Restonomi (AMK), matkailu- ja ravitsemisalan kehittäminen ja johtaminen, monimuotototeutus

Monta mahdollisuutta!

Restonomina olet matkailu- ja ravitsemisliiketoiminnan ja sen kehittämisen laaja-alainen osaaja.

Matkailu- ja ravitsemisalan moniosaajille on työmarkkinoilla suuri kysyntä. Toimiala kasvaa ja työllistää myös tulevaisuudessa ja tarjoaa monipuolisia uramahdollisuuksia kotimaassa ja kansainvälisesti. Matkailu- ja ravitsemisliiketoiminnan lisäksi restonomi voi työskennellä laajasti palveluliiketoiminnan koko toimikentällä.

Savoniasta valmistuneet restonomit ovat olleet valmistumisvaiheessa Suomen tyytyväisimpiä opintoihinsa. Opiskelijamme arvostavat yhteisöllistä ja välitöntä opiskeluilmapiiriämme. Savoniassa on mukava opiskella restonomiksi!

Savonian restonomikoulutus antaa valmiuksia työskennellä innostavana ja kannustavana esihenkilönä.  Yritysvierailut, elinkeinon kanssa tehtävät projektit ja harjoittelut tarjoavat verkostoitumismahdollisuuksia ja kehittävät tiimityötaitojasi. Koulutuksessa saat valmiuksia menestyä jatkuvasti kehittyvässä toimintaympäristössä.

Sinun ei tarvitse vielä koulutukseen hakeutuessasi tai sitä aloittaessasi tietää, mihin osa-alueisiin tai tehtäviin haluat suuntautua matkailu- ja ravitsemisalan monipuolisista mahdollisuuksista. Suuntautumista tehdään opintojen edetessä henkilökohtaisilla opiskeluvalinnoilla.


Koulutuksen sisältö

Monimuoto-opinnot toteutetaan lukukausittain aikataulutettuina verkko-opintoina, joiden lisäksi järjestetään intensiivipäiviä yleensä kampuksella muutaman kerran lukuvuodessa. Opinnot sopivat mainiosti myös työelämässä oleville ja muualla Suomessa asuville.

Lukuvuoden 2022-2023 intensiivipäivät ovat 22.-23.8.2022, 3.-4.10.2022, 28.-29.11.2022, 16.-17.1.2023, 20.-21.3.2023 sekä 17.-18.4.2023. Intensiivipäivät tukevat merkittävästi opintojen etenemistä ja niille osallistumista edellytetään.

Savonian restonomikoulutus on käytännönläheistä ja joustavaa. Voit yksilöllisesti rakentaa opinto- ja urapolkuasi monipuolisilla valintamahdollisuuksilla.

Asiantuntijuutesi ja osaamisesi kehittyy opintojen aikana perusosaamisesta syventävään ammatilliseen osaamiseen. Syventävissä opinnoissa korostuu elämyksellisten ja vastuullisten matkailu- ja ravitsemispalveluiden suunnittelu, toteutus ja kehittäminen.

Valinnoillasi voit syventää osaamistasi esimerkiksi tapahtuma- ja ohjelmapalveluista, gastronomia- ja juomatietoudesta tai vaikkapa myynnistä ja markkinoinnista. Lisäksi voit kehittää kielitaitoasi Savonian monipuolisen ja työelämälähtöisen kielitarjonnan myötä.

Tärkeä osa opintojasi ja tulevaa urapolkuasi ovat harjoittelujaksot, jotka voit tehdä Suomessa tai ulkomailla, myös useammassa osassa.


Kevät 2022, 2. yhteishaku

Hakuaika

16.03.2022 – 30.03.2022

Hakeminen

Koulutukseen haetaan kevään 2022 toisessa yhteishaussa, hakuaika päättyy 30.3.2022 klo 15.00.

Hakulomakkeen löydät Opintopolusta www.opintopolku.fi.

Lisätietoja yhteishausta ja hakemisesta löydät Hakeminen-sivulta.

Kysyttävää hakemisesta? Ota yhteyttä

hakijapalvelut@savonia.fi
Puh. 044 785 7002

Kysyttävää koulutuksesta? Ota yhteyttä

Jari Linden
jari.linden@savonia.fi
Puh: 044 785 6927

Opiskelijavalinta

Aloituspaikat: 30
Ensikertalaisuuskiintiö: 24

Opiskelijat valitaan valintakurssin perusteella.

Valintakurssi on tutkintoon kuuluva viiden opintopisteen laajuinen opintojakso. Valintakurssi toteutetaan Savonia-ammattikorkeakoulun Moodle verkko-oppimisympäristössä. Hakuajan jälkeen hakijoille lähetetään sähköpostitse ohjeet valintakurssille kirjautumisesta.

Valintakurssi avautuu Moodlessa 13.4.2022 klo 10.00 ja kurssin tehtävät on palautettava 18.5.2022 klo 23:59 mennessä.

Valintakurssin maksimipistemäärä on 100 pistettä, joka jakautuu neljään osioon. Jokaisesta osiosta on saatava vähintään 20 % osion maksimipisteistä, jotta osio on hyväksytysti suoritettu.

  • Matkailupalvelujen perusteet (0 – 40 p., saatava vähintään 8 pistettä)
  • Ravintolapalvelujen perusteet (0 – 30 p., saatava vähintään 6 pistettä)
  • Liiketalouden matemaattiset valmiudet (0 – 20 p., saatava vähintään 4 pistettä)
  • Motivaatiovideo (0 – 10 p., saatava vähintään 2 pistettä)

Hakijan on suoritettava valintakurssi hyväksytysti tullakseen valituksi. Valintakurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää, että hakijan valintakurssista saama kokonaispistemäärä on vähintään 40 pistettä ja hakija on suorittanut kaikki neljä osiota hyväksytysti.

