat lähi- ja etäopetuksesta, itsenäisestä opiskelusta, verkko-opiskelusta ja harjoitteluista. Lisäksi opinnot sisältävät työelämälähtöistä tutkimus- ja kehittämistoimintaa.

Agrologiopintoihin kuuluu kaksi harjoittelua, joissa pääset oppimaan aidossa työympäristössä kotimaassa tai ulkomailla. Opinnäytetyössä pääset ratkomaan maatalousalan ajankohtaisia haasteita yhdessä työelämän kanssa.

Savoniassa saat laadukasta lähiopetusta, jossa panostamme tekemällä oppimiseen, tekemällä oppimisen ohjaamiseen, keskusteluihin ja verkostoitumiseen.


Kevät 2022, 2. yhteishaku

Hakuaika

16.03.2022 – 30.03.2022

Hakeminen

Koulutukseen haetaan kevään 2022 toisessa yhteishaussa, hakuaika päättyy 30.3.2022 klo 15.00.

Hakulomakkeen löydät Opintopolusta www.opintopolku.fi.

Lisätietoja yhteishausta ja hakemisesta löydät Hakeminen-sivulta.

Kysyttävää hakemisesta? Ota yhteyttä

hakijapalvelut@savonia.fi
Puh. 044 785 7002

Kysyttävää koulutuksesta? Ota yhteyttä

Opiskelijavalinta

Kevään 2022 opiskelijavalintaa koskevat tiedot päivitetään 1.11.2021 mennessä.

***

Opiskelijat valitaan todistusvalinnalla

 • 5 ylioppilastutkintotodistuksen perusteella
 • 5 ammatillisen perustutkinnon tutkintotodistuksen perusteella

Ammattikorkeakouluilla on käytössä yhteiset todistusvalinnan pisteytystaulukot ylioppilastutkinnolle, ammatilliselle perustutkinnolle (1.8.2015 alkaen suoritetut ammatilliset perustutkinnot) ja kansainvälisille EB- ja IB-tutkinnoille sekä Suomessa suoritetulle RP/DIA-tutkinnolle.

Todistusvalintaa varten tallenna kopio / kuva tutkinto- tai päättötodistuksesta hakemuksellesi 16.8.2021 klo 15:00 mennessä. Tarkista, että tallennat kaikki tarvittavat sivut ja sivut näkyvät kokonaan, myös sivuilla olevat allekirjoitukset, leimat ja päivämäärät.

 

Ylioppilastutkinto (taulukko 1)

 • Todistusvalinnassa pisteytetään viisi ainetta.
  • Pisteytettävät aineet:
   • Äidinkieli (suomi, ruotsi, saame, suomi toisena kielenä tai ruotsi toisena kielenä)
   • Matematiikka
   • Vieras/toinen kotimainen kieli
   • Kaksi reaaliainetta/vierasta kieltä (toista kotimaista kieltä ei huomioida tässä kohdassa)
  • Kaikki pisteytettävät aineet huomioidaan vain kerran.
  • Hakijalle paras pisteitä tuottava yhdistelmä pisteytettävistä aineista huomioidaan.
  • Reaaliaineissa huomioidaan vain vuonna 2006 ja sen jälkeen suoritetut nk. ainereaalit. Toinen kotimainen kieli ei voi tulla huomioiduksi tässä kohdassa. Mikäli olet kirjoittanut useamman vieraan kielen, joista olet saanut parhaimmat arvosanat, voidaan vieras kieli -osiossa huomioida kaksi kieltä, joista saat pisteet.
 • Vaikka pisteytyksessä huomioidaan enimmillään viisi ainetta, voit tulla valituksi myös neljän aineen pisteillä.
 • Ylioppilastutkintotodistus voi ammattikorkeakoulujen todistusvalinnassa tuottaa enimmillään 198 pistettä.

 

Kansainväliset ylioppilastutkinnot (taulukot 2–4)

 • European Baccalaureate -tutkinto (EB), International Baccalaureate -tutkinto (IB), Suomessa suoritettu Reifeprüfung (RP) -tutkinto tai Deutsche Internationale Abitur (DIA) -tutkinto pisteytetään todistusvalinnassa suomalaisen ylioppilastutkinnon tapaan.

 

Ammatilliset perustutkinnot (taulukot 5–6)

 • Todistusvalinnassa huomioidaan 1.8.2015 alkaen suoritetut toisen asteen ammatilliset perustutkinnot. Huom. näyttötutkintona suoritettua tutkintoa ei huomioida todistusvalinnassa.
 • Todistusvalinnassa huomioidaan kolmen yhteisen tutkinnon osan arvosanat ja tutkinnon painotettu keskiarvo. Keskiarvoon lasketaan numeeriset arvosanat osaamispistemäärällä painotettuna.
 • Ammatillisen perustutkinnon todistus voi ammattikorkeakoulujen todistusvalinnassa tuottaa enimmillään 150 pistettä.

 

Opiskelijavalinnan yleisperiaatteisiin voit tutustua tarkemmin Hakeminen-sivulla

Pääaineen valinta

Opintojen loppuvaiheessa voit valita mielenkiintosi ja urasuunnitelmiesi mukaisesti joko maaseutuyrittäjän tai asiantuntijan suuntautumisen. Lisäksi sinun on mahdollista valita hevostalouteen liittyviä opintojaksoja.

Opintojen rakenne

Agrologin opintojen laajuus on 240 opintopistettä. Opiskeluaika on noin neljä vuotta.

Opinnoissa suuntaudut maaseutuyrittäjäksi tai asiantuntijaksi. Valinnaisiin opintoihin voit poimia opintojaksoja toisesta suuntautumisvaihtoehdosta tai eri koulutusalojen opetustarjonnasta. Tämä on erinomainen tapa laajentaa ammatillista osaamistasi.


Kuvassa Lauri Vasalampi.

Lauri Vasalammen tarina

”Maatalouden on osattava vastata maailman muutokseen ja tähän Savonian opinnot vastaavat hyvin. Erityisesti Savonian tasokkaat talouspuolen opinnot antavat hyvät eväät siihen, miten nykypäivänä maatilalla päästään hyvään tulokseen.”

Mies ja nainen lähikuvassa.

Opiskelu luonnonvara-alalla

Luonnonvara-alaa opiskellaan Iisalmen monialaisella ja kansainvälisellä kampuksella. Käytännönläheinen, monipuolinen, mielenkiintoinen ja vahvasti tulevaisuuteen suuntautuva ala odottaa asiantuntijoita.

Traktorin käyttäjän käsikirjaan tutustumassa

Tutustu opetussuunnitelmaan

Koulutuksen laajuus on 240 opintopistettä ja opiskeluaika noin 4 vuotta. Koulutuksen sisältöä pääset tutkimaan tarkemmin syksyn 2021 opetussuunnitelman avulla.


Uramahdollisuudet

Agrologikoulutus valmistaa sinut erityisesti toimimaan luonnonvara-alaan liittyvänä yrittäjänä tai alan kehittäjänä ja asiantuntijana. Tyypillisesti agrologit työskentelevätkin yrittäjänä, tai alan neuvonnan, maatalouskaupan, hallinnon, alan järjestöissä, kehittämishankkeiden ja koulutuksen parissa.

Valmistuttuasi tehtävänimikkeesi voi olla: maatila- / talliyrittäjä, asiantuntija, projektipäällikkö, projektityöntekijä, toiminnanjohtaja, kaupan alan erilaiset tehtävät, rahoitusneuvoja, vakuutusneuvoja, maatalous / hevostalousoppilaitoksen opettaja tai EU-tarkastaja.