Restonomi (AMK), matkailu- ja ravitsemisalan kehittäminen ja johtaminen, monimuotototeutus

#matkailu- ja ravitsemisala

Monta mahdollisuutta – Monta unelmaa

Matkailu- ja ravitsemisalan moniosaajille on kysyntää, ja toimiala kehittyy sekä työllistää myös tulevaisuudessa. Ala tarjoaa sinulle mielenkiintoisia ja monipuolisia uramahdollisuuksia sekä kotimaisissa että kansainvälisissä ympäristöissä.

Savoniasta valmistuneet restonomit ovat Suomen tyytyväisimpiä opintojensa sujuvuuteen, sisältöön ja saamaansa ohjaukseen. Opiskelijamme arvostavat yhteisöllistä ja välitöntä ilmapiiriämme.

Savoniasta valmistuneet restonomit työllistyvät monipuolisesti. Restonomikoulutuksessa ajattelutapasi kehittyy asiakaslähtöiseksi, myyntihenkiseksi sekä tulostavoitteelliseksi. Saat hyvät valmiudet kehittää ja johtaa menestyviä ja kannattavia palveluja.

Restonomikoulutuksen myötä pystyt toimimaan innostavana ja kannustavana esimiehenä. Opintojesi aikana pääset hiomaan tiimityötaitojasi oman ja muiden alojen opiskelijoiden sekä työelämän kanssa. Koulutus valmentaa sinut alan ammattilaiseksi käytännönläheisissä opinnoissa.

 Löydät meidät myös Instagramista @savoniaresto


Hakeminen

Koulutukseen haetaan kevään toisessa yhteishaussa. Kevään 2021 osalta hakuaika päättyi 31.3.2021 klo 15.00.

Hakulomakkeen löydät Opintopolusta www.opintopolku.fi.

Lisätietoja yhteishausta ja hakemisesta löydät Hakeminen-sivulta.

Kysyttävää hakemisesta? Ota yhteyttä

hakijapalvelut@savonia.fi
Puh. 044 785 7002

Kysyttävää koulutuksesta? Ota yhteyttä

Mari Vartiainen
etunimi.sukunimi@savonia.fi
Puh. 044 785 6051


Koulutuksen sisältö

Restonomin monimuoto-opinnot toteutetaan verkko-opintoina, mikä mahdollistaa joustavan kokoaikaisen opiskelun, myös työn ohessa. Lisäksi lukuvuoden aikana kokoonnumme muutaman kerran intensiivipäiville Kuopion kampukselle. Opiskelijan tulee olla läsnä intensiivipäivillä. 

Aloittavien opiskelijoiden lukuvuoden 2021-2022 intensiivipäivät toteutetaan seuraavasti (tarkat päivämäärät vahvistuvat myöhemmin): elokuu 2021, syyskuu 2021, marraskuu 2021, tammikuu 2022, helmikuu 2022, maaliskuu 2022.  

Savoniassa saamasi restonomikoulutus on monipuolista ja työelämälähtöistä. Koulutus tuottaa laaja-alaisen matkailu- ja ravitsemisalan osaamisen. 

Ensimmäisenä opiskeluvuotena keskityt matkailu- ja ravitsemisalan perustietoihin ja -taitoihin, liiketoimintaosaamiseen sekä viestintä- ja vuorovaikutustaitoihin. Toisena ja kolmantena opiskeluvuotena syvennät ammatillista osaamistasi, johtamistaitoja ja asiantuntijuutta.

Pystyt kehittämään ammatillista osaamistasi mm. seuraavilla alueilla: ravitsemispalvelut, matkailupalvelut sekä tapahtuma- ja ohjelmapalvelut.

Ravitsemispalveluiden kokonaisuudessa syvennät osaamistasi mm. ruuan ja juoman yhdistämisessä sekä gastronomiassa. Matkailupalveluiden syventävissä opinnoissa korostuvat asiakkaiden kokemat elämykset. Kehität osaamistasi tapahtuma- ja ohjelmapalveluiden sekä kokous- ja kongressipalvelujen suunnittelussa ja toteutuksessa. Vieraiden kielten opintojen tarjonta on monipuolista ja käytännönläheistä ja voit halutessasi valita niitä osaksi valinnaisia opintoja. Tärkeä osa opintojasi on alan yrityksissä tehtävät harjoittelujaksot kotimaassa tai ulkomailla. Myös omaa toimialan työpaikkaasi voit mahdollisesti hyödyntää harjoitteluissa, oppimistehtävissä ja opinnäytetyössä. 