Suoritusmerkinnän Savonian Avoimen amk:n rekisteriin saavat ne, jotka ovat suorittaneet valintakurssin hyväksytysti.

Hakukohde ei ole mukana valintakoeyhteistyössä. Muualla suoritetun valintakokeen tulos ei kelpaa tähän hakukohteeseen, eikä suoritetun valintakurssin tulos muihin hakukohteisiin.

Mikäli tarvitset sairauden tai vamman vuoksi yksilöllisiä järjestelyjä Savonian järjestämällä valintakurssilla, katso ohjeet Hakeminen-sivulta kohdasta Yksilölliset järjestelyt.

Opiskelijavalinnan yleisperiaatteisiin voit tutustua tarkemmin Hakeminen-sivulla.

Pääaineen valinta

Restonomin koulutuksessa ei tehdä pääainevalintaa.

Opintovalinnoilla, harjoitteluilla ja opinnäytetyöllä voit suunnata osaamisesi kehittymistä omien kiinnostuksen kohteidesi ja urasuunnitelmasi mukaan. Henkilökohtaisessa opiskelusuunnitelmassa on mahdollista hyödyntää aiemmin hankittua osaamista.

Opintojen rakenne

Restonomin opintojen laajuus on 210 opintopistettä. Opiskeluaika on noin 3,5 vuotta.

Opintojen rakenne:

  • perusopinnot 20 op
  • yhteiset ammattiopinnot 90 op
  • syventävät ammattiopinnot 30 op
  • valinnaiset opinnot 25 op
  • harjoittelu 30 op
  • opinnäytetyö 15 op

Kansainvälistyminen

Opintojen aikana voit – ja sinun kannattaa – kansainvälistyä. Kansainvälisyysosaaminen on suuri etu työllistymisessä ja urakehityksessä opintojesi jälkeen.

Savoniassa sinulla on mahdollisuus tehdä osa opinnoistasi ja harjoittelusi ulkomailla.  Tarjolla on myös intensiiviviikkoja, opintomatkoja ja talvi- tai kesäkouluja ulkomailla sekä virtuaalisia vaihto-opintoja.

Mahdollisuuksia on paljon. Kohteita on niin kaukomaissa, Euroopassa kuin Suomen lähialueillakin. Kansainvälistyä voit myös kotikampuksella toimimalla yhteistyössä Savoniaan tulevien kansainvälisten opiskelijoiden kanssa tai vaikka toimia heidän opiskelijatuutorinaan.  Opintojen loppupuolella voit hakea International Talent -osaamismerkkiä todistukseksi kansainvälisen osaamisesi merkittävästä kehittämisestä opintojesi aikana.

Ensimmäisen lukuvuoden opinnot suoritettuasi voit opiskella ulkomailla joko lukukauden tai koko lukuvuoden. Vaihto-opiskelupaikan voit valita laajasta Savonian yhteistyökorkeakouluverkostosta. Suosituimpia vaihto-opiskelumaita ovat Espanja, Hollanti, Itävalta, Norja, Kiina ja Etelä-Korea.

Restonomiopiskelijana voit myös suorittaa alan kansainvälisen kaksoistutkinnon: Bachelor of Tourism and Hospitality Management. Tällöin opiskelet koko lukuvuoden BBI Luxemburgin kampuksella Wiltzissa. Opintojen päättyessä saat tutkintotodistuksen sekä BBI Luxemburgista että Savoniasta.

Kansainvälisen harjoittelupaikan voit hakea itse tai hyödyntää Savonian monipuolista kumppaniverkostoa.  Harjoittelupaikkoja on tarjolla muun muassa hotelleissa, ravintoloissa, ohjelmapalveluissa ja muissa kansainvälisissä toimialan tehtävissä. Kohteita löytyy ympäri maailman, kuten Australiasta, Uudesta-Seelannista, USA:sta, Thaimaasta, Espanjasta, Saksasta, Venäjältä ja Norjasta.


Kehitetään uutta yhdessä.

Mari Harmoisen tarina

"Kurssikavereilta sain aina tsemppiä ja syntyi ihania ystävyyssuhteita sekä verkostoja tulevaisuuteen. Savonian opettajat olivat kannustavia ja myös ymmärtäväisiä monimuoto-opiskelijoiden työn ja opiskeluaikataulujen yhteensovittamisen suhteen."

Nuoria ravintolapöydän ääressä.

Opiskelu matkailu- ja ravitsemisalalla

Matkailu- ja ravitsemisalan opetus tapahtuu Kuopiossa, Microkadun kampuksella. Kampukselle sijoittuvat opetuskeittiö aputiloineen, tuotekehitystilat, perusopetusluokat, kielistudio ja opiskelijoiden omatoimisen työn tilat. Pääset tekemään oikeita töitä osana opintojasi joka vuosi.

Kaksi miestä tietokoneen ääressä.

Tutustu opetussuunnitelmaan

Koulutuksen laajuus on 210 opintopistettä ja opiskeluaika noin 3,5 vuotta. Koulutuksen sisältöä pääset tutkimaan tarkemmin opetussuunnitelman avulla.


Uramahdollisuudet

Restonomit työllistyvät monenlaisiin työtehtäviin. Restonomin tutkinto antaa sinulle valmiudet työskennellä monipuolisesti matkailu- ja ravitsemisalan sekä palveluliiketoiminnan esimies- ja asiantuntijatehtävissä Suomessa ja ulkomailla.

Restonomiopinnot antavat sinulle hyvän pohjan myös yrittäjänä toimimiseen. Työpaikkanasi voi olla myös muut erilaiset palvelualan yritykset ja organisaatiot.