Sosiaali- ja terveysala (ylempi AMK), Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen

#ylempi amk #sosiaali- ja terveysala

Onko ihmisläheinen työ lähellä sydäntäsi?

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutuksen tavoitteena on kehittää opiskelijoista sosiaali- ja terveysalan osaajia asiantuntijatehtäviin. Valmistuttuasi olet valmis ja kykenevä ottamaan vastuuta työyhteisöjen, organisaatioiden ja alan kehittämisestä ja johtamisesta. Tutkinnon suoritettuasi sinulla on valmiudet toimia esihenkilön, asiantuntijan, projektipäällikön ja työyhteisön kehittäjän tehtävissä sosiaali- ja terveysalalla.

Opintojen aikana tulet kasvattamaan kehittämis- ja johtamisosaamistasi sekä saat uusia mahdollisuuksia työurallasi etenemiseen. Koulutuksen tuottama osaaminen antaa entistä paremmin valmiuksia työympäristön kehittämishaasteiden tunnistamiseen ja kykenet vastaamaan niihin mm. innovatiivisilla työmenetelmillä, hallituilla ongelmanratkaisuprosesseilla sekä kannustavalla vuorovaikutus- ja tiedottamisosaamisella. Opinnoissasi saat tukea myös johtamisosaamiseesi ja opit ymmärtämään erilaisten organisaatioiden rakenteita sekä niissä esiintyviä voimavaroja, tilanteita ja työprosesseja. Koulutuksessa opit analysoimaan, suunnittelemaan ja ohjaamaan toimintaa organisaation tai työyhteisön tavoitteiden mukaisesti.

Talouden prosessien ymmärtäminen luo sinulle realistisen perustan ammattitaitoiselle johtamiselle ja auttaa hahmottamaan toiminnan kehittämismahdollisuuksia voimavarat ja mahdollisuudet huomioiden. Asiantuntijuusosaamisen kasvun tavoitteissa painottuu kyky hahmottaa oma työyhteisö osana sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän kokonaisuutta sekä halu vaikuttaa työyhteisön palvelujen tuottamiseen ja kehittämiseen!


Koulutuksen sisältö

Opintojesi laajuus on 90 opintopistettä. Opinnot toteutetaan monimuoto-opiskeluna, jossa lähiopetus, itsenäinen opiskelu, verkkoympäristössä opiskelu, käytännön työ ja kehittämistehtävät muodostavat kokonaisuuden. Lähipäiviä on noin 2 pv / kk.

Koulutuksen sisältö koostuu kaikille yhteisistä toiminnan kehittämis- ja johtamisopinnoista, tutkimus- ja kehittämisopinnoista, asiantuntijaorganisaation johtamisen asiantuntijuusopinnoista sekä työelämää kehittävästä opinnäytetyöstä. Tarkemmin koulutuksen sisältöä on kuvattu kohdassa ”Opintojen rakenne”.


Syksyn 2021 yhteishaku

Hakuaika

01.09.2021 – 15.09.2021

Hakeminen

Koulutukseen haetaan Syksyn 2021 yhteishaussa, hakuaika päättyy 15.9.2021 klo 15.00.

Hakulomakkeen löydät Opintopolusta www.opintopolku.fi.

Lisätietoja yhteishausta ja hakemisesta löydät Hakeminen-sivulta.

Kysyttävää hakemisesta? Ota yhteyttä

hakijapalvelut@savonia.fi
Puh. 044 785 7002

Kysyttävää koulutuksesta? Ota yhteyttä

Päivi Tikkanen
etunimi.sukunimi@savonia.fi
Puh: 044 785 6003

Pohjakoulutus- ja työkokemusvaatimukset

Koulutus on suunnattu sosiaali- ja terveysalan AMK-tutkinnon (bioanalyytikko, ensihoitaja, fysioterapeutti, kätilö, röntgenhoitaja, sairaanhoitaja, sosionomi, suuhygienisti, terveydenhoitaja) suorittaneille. Hakukelpoisuuden antaa myös muu korkeakoulututkinto tai vanhamuotoinen opistoasteen tutkinto tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto. Opistoasteen tutkintoja ei pääsääntöisesti ole enää voinut suorittaa 2000-luvulla. Esimerkiksi lähihoitajan, merkantin ja mekaanikon tutkinnot eivät ole opistoasteen tutkintoja.

Tutkinnon lisäksi hakijalla täytyy olla vähintään kaksi vuotta (24 kk) sosiaali- ja terveysalan työkokemusta tutkinnon suorittamisen jälkeiseltä ajalta.

Työkokemus

Hakukelpoisuuteen vaadittava kahden vuoden (24 kk) työkokemus täytyy olla kertynyt aikavälillä tutkintotodistuksen myöntämispäivästä joulukuun loppuun (31.12.2021).

