Muotoilija (AMK), palvelumuotoilu, monimuotototeutus

Muotoilijan kädenjälki näkyy kaikkialla!

Muotoilijan monimuotototeutus koostuu palvelumuotoilun ja graafisen suunnittelun opinnoista.

Savonian palvelumuotoilukoulutuksen sisältö perustuu ihmislähtöisten palveluiden kehittämisen kokonaisvaltaiseen näkemykseen, jossa teoria ja käytäntö yhdistyvät. Kestävä kehitys ja tulevaisuuslähtöinen ajattelu ovat kantavia teemoja palvelujen kehittämisessä.

Opintojen aikana opit suunnittelemaan ja kehittämään uusia palveluinnovaatioita monialaisissa tiimeissä hyödyntämällä muun muassa yhteiskehittämistä, luovia menetelmiä, erilaisia visualisointi- ja konkretisointitapoja sekä kokeellista työskentelyä.  

Palvelumuotoilijana osaamistasi voidaan hyödyntää laajasti, aloilla missä ihmiset kohtaavat fyysisesti tai virtuaalisesti. Työnkuvasi on hyvin monipuolinen, jossa käyttäjä on keskiössä.

Palvelumuotoiluosaamisessa korostuvat empatiataidot, asiakasymmärrys, aloitteellisuus, näkemyksellisyys ja tulevaisuuslähtöinen ajattelu. Opintoihin kuuluvissa työelämä- ja yritysprojekteissa pääset kehittämään liiketoimintaosaamistasi asiakastöiden kautta.

Tutustu Savonian muotoilijoihin Instagramissa @savoniadesigners ja Facebookissa @SavoniaMuotoilu.


Koulutuksen sisältö

Koulutus koostuu palvelumuotoilun opinnoista sekä palvelumuotoilua tukevista graafisen suunnittelun opinnoista.

Opintosi koostuvat perusopinnoista, ammattiopinnoista, valinnaisopinnoista, työelämän projekteista sekä opinnäytetyöstä.

Merkittävä osa opinnoista toteutuu työelämä- ja yritysprojekteissa. Projekteissa teoria ja käytäntö yhdistyvät ja ymmärrys palvelumuotoilun merkityksestä asiakaslähtöisten palvelujen kehittämisessä lisääntyy. 

Harjoittelussa perehdyt työelämään ja saat valmiuksia erilaisten toimintatapojen ja työmenetelmien soveltamiseen. Harjoittelu tehdään joko projekti-, yrittäjä- tai työelämäharjoitteluna urasuunnitelmasi mukaisesti.

Opintojen aikana sinulla on mahdollisuus kansainväliseen opiskelijavaihtoon tai voit suorittaa harjoittelusi ulkomailla.

Opiskelu tapahtuu monimuotoisesti lähiopetuksena, verkko-opintoina ja itsenäisenä opiskeluna.

Lähiopetus ja ohjaus ajoittuu arkipäiville klo 8.15–18 (tarvittaessa ja erikseen sovittaessa lauantaille) noin kerran kuukaudessa. Tarkemmat päivät ilmoitetaan myöhemmin.


Kevät 2022, 2. yhteishaku

Hakuaika

16.03.2022 – 30.03.2022

Hakeminen

Koulutukseen haetaan kevään 2022 toisessa yhteishaussa, hakuaika päättyy 30.3.2022 klo 15.00.

Hakulomakkeen löydät Opintopolusta www.opintopolku.fi.

Lisätietoja yhteishausta ja hakemisesta löydät Hakeminen-sivulta.

Kysyttävää hakemisesta? Ota yhteyttä

hakijapalvelut@savonia.fi
Puh. 044 785 7002

Kysyttävää koulutuksesta? Ota yhteyttä

Raili Mähönen
etunimi.sukunimi@savonia.fi
Puh: 044 785 5819

Opiskelijavalinta

Aloituspaikat: 26

Opiskelijat valitaan valintakokeesta saatujen pisteiden perusteella.

Valintakoe järjestetään kaksipäiväisenä etäkokeena 19. – 20.5.2022 Moodle verkko-oppimisympäristössä. Hakeneille lähetetään sähköpostitse käyttäjätunnukset Moodleen ja ohjeet valintakokeen suorittamista varten keskiviikkona 18.5.2022.

