Kaksi opiskelijaa.

Sosionomi (AMK), monimuotototeutus, Kuopio

Aitoa ihmisten kohtaamista ja kuuntelemista!

Sosionomit edistävät oikeudenmukaisuutta, tasa-arvoa ja hyvinvointia ihmisten eri elämäntilanteissa. Savonian sosionomitutkinto antaa hyvät valmiudet toimia moninaisissa sosiaalialan tehtävissä.

Sosionomina tuet asiakasta arjen haastavissa tilanteissa ohjaten palvelujärjestelmän antamiin mahdollisuuksiin. Työssä korostuu vuorovaikutusosaaminen, ratkaisukeskeisyys sekä asiakkaan voimavarojen vahvistaminen.

Valmistuttuasi osaat toimia erilaisissa toimintaympäristöissä kuten varhaiskasvatus, perhetyö, lastensuojelu, nuoristyö, aikuissosiaalityö, työvalmennuspalvelut, KELA, työvoimapalvelut, vammaistyö, mielenterveys- ja päihdetyö, järjestötyö. Työhösi kuuluu uudistaa hyvinvointipalveluja ja kehittää yhteisöllisiä ja osallistavia toiminta- ja tukimuotoja eri väestöryhmien tarpeisiin. Toimit eri ikäisten asiakkaiden ja heidän läheistensä kanssa ja tuet heitä muuttuvissa elämäntilanteissa sekä arjen haasteissa.

Sosionomin tehtävänimikkeitä ovat esimerkiksi ohjaaja, palveluohjaaja, sosiaaliohjaaja, varhaiskasvatuksen sosionomi, asiantuntija, hankekoordinaattori, kasvatustutor, kriisityöntekijä, omavalmentaja, koulukuraattori, rikosseuraamustyöntekijä, työvalmentaja, tiimin vetäjä ja yksikön johtaja.


Kaksi lehtoria ja opiskelijaryhmä.

Koulutuksen sisältö

Tutkinto-ohjelman opetussuunnitelma rakentuu vuositeemoista.

Ensimmäisenä opiskeluvuotena hankit perusosaamisen sosiaalialan tietoperustasta asiakastyössä ja alan ammattietiikasta. Toisena opiskeluvuotena harjaannut asiakaslähtöisten sosiaalialan työmenetelmien käytössä.

Kolmantena ja neljäntenä opiskeluvuotena syvennät ammatillista osaamistasi varhaiskasvatuksen, sosiaaliohjauksen, tai rikosseuraamusalan osaajana. Lisäksi hankit, sovellat ja syvennät tutkimus-, kehittämis-, yhteiskunta- ja johtamisosaamistasi.

Opinnot toteutetaan tutkivan oppimisen periaatteella. Opiskelussa ja oppimisessa korostetaan yhteistoiminnallisuutta, verkostotyöskentelyä, monialaisuutta sekä itseohjautuvuutta. Nämä ovat sosionomin ammatissa keskeistä osaamista.

Opetuksessa vaihtelevat lähiopetus, verkko-opiskelu, simulaatiot, projektit ja ammattitaitoa edistävät harjoittelut.

Keväällä 2023 lähiopetusta järjestetään kolmena päivänä maanantaista keskiviikkoon viikoilla 5, 11, 17, 21. Viikolla 2 opetus on keskiviikosta perjantaihin. Kevään 2023 opintoihin sisältyy opintomatka erikseen sovittavana aikana. 

Harjoittelut ovat kokopäiväistä opiskelua ja ne toteutuvat vuosittain kymmenen viikon jaksoina (yhteensä 3×15 op). Osana opintojasi pääset osallistumaan myös alan tutkimus- ja kehittämistoimintaan.

Opintojen alkaessa opiskelija laatii yhdessä opettajatuutorin kanssa henkilökohtaisen opiskelu- ja urasuunnitelman, jossa huomioidaan myös aiemmin hankittu osaaminen.


Seuraava hakuaika ei tiedossa

Hakuaika

Hakeminen

Koulutukseen haetaan Syksyn 2022 yhteishaussa, hakuaika päättyy 14.9.2022 klo 15.00.

Hakulomakkeen löydät Opintopolusta www.opintopolku.fi.

Lisätietoja yhteishausta ja hakemisesta, sekä yleiset hakukelpoisuusvaatimukset löydät Hakeminen-sivulta.

