Bachelor of Engineering, Internet of Things

#IoT #tekniikan ala

Become an international expert in information technology

Opiskele informaatiotekniikan asiantuntijaksi ja suuntaudu Internet of Things (IoT) tekniikoihin. Opit seuraamaan jatkuvaa muutosta globaalissa teknologiassa ja olet valmis kansainvälisten kumppaneiden asettamille vaatimuksille.

Valmistuttuasi voit työskennellä sujuvasti monikulttuurisissa ryhmissä ja ohjata tiimisi haluttuihin tavoitteisiin. Savonian Bachelor-koulutuksesta valmistuneet osaajat työskentelevät palvelu- ja tuotesuunnittelussa, tutkimuksessa ja myynnissä sekä muussa kansainvälisessä toiminnassa. Koulutus toteutetaan kokonaan englanniksi ja opiskelijoita on ympäri maailmaa, joten kansainvälinen verkostosi on laaja jo opintojen päättyessä!


Hakeminen

Haku koulutukseen oli kevään 2021 ensimmäisessä yhteishaussa 7.–20.1.2021.
Hakuaika päättyi 20.1.2021 klo 15.00.

Lisätietoja yhteishausta ja hakemisesta löydät Hakeminen-sivulta.

Kysyttävää hakemisesta? Ota yhteyttä

hakijapalvelut@savonia.fi
Puh. 044 785 7002

Kysyttävää koulutuksesta? Ota yhteyttä

Sami Lahti
etunimi.sukunimi@savonia.fi
Puh. 044 785 6337


Koulutuksen sisältö

Opiskelijana perehdyt Digital Health ja Industrial Internet -aihepiireihin. Nämä kaksi erilaista sovelluskenttää IoT-tekniikassa ovat kuitenkin samanlaisia tekniikan ratkaisujen kannalta. Sovellusohjelmistot ja palvelut ovat vain erilaisia.

IoT:n tutkinto-ohjelma tukee pk-yrityksiä kansainvälistymispyrkimyksissään. Voit työskennellä opintojesi aikana erilaisissa tutkimus- tai kehitysprojekteissa pk-yrityksissä ja saada arvokasta tietoa teollisuuden tai digitaalisen terveydenhuollon maailmasta.

Opiskelijavalinta

Opiskelijavalinta tehdään valintakokeen ja haastattelun perusteella. Valintakoe ja haastattelu toteutetaan verkon välityksellä.

Kaikki hakijat kutsutaan valintakokeeseen sähköpostitse 1.2.

 • Valintakoe (matematiikka, fysiikka/kemia, motivaatio) 3.2.2021
  • Koe avautuu klo 11.00 ja sulkeutuu 3 tuntia myöhemmin, kli 14.00 (Suomen aikaa)
  • Alin hyväksytty pistemäärä 20 p, enimmäispistemäärä 70 p
  • Hakijat, jotka saavat korkeimmat pisteet valintakokeesta, kutsutaan haastatteluun.
 • Haastattelu 15. – 19.3.2021

  • ​Alin hyväksytty pistemäärä 10 p, enimmäispistemäärä 30 p

Valintakoetta ja haastattelua varten tarvitset tietokoneen, jossa on mikrofoni ja kamera, sekä internetyhteyden.

Savonia on mukana tekniikan alan vieraskielisten koulutusten valintakoeyhteistyössä niiden ammattikorkeakoulujen kanssa, jotka käyttävät verkkovalintakoetta opiskelijavalinnassa. Katso lista valintakoeyhteistyössä olevista ammattikorkeakouluista.

Mikäli tarvitset sairauden tai vamman vuoksi yksilöllisiä järjestelyjä valintakokeeseen, tutustu ohjeisiin yksilöllisten järjestelyjen hakemisesta.

Ammattikorkeakoulut ja yliopistot perivät lukuvuosimaksun opiskelijoilta, jotka suorittavat muun kuin suomen- tai ruotsinkielisen ylemmän tai alemman korkeakoulututkinnon. Lukuvuosimaksu ei koske EU- ja ETA-alueen eikä Sveitsin kansalaisia. Lue lisätietoja lukuvuosimaksusta.

Opintojen rakenne

Opintojen laajuus on 240 opintopistettä. Opetussuunnitelman mukaan yksi lukuvuosi vastaa 60 opintopistettä, mikä vastaa 1600 tuntia opiskelijan työkuormitusta. Opinnot käsittävät muun muassa oppitunteja, etäopiskelua ja itsenäisiä opintoja sekä web-pohjaista oppimista ja harjoittelua. Opintoihin sisältyy työelämälähtöistä projekti- ja kehitystoimintaa.


Tietotekniikan opinnot 45 op

Tietotekniikan suuntautumisopinnot koostuvat pakollisista kursseista, jotka tarjoavat opiskelijalle vankan perustan digitalisoinnille ja tieto- ja viestintätekniikalle ja ohjaavat häntä yritystoimintaan sekä taloudelliseen ajatteluun monikulttuurisessa ympäristössä.