Valintakoe sisältää neljä tehtävää. Tehtävät avautuvat verkkoalustalla torstaina klo 9.00 ja sulkeutuvat perjantaina klo 22.00

Tehtävä 1: Esittele itsesi –videoesittely, maksimipituus 2 minuuttia. (0-10 pistettä)

Tehtävä 2: Palvelumuotoilun tehtävä 1 (0-30 pistettä)

Tehtävä 3: Palvelumuotoilun tehtävä 2 (0-30 pistettä)

Tehtävä 4: Palvelumuotoilun tehtävä 3 (0-30 pistettä)

 

Varaa itsellesi seuraavat tarvikkeet valintakoetehtävien suoritusta varten:

 • A3 piirustuslehtiö, osassa tehtävistä voi käyttää myös värillistä paperia (arkkikoko A3)
 • kyniä: kuivamustekynä, värikyniä, tusseja, lyijykynä
 • vesi- tai peitevärit
 • paperiliimaa
 • apuna piirtämiseen – teippiä, viivoitin ja harppi
 • sakset (tai paperin leikkaamiseen sopiva veitsi)
 • kamera (kännykkä) taltiointia ja välittämistä varten

 

Valintakoetehtävien maksimipistemäärä 100 pistettä. Hakijan tulee saada vähintään puolet (50 pistettä) valintakokeen enimmäispistemäärästä. Jokainen kokeen osio on suoritettava hyväksytysti (joka osiosta on saatava vähintään 1 piste).

Hakukohde ei ole mukana valtakunnallisessa valintakoeyhteistyössä. Muualla suoritetun valintakokeen tulos ei kelpaa tähän hakukohteeseen, eikä suoritetun valintakokeen tulos muihin hakukohteisiin.

Hakukohde ei ole valintakoeyhteistyössä Savonian muotoilun päivätoteutuksen kanssa.

Mikäli tarvitset sairauden tai vamman vuoksi yksilöllisiä järjestelyjä Savonian järjestämässä valintakokeessa, katso ohjeet Hakeminen-sivulta kohdasta Yksilölliset järjestelyt.

Opiskelijavalinnan yleisperiaatteisiin voit tutustua tarkemmin Hakeminen-sivulla.

Pääaineen valinta

Muotoilijan monimuotototeutus koostuu palvelumuotoilun ja graafisen suunnittelun opinnoista.

Opintojen rakenne

Muotoilijan koulutuksessa opintojen laajuus on 240 opintopistettä. Opiskeluaika on noin neljä vuotta.

Opintojen rakenne:

 • muotoilun perus- ja ammattiopinnot 165 op
 • valinnaiset opinnot 30 op
 • harjoittelu: 30 op
 • opinnäytetyö: 15 op

Aiemmin hankittu osaaminen huomioidaan osaksi opintoja.

Tutustu opetussuunnitelmasta kertovaan videoon!


Kuvassa Nico Uusitalo.

Nico Uusitalon tarina

Savoniassa parasta on opiskelijoiden yhteisö; muotoilijat ovat kuin yhtä perhettä, vaikka suuntautumisala olisi toinen tai emme tuntisikaan vielä niin hyvin. Opinnoista on ollut paljon hyötyä ja olen kehittynyt suunnittelijana koko ajan.

Ihmisiä istumassa kirjastossa.

Opiskelu muotoilun alalla

Kouluttaudu muotoilun moniosaajaksi käytännönläheisesti yhteistyökumppaneiden kanssa. Muotoilua opiskellaan upouusissa tiloissa Microkadun kehittyvällä kampuksella Kuopiossa.

Tyttö kirjoittamassa vihkoon.

Tutustu opetussuunnitelmaan

Koulutuksen laajuus on 240 opintopistettä ja opiskeluaika noin 4 vuotta. Koulutuksen sisältöä pääset tutkimaan tarkemmin opetussuunnitelman avulla.


Uramahdollisuudet

Muotoilualan työtehtäviin sijoittumiseen vaikuttavat muun muassa opintovalintasi ja verkostoitumisesi opintojen aikana. Urapolkuasi suuntaat ja vahvistat esimerkiksi projektien, harjoittelun ja opinnäytetyösi avulla. Tavoitteena on, että tunnistat muotoilualan tehtäväkentän mahdollisuudet ja omat vahvuutesi toimia muotoilijana muotoilun asiantuntijatehtävissä.

Valmistuttuasi voit toimia muotoilijana, joka työllistyy suunnittelupalveluja tarjoavaan muotoiluyritykseen, tai työtehtäväsi voivat olla teollisuuden, kaupan tai liike-elämän aloilla, joissa tarvitaan muotoiluasiantuntijoita. Sinusta voi tulla myös muotoilualan moniosaaja, jonka tehtävänkuvassa yhdistyvät poikkialaisuus ja luova suunnitteluosaaminen.

Tärkeä uramahdollisuus on oman osaamisen ja tuoteideoiden jalostaminen yritystoiminnaksi jo opintojen aikana. Osana koulutusta saat perustaidot toimia alan yrittäjänä valmistumisesi jälkeen.