Kysyttävää hakemisesta? Ota yhteyttä

hakijapalvelut@savonia.fi
Puh. 044 785 7002

Kysyttävää koulutuksesta? Ota yhteyttä

Mirja Halonen
etunimi.sukunimi@savonia.fi
Puh: 044 785 6412

Opiskelijavalinta

Aloituspaikat: 40
Aloituspaikoista ensikertalaisille: 32 (merkitty sulkuihin)
Hakukelpoisuusvaatimukset: Yleinen hakukelpoisuus

Koulutukseen valitaan opiskelijoita seuraavasti:

  • 10 (8) ylioppilastutkintotodistuksen perusteella
  • 10 (8) ammatillisen tutkinnon tutkintotodistuksen perusteella
  • 20 (16) AMK-valintakokeen perusteella

 

TODISTUSVALINTA

Tähän hakukohteeseen voit tulla valituksi toisen asteen tutkintotodistuksen perusteella ilman valintakokeeseen osallistumista. Ammattikorkeakouluilla on käytössä yhteiset todistusvalinnan pisteytysmallit  ylioppilastutkinnolle, ammatilliselle perustutkinnolle (1.8.2015 alkaen suoritetut ammatilliset perustutkinnot) ja kansainvälisille EB- ja IB-tutkinnoille sekä Suomessa suoritetulle RP/DIA-tutkinnolle.

Katso todistusvalintaa käyttävät hakukohteet ammattikorkeakouluun.fi -sivustolta. Sieltä näet hakukohteen aloituspaikat sekä mahdolliset kynnysehdot ja/tai minimipisteet.

 

AMK-VALINTAKOE

Hakukohde käyttää AMK-valintakoetta, joka on ammattikorkeakoulujen yhteinen digitaalinen valintakoe. AMK-valintakoe järjestetään 31.10. – 3.11.2022 välisenä aikana ja osallistut valintakokeeseen yhtenä päivänä.

Ilmoittautuminen

Valintakokeeseen ilmoittaudutaan yhteishaun hakulomakkeella. Valitset AMK-valintakokeen suorituspaikan ja suoritusajan hakulomakkeella ammattikorkeakoulujen ilmoittamista vaihtoehdoista. Valinta on sitova eikä sitä voi muuttaa hakuajan jälkeen.

Valintakokeeseen valmistautuminen

Valintakokeen teet omalla kannettavalla tietokoneellasi. Tarvitset kokeessa vaatimukset täyttävän tietokoneen. Tutustu ennen koetta ohjeisiin ammattikorkeakouluun.fi -sivustolla. Jos tarvitset yksilöllisiä järjestelyjä kokeeseen, löydät ohjeet samalta sivustolta.

 

Opintojen rakenne

Sosionomin opintojen laajuus on 210 opintopistettä. Opiskeluaika on noin 3,5 vuotta.

Rakenne:

  • perusopinnot 45 op: tehtäväalueen yleiset perusvalmiudet ja orientoituminen sosiaalialan ammatilliseen työhön
  • ammattiopinnot, kaikille pakolliset 90 op: sosiaalialan laaja-alaisen osaamisperustan rakentuminen
  • valinnaiset ammattiopinnot 15 op: varhaiskasvatuksen osaaja, sosiaaliohjauksen osaaja
  • ammatillinen harjoittelu 45 op: kolme 15 op harjoittelua toteutetaan yhteistyössä työelämän kanssa erilaisissa varhaiskasvatuksen ja sosiaalialan palvelu-, kuntoutus- ja toimintayksiköissä sekä kehittämisprojekteissa. Harjoittelun voi suorittaa myös ulkomailla.
  • opinnäytetyö 15 op

Anna-Kaisa

Anna-Kaisan tarina

Joskus tarvitaan vain yhdet rohkaisevat sanat, jotta ihminen alkaa uskoa omiin kykyihinsä. Näin kävi Anna-Kaisalle.

Opiskelijat tutkivat röntgenkuvaa.

Opiskelu sosiaali- ja terveysalalla

Sosiaali- ja terveysala tarvitsee aina osaajia ja tarjoaa elinikäisiä mahdollisuuksia uralla kehittymiseen. Sosionomikoulutuksen kotipesänä toimii Microkadun kampus Kuopiossa.

Kannettava tietokone työpöydällä.

Tutustu opetussuunnitelmaan

Koulutuksen laajuus on 210 opintopistettä ja opiskeluaika noin 3,5 vuotta. Koulutuksen sisältöä pääset tutkailemaan opetussuunnitelman avulla.


Uramahdollisuudet

Sosionomeilla on monipuoliset työllistymismahdollisuudet ja hyvä työllisyystilanne.

Valmistuttuasi voit työskennellä kasvatus- ja ohjaustehtävissä, sosiaalisen tuen ja kuntoutuksen tehtävissä sekä alan esimies- ja kehittämistehtävissä. Voit myös toimia sosiaalialan yrittäjänä. Työpaikkasi voi olla julkisella, yksityisellä tai kolmannella sektorilta.