Opiskelijavalinta

Opiskelijat valitaan valintakurssin perusteella.

Valintakurssi on tutkintoon kuuluva 5 opintopisteen laajuinen opintojakso. Valintakurssi toteutetaan Savonia-ammattikorkeakoulun Moodle verkko-oppimisympäristössä. Hakuajan jälkeen hakijoille lähetetään sähköpostitse ohjeet valintakurssille kirjautumisesta.

Valintakurssi avautuu Moodlessa 13.4.2021 klo 10.00 ja kurssin tehtävät on palautettava 18.5.2021 klo 23:59 mennessä.

Valintakurssin maksimipistemäärä on 100 pistettä, joka jakautuu neljään osioon. Jokaisesta osiosta on saatava vähintään 20 % osion maksimipisteistä, jotta osio on hyväksytysti suoritettu.

  • Matkailupalvelujen perusteet (0 – 40 p., saatava vähintään 8 pistettä)
  • Ravintolapalvelujen perusteet (0 – 30 p., saatava vähintään 6 pistettä)
  • Liiketalouden matemaattiset valmiudet (0 – 20 p., saatava vähintään 4 pistettä)
  • Motivaatiovideo (0 – 10 p., saatava vähintään 2 pistettä)

Hakijan on suoritettava valintakurssi hyväksytysti tullakseen valituksi. Valintakurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää, että hakijan valintakurssista saama kokonaispistemäärä on vähintään 40 pistettä ja hakija on suorittanut kaikki neljä osiota hyväksytysti.

Suoritusmerkinnän Savonian Avoimen amk:n rekisteriin saavat ne, jotka ovat suorittaneet valintakurssin hyväksytysti.

Hakukohde ei ole mukana valintakoeyhteistyössä. Muualla suoritetun valintakokeen tulos ei kelpaa tähän hakukohteeseen, eikä suoritetun valintakurssin tulos muihin hakukohteisiin.

Mikäli tarvitset sairauden tai vamman vuoksi yksilöllisiä järjestelyjä Savonian järjestämällä valintakurssilla, täytä hakulomake ja toimita se liitteineen Savonian hakijapalveluihin.

Opiskelijavalinnan yleisperiaatteisiin voit tutustua tarkemmin Hakeminen-sivulla

Opintojen rakenne

Restonomiopintosi ovat yhteensä 210 opintopistettä. Opetussuunnitelman mukaan yksi opiskeluvuosi vastaa 60 opintopistettä, joka tarkoittaa 1600 tuntia opiskelijan työtä. Aiemmin hankittu osaaminen huomioidaan osaksi opintoja. Osa opinnoista on mahdollista toteuttaa työelämässä.

  • Perusopinnot, 20 op
  • Yhteiset ammattiopinnot, 90 op
  • Syventävät ammattiopinnot, 30 op
  • Valinnaiset opinnot, 25 op
  • Harjoittelu, 30 op
  • Opinnäytetyö, 15 op

Jokainen opiskelija rakentaa omiin tavoitteisiin soveltuvan kokonaisuuden, ja laatii henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman sen toteuttamiseksi. Henkilökohtaisessa opiskelusuunnitelmassa eli HOPSissa sinulla on mahdollisuus hyödyntää aiemmin hankkimaasi osaamista. Voit suunnata opintojasi haluamallesi toimialan osa-alueelle valinnaisilla opinnoilla, työpaikallasi toteutettavilla liiketoiminnan kehittämisprojekteilla tai syventävällä harjoittelulla.

Kansainvälistyminen

Opintojen aikana kannattaa myös kansainvälistyä. Kansainvälisyysosaaminen on suuri etu työllistymisessä ja urakehityksessä opintojesi jälkeen. Savoniassa sinulla on mahdollisuus tehdä osa opinnoistasi tai suorittaa toinen tai vaikka molemmat harjoittelut ulkomailla. Lisäksi voit osallistua virtuaalisiin vaihto-opintoihin, opintojaksoilla järjestettäviin ulkomaisiin intensiiviviikkoihin tai vaikka talvi-/kesäkouluun.

