Restonomi (AMK), matkailu- ja ravitsemisalan kehittäminen ja johtaminen, päivätoteutus

Monta mahdollisuutta!

Restonomina olet matkailu- ja ravitsemisliiketoiminnan ja sen kehittämisen laaja-alainen osaaja.

Matkailu- ja ravitsemisalan moniosaajille on työmarkkinoilla suuri kysyntä. Toimiala kasvaa ja työllistää myös tulevaisuudessa ja tarjoaa monipuolisia uramahdollisuuksia kotimaassa ja kansainvälisesti. Matkailu- ja ravitsemisliiketoiminnan lisäksi restonomi voi työskennellä laajasti palveluliiketoiminnan koko toimikentällä.

Savoniasta valmistuneet restonomit ovat olleet valmistumisvaiheessa Suomen tyytyväisimpiä opintoihinsa. Opiskelijamme arvostavat yhteisöllistä ja välitöntä opiskeluilmapiiriämme. Savoniassa on mukava opiskella restonomiksi!

Savonian restonomikoulutus antaa valmiuksia työskennellä innostavana ja kannustavana esihenkilönä.  Yritysvierailut, elinkeinon kanssa tehtävät projektit ja harjoittelut tarjoavat verkostoitumismahdollisuuksia ja kehittävät tiimityötaitojasi. Koulutuksessa saat valmiuksia menestyä jatkuvasti kehittyvässä toimintaympäristössä.

Sinun ei tarvitse vielä koulutukseen hakeutuessasi tai sitä aloittaessasi tietää, mihin osa-alueisiin tai tehtäviin haluat suuntautua matkailu- ja ravitsemisalan monipuolisista mahdollisuuksista. Suuntautumista tehdään opintojen edetessä henkilökohtaisilla opiskeluvalinnoilla.


Koulutuksen sisältö

Savonian restonomikoulutus on käytännönläheistä ja joustavaa. Päiväopinnot toteutetaan lähiopetuksena pääsääntöisesti kampuksella.

Voit yksilöllisesti rakentaa opinto- ja urapolkuasi monipuolisilla valintamahdollisuuksilla. Asiantuntijuutesi ja osaamisesi kehittyy opintojen aikana perusosaamisesta syventävään ammatilliseen osaamiseen.

Syventävissä opinnoissa korostuu elämyksellisten ja vastuullisten matkailu- ja ravitsemispalveluiden suunnittelu, toteutus ja kehittäminen. Valinnoillasi voit syventää osaamistasi esimerkiksi tapahtuma- ja ohjelmapalveluista, gastronomia- ja juomatietoudesta tai vaikkapa myynnistä ja markkinoinnista.

Lisäksi voit kehittää kielitaitoasi Savonian monipuolisen ja työelämälähtöisen kielitarjonnan myötä. Tärkeä osa opintojasi ja tulevaa urapolkuasi ovat harjoittelujaksot, jotka voit tehdä Suomessa tai ulkomailla, myös useammassa osassa.


Kevät 2022, 2. yhteishaku

Hakuaika

16.03.2022 – 30.03.2022

Hakeminen

Koulutukseen haetaan kevään 2022 toisessa yhteishaussa, hakuaika päättyy 30.3.2022 klo 15.00.

Hakulomakkeen löydät Opintopolusta www.opintopolku.fi.

Lisätietoja yhteishausta ja hakemisesta löydät Hakeminen-sivulta.

Kysyttävää hakemisesta? Ota yhteyttä

hakijapalvelut@savonia.fi
Puh. 044 785 7002

Opiskelijavalinta

Aloituspaikat: 54
Aloituspaikoista ensikertalaisille: 40 (merkitty sulkuihin)
Hakukelpoisuusvaatimukset: Yleinen hakukelpoisuus

Koulutukseen valitaan opiskelijoita seuraavasti:

  • 13 (10) ylioppilastutkintotodistuksen perusteella
  • 13 (10) ammatillisen tutkinnon tutkintotodistuksen perusteella
  • 24 (20) AMK-valintakokeen perusteella
  • 4 AMK-valintakokeen perusteella. Kiintiö maahanmuuttajien valmentavan koulutuksen suorittaneille hakijoille.

