Muotoilija (AMK), päivätoteutus

#muotoilu #kulttuuriala

Muotoilijan kädenjälki näkyy kaikkialla!

Muotoilijana suunnittelet oivaltavia tuoteideoita, kehität uusia palveluinnovaatioita ja tarjoat ongelmiin luovia ratkaisuja.

Savonian muotoilijakoulutuksessa teoria ja käytäntö yhdistyvät. Opintojesi aikana opit hallitsemaan suunnitteluprosessin, visuaalisen ilmaisun ja eri valmistustekniikat. Lisäksi opit kestävän kehityksen ja liiketoiminnan merkityksen osana muotoilijan työtä.

Muotoilijana tehtäväsi ovat monipuolisia. Työsi koostuu esimerkiksi tuotteiden, palveluiden, prosessien ja vuorovaikutustilanteiden suunnittelusta. Asiakasymmärrys, aloitteellisuus, näkemyksellisyys ja tulevaisuuslähtöinen ajattelu ovat muotoilijalle tärkeitä taitoja. Opintoihin kuuluvissa työelämän projekteissa pääset kehittämään osaamistasi asiakastöiden kautta.

Valmistuttuasi olet monitaitoinen muotoilun, luovan suunnittelun ja ongelmanratkaisun osaaja, jonka kädenjälki näkyy kaikkialla!

Tutustu Savonian muotoilijoihin Instagramissa @savoniadesigners ja Facebookissa @SavoniaMuotoilu.


Koulutuksen sisältö

Opintosi koostuvat perusopinnoista, ammattiopinnoista, valinnaisopinnoista, työelämän projekteista ja opinnäytetyöstä.

Ensimmäisen vuoden perusopinnot ovat kaikille muotoilun opiskelijoille yhteisiä. Perusopinnoissa opiskellaan muun muassa ammatillista viestintää, muotoiluajattelua, luovaa ideointia ja digitaalisia perustietoja ja -taitoja.

Perusopintojen jälkeen opiskelet muotoilun soveltavia ammattiopintoja. Ammattiopinnot toteutetaan muotoilustudio-opintoina toisen ja kolmannen vuoden aikana.

Opintojen edetessä syvennät muotoiluosaamistasi oman urasuunnitelmasi mukaisesti. Opit tarkastelemaan muotoiluprosessia menetelmien, käyttäjien, materiaalien, valmistusteknologian ja ammattikäytäntöjen näkökulmasta.

Merkittävä osa opinnoista toteutuu työelämän projekteissa. Projektit harjaannuttavat muotoilualan asiantuntija- ja työelämätehtäviin.

Harjoittelussa perehdyt käytännön työelämään ja saat valmiuksia erilaisten toimintatapojen ja työmenetelmien soveltamiseen. Harjoittelu tehdään joko projekti-, yrittäjä- tai työelämäharjoitteluna urasuunnitelmasi mukaisesti.

Opiskelu on päätoimista päiväopiskelua klo 8–18 välillä. Opiskelusi sisältää lähi-, etä- ja itsenäistä opiskelua, verkko-opiskelua ja ammattitaitoa edistävää harjoittelua.


Kevät 2022, 2. yhteishaku

Hakuaika

16.03.2022 – 30.03.2022

Hakeminen

Koulutukseen haetaan kevään 2022 toisessa yhteishaussa, hakuaika päättyy 30.3.2022 klo 15.00.

Hakulomakkeen löydät Opintopolusta www.opintopolku.fi.

Lisätietoja yhteishausta ja hakemisesta löydät Hakeminen-sivulta.

Kysyttävää hakemisesta? Ota yhteyttä

hakijapalvelut@savonia.fi
Puh. 044 785 7002

Kysyttävää koulutuksesta? Ota yhteyttä

Raili Mähönen
etunimi.sukunimi@savonia.fi
Puh: 044 785 5819

Opiskelijavalinta

Kevään 2022 opiskelijavalintaa koskevat tiedot päivitetään 1.11.2021 mennessä.

***

Opiskelijat valitaan valintakokeen perusteella.

Valintakoe järjestetään kaksipäiväisenä etäkokeena keskiviikkona 12.5 ja perjantaina 14.5.2021 Moodle verkko-oppimisympäristössä. Hakeneille lähetetään 11.5. mennessä sähköpostitse käyttäjätunnukset Moodleen ja ohjeet valintakokeen suorittamista varten. Hakijat voivat kirjautua Moodleen 11. – 12.5. välisenä aikana ja testata että tunnukset toimivat.

Valintakoetehtävät 1 ja 2 avautuvat Moodlessa keskiviikkona 12.5. klo 14 ja tehtävät tulee palauttaa saman päivän klo 22:00 mennessä. Valintakoetehtävät 3 ja 4 avautuvat Moodlessa perjantaina 14.5. klo 14 ja tehtävät tulee palauttaa samana päivänä klo 22.00 mennessä.

Valintakoetehtävien tekemiseen tarvitset seuraavat välineet:

Kirjoitusvälineet, A3-piirustuslehtiö, vesi- tai peitevärit, siveltimiä, vesivärikuppi, pehmeä lyijykynä, pyyhekumi, viivoitin, sakset, paperiliimaa, maalarinteippi, ohut musta huopakynä. Lisäksi videoesittelyyn tarvitset kännykkäkameran.

Valintakoe on kaksipäiväinen ja sisältää neljä tehtävää.

Keskiviikkona 12.5.2021 klo 14.00-22.00

Tehtävä 1: Esittele itsesi –videoesittely, maksimipituus 2 minuuttia. (0-10 pistettä)

Videoesittelyn osat:

  • Itsesi esittely.
  • Miksi olet hakemassa opiskelemaan muotoilualalle?
  • Mikä käsitys sinulla on muotoilualan opinnoista/opiskeluista?
  • Miksi juuri sinut tulisi valita?

