Insinööri (ylempi AMK), teknologiaosaamisen johtaminen, monimuotototeutus

Kehitä osaamistasi ja sijoita itseesi!

Insinöörin ylempi ammattikorkeakoulututkinto kehittää teknologiapainotteista liiketoimintaosaamistasi, projektinhallintataitojasi ja kansainvälistymisvalmiuksiasi. Samalla Savonian YAMK-opinnot tarjoavat luontevan väylän verkostoitumiseen ja asiantuntijuuden vaihtoon opiskelijakollegoittesi kanssa. 

Tämän päivän työelämässä osaamisen lisääminen ja kyky reagoida muutoksiin korostuvat. Menestyäkseen työelämässä ja edetäkseen uralla tarvitaan muun muassa palvelu-, liiketoiminta- ja teknologiaosaamista, kansainvälistymistaitoja sekä yhteiskunnan ja ympäristön hyvinvointiosaamista. Keskeisiä työelämätaitoja ovat myös päättely- ja ongelmanratkaisukyky, kriittinen ajattelu ja tiedon hallinta. 

Koulutuksen teemat – elinikäinen oppiminen, innovaatiot, kansainvälisyys ja työhyvinvointi – auttavat sinua lisäämään osaamistasi ja vastaamaan muuttuvan työelämän tarpeisiin.  

YAMK-koulutuksessa korostuvat työyhteisö- ja lähijohtamisosaaminen. Erityisesti koulutuksen tavoitteena on kasvattaa valmiuksiasi tiimisi ja organisaatiosi johto- ja kehittämistehtävissä. 

Koulutus toteutetaan monimuotototeutuksena, ja opiskelu onnistuu joustavasti työn ohella.


Koulutuksen sisältö

Koulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna, joka koostuu lähiopetuksesta, itsenäisestä opiskelusta, verkkoympäristössä opiskelusta, käytännön työstä ja kehittämistehtävistä. 

Lähiopetusta on keskimäärin 1–2 päivää kuukaudessa. Osaan lähiopetuspäivistä voi osallistua verkon välityksellä. 

Koulutus sisältää kaikille yhteisiä monialaisia opintoja ja alakohtaisia ammatillisia opintoja. Monialaisten opintojen avulla voit suunnata opintojasi henkilökohtaisten oppimis- ja urasuunnittelutavoitteiden mukaan. Tarjolla olevia opintoja on lukuisia liittyen muun muassa lähijohtamiseen, innovaatio-osaamiseen, palvelumuotoiluun ja strategiseen ajatteluun. 

Alakohtaisissa ammatillisissa opinnoissa paneudut liiketoimintaprosessien johtamiseen, projektien hallintaan kansainvälisessä liiketoimintaympäristössä, verkottumiseen ja toimitusketjujen hallintaan. Myös strateginen talouden ohjaus, laadun hallinta ja suorituskyvyn parantaminen EFQM-mallia käyttäen ovat koulutuksesi keskeisiä sisältöjä. 


Kevät 2022, 2. yhteishaku

Hakuaika

16.03.2022 – 30.03.2022

Hakeminen

Koulutukseen haetaan kevään 2022 toisessa yhteishaussa, hakuaika päättyy 30.3.2022 klo 15.00.

Hakulomakkeen löydät Opintopolusta www.opintopolku.fi.

Lisätietoja yhteishausta ja hakemisesta löydät Hakeminen-sivulta.

Kysyttävää hakemisesta? Ota yhteyttä

hakijapalvelut@savonia.fi
Puh. 044 785 7002

Kysyttävää koulutuksesta? Ota yhteyttä

Veli-Matti Tolppi
etunimi.sukunimi@savonia.fi
Puh: 044 785 6250

Pohjakoulutus- ja työkokemusvaatimukset

Koulutus on suunnattu insinööri (AMK) -tutkinnon suorittaneille. Hakukelpoisuuden antaa myös muu korkeakoulututkinto tai vanhamuotoinen opistoasteen tutkinto tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto. Opistoasteen tutkintoja ei pääsääntöisesti ole enää voinut suorittaa 2000-luvulla. Esimerkiksi lähihoitajan, merkantin ja mekaanikon tutkinnot eivät ole opistoasteen tutkintoja.

Tutkinnon lisäksi hakijalla täytyy olla vähintään kaksi vuotta (24 kk) tekniikan alan työkokemusta tutkinnon suorittamisen jälkeiseltä ajalta.

Työkokemus

Hakukelpoisuuteen vaadittava kahden vuoden (24 kk) työkokemus täytyy olla kertynyt aikavälillä tutkintotodistuksen myöntämispäivästä heinäkuun loppuun (31.7.2022).

Työkokemus ilmoitetaan hakulomakkeella täysinä kuukausina. Osa-aikatyön tunnit tulee muuntaa kokoaikaiseksi niin, että 150 tuntia tai 20 vähintään 7 tunnin työpäivää vastaa yhtä kuukautta. Työkokemuksen ei tarvitse olla yhtäjaksoista eikä saman työnantajan palveluksessa hankittua. Rinnakkaisista työsuhteista voi saada työkokemuskuukausia vain päätoimista työskentelyä vastaavan määrän. Varusmiespalvelusta, naisten vapaaehtoista asepalvelusta, siviilipalvelusta tai hoitovapaata ei lasketa työkokemukseksi.