AMK-VALINTAKOE

Hakukohde käyttää AMK-valintakoetta, joka on ammattikorkeakoulujen yhteinen digitaalinen valintakoe. AMK-valintakoe järjestetään 30.5. – 3.6.2022 välisenä aikana ja osallistut valintakokeeseen yhtenä päivänä.

4 aloituspaikkaa on varattu hakijoille, jotka ovat suorittaneet 1.4.2019 jälkeen ja 15.7.2022 mennessä 30 op:n laajuiset maahanmuuttajille suunnatut korkeakouluopintoihin valmentavat opinnot suomalaisessa ammattikorkeakoulussa. Hakijan täytyy tallentaa 6.4.2022 klo 15 mennessä hakulomakkeelleen todistus suoritetuista tai meneillään olevista valmentavista opinnoista.

Ilmoittautuminen

Valintakokeeseen ilmoittaudutaan yhteishaun hakulomakkeella. Valitset AMK-valintakokeen suorituspaikan ja suoritusajan hakulomakkeella ammattikorkeakoulujen ilmoittamista vaihtoehdoista. Valinta on sitova eikä sitä voi muuttaa hakuajan jälkeen.

Valintakokeeseen valmistautuminen

Valintakokeen teet omalla kannettavalla tietokoneellasi. Tarvitset kokeessa vaatimukset täyttävän tietokoneen. Tutustu ennen koetta ohjeisiin sivulla www.ammattikorkeakouluun.fi. Mikäli tarvitset sairauden tai vamman vuoksi yksilöllisiä järjestelyjä AMK-valintakokeessa, löydät ohjeet samalta sivustolta.

TODISTUSVALINTA

Tähän hakukohteeseen voit tulla valituksi toisen asteen tutkintotodistuksen perusteella ilman valintakokeeseen osallistumista. Ammattikorkeakouluilla on käytössä yhteiset todistusvalinnan pisteytysmallit ylioppilastutkinnolle, ammatilliselle perustutkinnolle (1.8.2015 alkaen suoritetut ammatilliset perustutkinnot) ja kansainvälisille EB- ja IB-tutkinnoille sekä Suomessa suoritetulle RP/DIA-tutkinnolle.

Katso todistusvalintaa käyttävät hakukohteet www.ammattikorkeakouluun.fi -sivustolta. Sieltä näet hakukohteen aloituspaikat sekä mahdolliset kynnysehdot ja/tai minimipisteet.

Opiskelijavalinnan yleisperiaatteisiin voit tutustua tarkemmin Hakeminen-sivulla

Pääaineen valinta

Restonomin koulutuksessa ei tehdä pääainevalintaa.

Opintovalinnoilla, harjoitteluilla ja opinnäytetyöllä voit suunnata osaamisesi kehittymistä omien kiinnostuksen kohteidesi ja urasuunnitelmasi mukaan.  Henkilökohtaisessa opiskelusuunnitelmassa on mahdollista hyödyntää aiemmin hankittua osaamista.

Opintojen rakenne

Restonomin opintojen laajuus on 210 opintopistettä. Opiskeluaika on noin 3,5 vuotta.

Opintojen rakenne:

  • perusopinnot 20 op
  • yhteiset ammattiopinnot 90 op
  • syventävät ammattiopinnot 30 op
  • valinnaiset opinnot 25 op
  • harjoittelu 30 op
  • opinnäytetyö 15 op

Kansainvälistyminen

Opintojen aikana voit – ja sinun kannattaa – kansainvälistyä. Kansainvälisyysosaaminen on suuri etu työllistymisessä ja urakehityksessä opintojesi jälkeen.