Tehtävä 2: Ideointi- ja suunnittelutehtävä (0-30 pistettä)

Perjantai 14.5.2021 klo 14.00-22.00

Tehtävä 3: Piirustus ja maalaustehtävä (0-30 pistettä)

Tehtävä 4: Ongelmanratkaisutehtävä (0-30 pistettä)

Valintakoetehtävien maksimipistemäärä 100 pistettä. Hakijan tulee saada vähintään puolet (50 pistettä) valintakokeen enimmäispistemäärästä. Jokainen kokeen osio on suoritettava hyväksytysti (joka osiosta on saatava vähintään 1 piste).

Hakukohde ei ole mukana valtakunnallisessa valintakoeyhteistyössä.Muualla suoritetun valintakokeen tulos ei kelpaa tähän hakukohteeseen, eikä suoritetun valintakurssin tulos muihin hakukohteisiin.

Hakukohde ei ole valintakoeyhteistyössä Savonian muotoilun monimuotototeutuksen kanssa.

Mikäli tarvitset sairauden tai vamman vuoksi yksilöllisiä järjestelyjä Savonian järjestämässä valintakokeessa, täytä hakulomake ja toimita se liitteineen Savonian hakijapalveluihin.

Opiskelijavalinnan yleisperiaatteisiin voit tutustua tarkemmin Hakeminen-sivulla

Pääaineen valinta

Muotoilun perusopintojen jälkeen valitset opintopolkusi ammattiopintoihin.

Monialaisissa muotoilustudioissa opiskelet teoriaa sekä teet palveluiden ja tuotteiden muotoiluprojekteja asiakkaille. Muotoilustudioissa voit valintojesi mukaan kehittää osaamistasi esimerkiksi palvelumuotoilijana, tuotemuotoilijana tai sisustussuunnittelijana.

Projektiopinnoissa korostuvat käyttäjäkokemukset, yrittäjyys ja kestävä kehitys sekä laaja-alainen tekemisen kulttuuri. Savoniassa voit opiskella korumuotoilua, vaatetusmuotoilua, teollista muotoilua, palvelumuotoilua ja sisustusarkkitehtuuriopintoa.

Vuosittaiset projektivalintasi, harjoittelupaikkavalinnat ja opinnäytetyösi vaikuttavat vahvasti urasuuntaasi ja rakentavat muotoilijan ammattiprofiiliasi. Opintojen aikana sinulla on mahdollisuus kansainväliseen opiskelijavaihtoon tai suorittaa harjoittelusi ulkomailla.

Opintojen rakenne

Muotoilijan koulutuksessa opintojen laajuus on 240 opintopistettä. Opiskeluaika on noin neljä vuotta.

Opintojen rakenne:

  • muotoilun perus- ja ammattiopinnot: 165 op
  • valinnaiset opinnot 30 op
  • harjoittelu: 30 op
  • opinnäytetyö: 15 op

Opinnot koostuvat kontaktiopetuksesta, etä- ja itsenäisestä opiskelusta, verkko-opiskelusta ja harjoittelusta. Aiemmin hankittu osaaminen huomioidaan osaksi opintoja.

Tutustu opetussuunnitelmasta kertovaan videoon!


Kuvassa Nico Uusitalo.

Nico Uusitalon tarina

Savoniassa parasta on opiskelijoiden yhteisö; muotoilijat ovat kuin yhtä perhettä, vaikka suuntautumisala olisi toinen tai emme tuntisikaan vielä niin hyvin. Opinnoista on ollut paljon hyötyä ja olen kehittynyt suunnittelijana koko ajan.

Ihmisiä istumassa kirjastossa.

Opiskelu muotoilun alalla

Kouluttaudu muotoilun moniosaajaksi käytännönläheisesti yhteistyökumppaneiden kanssa. Muotoilua opiskellaan upouusissa tiloissa Microkadun kehittyvällä kampuksella Kuopiossa.

Tyttö kirjoittamassa vihkoon.

Tutustu opetussuunnitelmaan

Koulutuksen laajuus on 240 opintopistettä ja opiskeluaika noin 4 vuotta. Koulutuksen sisältöä pääset tutkimaan tarkemmin syksyn 2021 opetussuunnitelman avulla.


Uramahdollisuudet

Muotoilualan työtehtäviin sijoittumiseen vaikuttavat muun muassa opintovalintasi ja verkostoitumisesi opintojen aikana. Urapolkuasi suuntaat ja vahvistat esimerkiksi projektien, harjoittelun ja opinnäytetyösi avulla. Tavoitteena on, että tunnistat muotoilualan tehtäväkentän mahdollisuudet ja omat vahvuutesi toimia muotoilijana muotoilun asiantuntijatehtävissä.

Valmistuttuasi voit toimia muotoilijana, joka työllistyy suunnittelupalveluja tarjoavaan muotoiluyritykseen, tai työtehtäväsi voivat olla teollisuuden, kaupan tai liike-elämän aloilla, joissa tarvitaan muotoiluasiantuntijoita. Sinusta voi tulla myös muotoilualan moniosaaja, jonka tehtävänkuvassa yhdistyvät poikkialaisuus ja luova suunnitteluosaaminen.

Tärkeä uramahdollisuus on oman osaamisen ja tuoteideoiden jalostaminen yritystoiminnaksi jo opintojen aikana. Osana koulutusta saat perustaidot toimia alan yrittäjänä valmistumisesi jälkeen.