Ammattiopinnot 75 op

Ammatilliset opinnot koostuvat pakollisista kursseista, jotka syventävät opiskelijan ohjelmointia ja tietotekniikkaa, IoT-osaamista, jossa keskitytään kansainvälistymiseen ja globaaliin liiketoimintaan sekä työskentelyyn paikallisten yritysten kanssa.


Harjoittelu 30 op

Harjoittelun tavoitteena on harjaannuttaa opiskelija käytännön työtehtäviin sekä eri työmenetelmien valintaan ja käyttöön sekä osaamisen ja taitojen soveltamiseen työelämän tilanteissa. Opiskelija oppii parantamaan tehtäviensä laatua ja luomaan uusia ongelmanratkaisumenetelmiä asiakaslähtöisesti. Työharjoittelu valmistelee opiskelijaa työelämässä syventäen ammattitaitoaan, taitojaan ja osaamistaan ​​sekä lisää työllistymismahdollisuuksiaan.


Opinnäytetyö 15 op

Opinnäytetyö on opiskelijan työelämälähtöinen oppimisprosessi, koska se ohjaa, ohjaa ja arvioi ammattilaiset. Opinnäytetyön tavoitteena on parantaa työelämän elinkelpoisuutta ja samalla syventää opiskelijan ammattitaitoa ja tietämystä valitusta aiheesta. Opinnäytetyö voi olla käytännöllinen tai tutkimuspohjainen tai se voi sisältää subjektiivisen ilmaisun luova tehtävä.


Vapaasti valittavat opinnot 15 op

Valinnaiset opinnot tukevat opiskelijan ammattitaidon ja osaamisen kehittämistä ja valitaan hänen eduistaan ​​tutkinto-ohjelman painopistealueilla. Opiskelija voi myös valita kursseja, jotka järjestävät Savonian tai muiden koulujen ja yliopistojen tiedekunnat. Muualla suoritettujen tutkimusten on vastattava korkea-asteen opintojen tasoa.


Syventävät opinnot 60 op

Tietotekniikan syventävät opinnot valmistelevat opiskelijaa hankkimaan ammattitaitoa ohjelmistoissa, langattomissa, anturi- ja pilvitekniikan aloilla. Opiskelija oppii kiinteän perustan elektroniikalle, mikroprosessoreille ja mobiiliteknologialle. Opiskelija osaa soveltaa Big Data -tekniikoita ja analyysejä datapooleihin. Opiskelija osaa soveltaa näitä taitoja teollisen internetin ja digitaalisen terveydenhuollon aloilla.

Opinnäytetyö

Savonian päättötyö on aina yrityselämään liittyvä. Tämä antaa sinulle hyvän tilaisuuden verkostoitumiseen alan ammattilaisten kanssa opintojen aikana ja usein päättötyö osoittautuu urasi lähtökohdaksi.

Päättötyö korostaa opiskelijoiden, työelämän ja Savonian välistä yhteistyötä valitsemastasi aiheesta. Prosessin opiskelija, että pystyy itsenäisesti työskentelemään, tunnistamaan, arvioimaan ja ratkaisemaan kehityshaasteita työelämässä. Myös ammattimaisia ​​raportointi- ja viestintätaitoja tarvitaan.

Päättötyön aihe voi olla:

 

 • kehityshanke, jonka sinä tai tiimisi suunnittelevat ja toteuttavat asiakkaasi tarpeiden mukaan. Esimerkkejä tällaisesta hankkeesta ovat tuote- tai palvelukehitys, teknologian arviointi ja testaus, se voi olla ohjelmiston tai laitteiston painotettu, se voi koostua koko tietoketjusta antureista taustajärjestelmään tai se voi olla siitä jokin rajoitettu osa.
 • tutkimuslähtöinen projekti, jossa sinä tai tiimisi suorittavat asianmukaista tutkimustoimintaa, jotta voit näin selvittää asiakkaan kehitys- tai ongelmanratkaisutarpeet.
 • koottu teos, jossa esimerkiksi tutkimukset, tutkimukset, kehitystyöt tai tieteelliset artikkelit kerätään yhteen ja raportoidaan synteesinä.

Tehtäväsi voit tehdä itsenäisesti tai ryhmässä.


Kampuksen aulatila.

Opiskelu tekniikan alalla

Alaa opiskelet Kuopiossa Microkadun monipuolisella ja kehittyvällä kampuksella. Insinöörikoulutuksella on käytössään monipuolinen laboratoriokalustus.

Nuoria ihmisiä istumassa tietokoneiden kanssa.

Tutustu opetussuunnitelmaan

IoT-koulutuksen laajuus on 240 opintopistettä ja opiskeluaika noin 4 vuotta. Koulutuksen sisältöä pääset tutkimaan tarkemmin syksyn 2021 opetussuunnitelman avulla.


Uramahdollisuudet

Valmistuttuasi voit työskennellä esimerkiksi projekti- tai myynti-insinöörin tehtävissä, tuote- tai Web-kehittäjänä tai ICT-asiantuntijana. Sinulla on myös tarvittavat taidot ja osaaminen yrittäjäksi sekä esimiestehtäviin.