Työkokemus ilmoitetaan hakulomakkeella täysinä kuukausina. Osa-aikatyön tunnit tulee muuntaa kokoaikaiseksi niin, että 150 tuntia tai 20 vähintään 7 tunnin työpäivää vastaa yhtä kuukautta. Työkokemuksen ei tarvitse olla yhtäjaksoista eikä saman työnantajan palveluksessa hankittua. Rinnakkaisista työsuhteista voi saada työkokemuskuukausia vain päätoimista työskentelyä vastaavan määrän. Varusmiespalvelusta, naisten vapaaehtoista asepalvelusta, siviilipalvelusta tai hoitovapaata ei lasketa työkokemukseksi.

Työkokemuksen määrä ja laatu tulee osoittaa työtodistuksin. Työtodistuksesta tulee ilmetä mm. työsuhteen alkamis- ja päättymispäivämäärät, työtehtävät ja osa-aikatyön kohdalla työtunnit. Työtodistuksessa tulee myös olla työnantajan yhteystiedot, todistuksen antajan allekirjoitus ja allekirjoituspäivämäärä. Voimassaolevasta työsuhteesta tulee pyytää työnantajalta väliaikainen työtodistus, mikäli työkokemuksen määrää ei voi todistaa muilla aikaisemmilla työtodistuksilla. Työsopimuksia ei voida huomioida.

Alan päätoiminen yrittäjyys voidaan hyväksyä myös työkokemukseksi. Todistaakseen yrittäjyyden hakijan tulee toimittaa YEL-vakuutustodistus (YEL= yrittäjäeläkevakuutus) ja ote Kaupparekisteristä (tai muusta vastaavasta, jossa näkyy yrityksen nimi, toimiala ja aika jolloin yritys on ollut toiminnassa).

Ulkomailla hankittu työkokemus todistetaan vastaavin virallisin dokumentein. Mikäli työtodistus on kirjoitettu muulla kielellä kuin suomi, ruotsi tai englanti, on alkuperäiskielisen todistuskopion lisäksi toimitettava kopio virallisen kielenkääntäjän suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi tekemästä käännöksestä, josta tulee käydä ilmi kääntäjän nimi, allekirjoitus ja leima.

Huom! Ylempiin amk-tutkintoihin hakevien tulee liittää kopiot tutkinto- ja työtodistuksista Opintopolun hakulomakkeelle 22.9.2021 klo 15 mennessä.

Opiskelijavalinta ja ennakkotehtävän ohjeet

Aloituspaikat: 30

Opiskelijavalinta tehdään ennakkotehtävän perusteella.

Ennakkotehtävä (pdf)

Ennakkotehtävä palautetaan liittämällä se Opintopolun hakulomakkeelle 22.9.2021 klo 15:00 mennessä. Ennakkotehtävän palauttaminen määräajan jälkeen ei ole mahdollista.

Ennakkotehtävän maksimipistemäärä on 100 pistettä, ja siitä on saatava vähintään 20 pistettä voidakseen tulla valituksi.

Opintojen rakenne

Tutkinnon laajuus on 90 opintopistettä, ja sen suorittaminen kestää keskimäärin 2-3 vuotta. Opinnot muodostuvat pakollisista opinnoista (60 op) ja valinnaisista opinnoista (30 op). Opiskelija valitsee Savonian YAMK-koulutusten yhteisistä opinnoista vähintään 30 op.


Sami Tuominiemen tarina

Olen Sami Tuominiemi Keski-Pohjanmaalta. Savoon vuonna 2002 minut houkutteli sairaanhoitajakoulun hyvä maine. 2018 vuoden tienoilla aika alkoi olla kypsä koulun penkille palaamiseen. Ajatuksenani oli lukea hoitotyön johtamista. Aloittelin varovasti avoimen AMK:n kautta opiskelemaan sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen YAMK-opintoja. 

Työelämä vahvasti taustalla

YAMK-opiskelijana voit kytkeä opintojaksojen oppimistehtäviä ja opinnäytetyösi oikeaan työelämään, joko omaan työpaikkaasi tai muuhun valitsemaasi organisaatioon. Lisäksi Savonian tutkimus- ja kehittämistoiminnassa on tarjolla työelämään liittyviä oppimistehtäviä tai opinnäytetyön aiheita.

Kannettava tietokone työpöydällä.

Tutustu opetussuunnitelmaan

Koulutuksen laajuus on 90 opintopistettä ja opiskeluaika noin 3 vuotta. Koulutuksen sisältöä pääset tutkimaan tarkemmin koulutuksen opetussuunnitelman avulla.


Uramahdollisuudet

YAMK-tutkinnon suoritettuasi sinulla on menestymiseen vaadittava osaaminen toimia johtajan, asiantuntijan, projektipäällikön ja työyhteisön kehittäjän tehtävissä sosiaali- ja terveysalalla. Tämän päivän työtehtävät ovat yhä monialaisempia ja esimiestoimintaan kohdistuu entistä suurempia odotuksia, ja näihin asioihin saat uusia eväitä koulutuksen myötä.

Koulutuksessasi on huomioitu myös se, että opintojesi jälkeen osaat kehittää myös omaa johtajuuttasi ja sinulla on kyky uudistaa organisaation johtamisprosesseja.