Työkokemuksen määrä ja laatu tulee osoittaa työtodistuksin. Työtodistuksesta tulee ilmetä mm. organisaation nimi ja yhteystiedot, työsuhteen alkamis- ja päättymispäivämäärät, työtehtävät ja osa-aikatyön kohdalla työtunnit. Työtodistuksessa tulee myös olla todistuksen antajan nimi, nimike, allekirjoitus ja allekirjoituspäivämäärä. Voimassaolevasta työsuhteesta tulee pyytää työnantajalta väliaikainen työtodistus, mikäli työkokemuksen määrää ei voi todistaa muilla aikaisemmilla työtodistuksilla. Työsopimuksia ei voida huomioida.

Alan päätoiminen yrittäjyys voidaan hyväksyä myös työkokemukseksi. Todistaakseen yrittäjyyden hakijan tulee toimittaa YEL-vakuutustodistus (YEL= yrittäjäeläkevakuutus) ja ote Kaupparekisteristä (tai muusta vastaavasta, jossa näkyy yrityksen nimi, toimiala ja aika jolloin yritys on ollut toiminnassa).

Ulkomailla hankittu työkokemus todistetaan vastaavin virallisin dokumentein. Mikäli työtodistus on kirjoitettu muulla kielellä kuin suomi, ruotsi tai englanti, on alkuperäiskielisen todistuskopion lisäksi toimitettava kopio virallisen kielenkääntäjän suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi tekemästä käännöksestä, josta tulee käydä ilmi kääntäjän nimi, allekirjoitus ja leima.

Huom! Ylempiin amk-tutkintoihin hakevien tulee liittää kopiot tutkinto- ja työtodistuksista Opintopolun hakulomakkeelle 6.4.2022 klo 15 mennessä.

Opiskelijavalinta ja ennakkotehtävä

Aloituspaikat: 35

Opiskelijavalinta tehdään ennakkotehtävän perusteella.

Ennakkotehtävän ohjeet (pdf)

Ennakkotehtävä julkaistaan Savonian nettisivuilla 16.3.2022. Ennakkotehtävä palautetaan liittämällä se Opintopolun hakulomakkeelle 6.4.2022 klo 15 mennessä. Ennakkotehtävän palauttaminen määräajan jälkeen ei ole mahdollista.

Ennakkotehtävän maksimipistemäärä on 100 pistettä, ja siitä on saatava vähintään 20 pistettä voidakseen tulla valituksi.

Hakukohde ei ole mukana valintakoeyhteistyössä.

Opiskelijavalinnan yleisperiaatteisiin voit tutustua tarkemmin Hakeminen-sivulla.

Pääaineen valinta

Pääainevalintaa ei tekniikan alan YAMK-koulutukseen sisälly.  

Koulutuksen painopistealue on teknologia-alan organisaatioiden johtamis- ja kehittämisosaamisen syventäminen. 

Opintojen rakenne

Insinöörin ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon laajuus on 60 opintopistettä.

Opintojen rakenne:

  • alakohtaiset opinnot 20 op (pakolliset opinnot)
  • valinnaiset opinnot 10 op (valinnaiset opinnot)
  • opinnäytetyö 30 op (pakolliset opinnot)

Ihmisiä kokouksessa.

Etene urallasi

Suuntaa rohkeasti eteenpäin urallasi ja paranna mahdollisuuksiasi työelämässä hankkimalla ylempi ammattikorkeakoulututkinto! Joillakin aloilla tutkinnolla on urakehityksen kannalta ratkaiseva merkitys, sillä ylemmät AMK-tutkinnot antavat kelpoisuuden julkisiin virkoihin, joiden vaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto.

Tekninen mittalaite pöydällä.

Opiskelu tekniikan alalla

Alaa opiskelet Kuopiossa Microkadun monipuolisella ja kehittyvällä kampuksella. Insinöörikoulutuksella on käytössään monipuolinen laboratoriokalustus.

Pöydällä kannettava tietokone, kahvikuppi, kaksi lyijykynää sekä muistilappuja.

Tutustu opetussuunnitelmaan

Koulutuksen sisältöä pääset tutkimaan tarkemmin opetussuunnitelman avulla.


Uramahdollisuudet

Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot on suunnattu jo työelämässä toimiville korkeakoulututkinnon suorittaneille. YAMK-tutkinto laajentaa ja syventää osaamistasi sekä antaa tarvittavat teoreettiset tiedot alan vaativissa asiantuntija- ja johtamistehtävissä toimimiseen.

YAMK-tutkinto antaa saman kelpoisuuden julkiseen virkaan kuin yliopistoissa ja muissa tiedekorkeakouluissa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto. Ylempi AMK-tutkinto on väylä vastuullisempiin ja vaativimpiin tehtäviin.