Savoniassa sinulla on mahdollisuus tehdä osa opinnoistasi ja harjoittelusi ulkomailla.  Tarjolla on myös intensiiviviikkoja, opintomatkoja ja talvi- tai kesäkouluja ulkomailla sekä virtuaalisia vaihto-opintoja.

Mahdollisuuksia on paljon. Kohteita on niin kaukomaissa, Euroopassa kuin Suomen lähialueillakin. Kansainvälistyä voit myös kotikampuksella toimimalla yhteistyössä Savoniaan tulevien kansainvälisten opiskelijoiden kanssa tai vaikka toimia heidän opiskelijatuutorinaan.  Opintojen loppupuolella voit hakea International Talent -osaamismerkkiä todistukseksi kansainvälisen osaamisesi merkittävästä kehittämisestä opintojesi aikana.

Ensimmäisen lukuvuoden opinnot suoritettuasi voit opiskella ulkomailla joko lukukauden tai koko lukuvuoden. Vaihto-opiskelupaikan voit valita laajasta Savonian yhteistyökorkeakouluverkostosta. Suosituimpia vaihto-opiskelumaita ovat Espanja, Hollanti, Itävalta, Norja, Kiina ja Etelä-Korea.

Restonomiopiskelijana voit myös suorittaa alan kansainvälisen kaksoistutkinnon: Bachelor of Tourism and Hospitality Management. Tällöin opiskelet koko lukuvuoden BBI Luxemburgin kampuksella Wiltzissa. Opintojen päättyessä saat tutkintotodistuksen sekä BBI Luxemburgista että Savoniasta.

Kansainvälisen harjoittelupaikan voit hakea itse tai hyödyntää Savonian monipuolista kumppaniverkostoa.  Harjoittelupaikkoja on tarjolla muun muassa hotelleissa, ravintoloissa, ohjelmapalveluissa ja muissa kansainvälisissä toimialan tehtävissä. Kohteita löytyy ympäri maailman, kuten Australiasta, Uudesta-Seelannista, USA:sta, Thaimaasta, Espanjasta, Saksasta, Venäjältä ja Norjasta.


Kehitetään uutta yhdessä.

Minna Kurkisen tarina

"Parhaita juttuja, mitä opiskelu Savoniassa on minulle antanut, ovat kokemukset ja verkostot. Opintojeni aikana olen saanut olla osallisena monenlaisessa toiminnassa ja projekteissa, joista olen saanut paljon itsevarmuutta ja työelämävalmiutta. Lisäksi näiden projektien ja muutenkin opiskelun ohessa olen tavannut erilaisia tarinoita omaavia ihmisiä ympäri Suomea."

Nuoria ravintolapöydän ääressä.

Opiskelu matkailu- ja ravitsemisalalla

Matkailu- ja ravitsemisalan opetus tapahtuu Kuopiossa, Microkadun kampuksella. Kampukselle sijoittuvat opetuskeittiö aputiloineen, tuotekehitystilat, perusopetusluokat, kielistudio ja opiskelijoiden omatoimisen työn tilat. Pääset tekemään oikeita töitä osana opintojasi joka vuosi.

Kaksi miestä tietokoneen ääressä.

Tutustu opetussuunnitelmaan

Koulutuksen laajuus on 210 opintopistettä ja opiskeluaika noin 3,5 vuotta. Koulutuksen sisältöä pääset tutkimaan tarkemmin opetussuunnitelman avulla.


Uramahdollisuudet

Restonomit työllistyvät monenlaisiin työtehtäviin. Restonomin tutkinto antaa sinulle valmiudet työskennellä monipuolisesti matkailu- ja ravitsemisalan sekä palveluliiketoiminnan esimies- ja asiantuntijatehtävissä Suomessa ja ulkomailla.

Restonomiopinnot antavat sinulle hyvän pohjan myös yrittäjänä toimimiseen. Työpaikkanasi voi olla myös muut erilaiset palvelualan yritykset ja organisaatiot.