Mahdollisuuksia on paljon. Kohteita on niin kaukomaissa, Euroopassa kuin Suomen lähialueillakin.  Kansainvälistyä voit myös kotikampuksella valitsemalla vieraiden kielien ja kulttuurien opintoja, toimimalla yhteistyössä Savoniaan tulevien eri maalaisten vaihto- ja tutkinto-opiskelijoiden kanssa tai vaikkapa osallistumalla kv-tuutoritoimintaan. Opintojen loppupuolella voit hakea International Talent -osaamismerkkiä todistukseksi kansainvälisen osaamisesi merkittävästä kehittämisestä opintojesi aikana.

Ensimmäisen lukuvuoden opintojen jälkeen voit opiskella ulkomailla joko lukukauden tai koko lukuvuoden. Vaihto-opiskelupaikan voit valita laajasta Savonian yhteistyökorkeakouluista. Suosituimpia vaihto-opiskelumaita ovat mm. Espanja, Hollanti, Itävalta, Norja, Kiina ja Etelä-Korea.

Restonomiopiskelijana voit myös suorittaa alan kansainvälisen kaksoistutkinnon, Bachelor of Tourism and Hospitality Management. Tällöin opiskelet koko lukuvuoden BBI Luxbemburgin kampuksella Wiltzissa. Opintojen päättyessä saat tutkintotodistuksen sekä BBI Luxwmburgista että Savoniasta.

Myös harjoittelujakson tai vaikka molempien suorittaminen ulkomailla on osa kansainvälistymistä. Harjoittelupaikan voit hakea itse tai hyödyntää laajaa Savoniaan tulevaa harjoittelupaikkatarjontaa. Harjoittelupaikkoja on tarjolla mm. hotelleissa, ravintoloissa, ohjelmapalveluissa ja muissa kansainvälisissä toimialan tehtävissä. Kohteita löytyy ympäri maailman, kuten Australiasta, Uudesta Seelannista, USA:sta, Thaimaasta, Espanjasta, Saksasta, Venäjältä ja Norjasta.


Mari Harmoinen

Mari Harmoisen tarina


Vietin vuosia unelmatyössäni maailman merillä asiakkaita palvellen. Työelämänmuutokset toivat minut Suomeen ja pian tämä etelän tyttö muutti rakkauden perässä Kuopioon. Työnhaku takkusi ja päätin lähteä hakemaan uutta suuntaa uralle. Aloitin restonomin monimuoto-opinnot Savoniassa. Itsekuri ja ihanat ystävät sekä opettajat ovat tsempanneet koko matkan ajan.

Nuoria ravintolapöydän ääressä.

Opiskelu matkailu- ja ravitsemisalalla

Matkailu- ja ravitsemisalan opetus tapahtuu Kuopiossa, Microkadun kampuksella. Kampukselle sijoittuvat opetuskeittiö aputiloineen, tuotekehitystilat, perusopetusluokat, kielistudio ja opiskelijoiden omatoimisen työn tilat. Pääset tekemään oikeita töitä osana opintojasi joka vuosi. 

Kaksi miestä tietokoneen ääressä.

Tutustu opetussuunnitelmaan

Koulutuksen laajuus on 210 opintopistettä ja opiskeluaika noin 3,5 vuotta. Koulutuksen sisältöä pääset tutkimaan tarkemmin syksyn 2021 opetussuunnitelman avulla.


Uramahdollisuudet

Restonomit työllistyvät monenlaisiin työtehtäviin. Savoniasta valmistuvat restonomit työllistyvät hyvin koulutustaan vastaaviin tehtäviin. Restonomin tutkinto antaa sinulle valmiudet työskennellä monipuolisesti matkailu- ja ravitsemisalan sekä palveluliiketoiminnan esimies- ja asiantuntijatehtävissä Suomessa ja ulkomailla. Restonomiopinnot antavat sinulle hyvän pohjan myös yrittäjänä toimimiseen. Työpaikkanasi voi olla myös muut erilaiset palvelualan yritykset ja organisaatiot.