Terveydenhoitaja (AMK), muuntokoulutus sairaanhoitajille, monimuotototeutus, Jyväskylä

Suuntaudu ihmisten pariin!

Terveydenhoitajana olet hoitotyön – ja erityisesti terveydenhoitotyön – asiantuntija.

Terveydenhoitajana osaat ehkäistä ja ylläpitää yksilöiden, perheiden, työ- ja muiden yhteisöjen, väestön ja ympäristön terveyttä. Lisäksi osaat ehkäistä sairauksia, vahvistaa asiakkaiden voimavaroja, itsehoitoa ja kykyä elää terveellisesti.

Koulutuksen aikana hankit vahvat kliinisen terveydenhoitotyön ja hoitotyön perustiedot ja -taidot sekä hyvät vuorovaikutus‐ ja yhteistyötaidot. Osaat viestiä suullisesti ja kirjallisesti sekä alalla toimivalle että alan ulkopuoliselle yleisölle. Kykenet kansainväliseen viestintään ja vuorovaikutukseen ruotsin kielellä ja vähintään yhdellä vieraalla kielellä.

Valmistuttuasi osaat ratkaista ammattialan ongelmia, tehdä päätöksiä ennakoimattomissa tilanteissa ja osaat vastata terveydenhoitotyön ja hoitotyön ammatillisista tehtävistä perustaen toimintasi parhaaseen mahdolliseen tutkimukselliseen näyttöön. Kykenet johtamaan ammatillista toimintaa ja hankkeita sekä työskentelemään terveydenhoitotyön ja hoitotyön asiantuntijatehtävissä. Sinulla on valmiudet toimia myös alan yrittäjänä.


Koulutuksen sisältö ja toteutus

Savonian terveydenhoitajakoulutuksen pedagogisena lähtökohtana on laadukkaan ja työelämäläheisen koulutuksen sekä tutkimus- ja kehittämistoiminnan monimuotoinen yhdistäminen. Virtuaaliset ja fyysiset oppimisympäristöt nivovat teorian ja käytännön luontevasti yhteen osaksi opiskelijan oppimista. Terveydenhoitajakoulutukselle on tyypillistä monimuotoisuus ja monialaisuus.

Terveydenhoitajan ammattikorkeakoulututkinto rakentuu jo aiemmin suoritetusta sairaanhoitaja (AMK) tutkinnosta (180 op) ja terveydenhoitajan ammatillisesta osaamisesta (60 op). Koulutus täyttää Euroopan parlamentin ja neuvoston sairaanhoitajakoulutuksesta antamien direktiivien vaatimukset (2013/55/EU).

Opiskelet terveydenhoitajatyön teoriaa ja lähdet soveltamaan osaamistasi äitiysneuvolaan, lastenneuvolaan, koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoon sekä työterveyshuoltoon. Opit soveltamaan näyttöön perustuvaa terveydenhoitajatyön osaamista eri toimintaympäristöissä ja sinulla on terveydenhoitotyön kehittämisvalmiudet.

Keväällä 2023 lähiopetuspäiviä ovat: 11.–12.1.2023, 13.–14.2.2023, 6.–7.3.2023, 12.–13.4.2023, 8.–9.5.2023 ja 22.5.2023.

Koulutukseen sisältyy neljä eri pituista harjoittelua, jotka ovat päätoimista opiskelua. Harjoittelupaikat ovat eri puolilla Suomea. Harjoitteluun liittyvistä kustannuksista opiskelija vastaa itse.


Syksyn yhteishaku 2022

Hakuaika

31.08.2022 – 14.09.2022

Hakeminen

Koulutukseen haetaan syksyn 2022 yhteishaussa, hakuaika päättyy 14.9.2022 klo 15.00.

Hakulomakkeen löydät Opintopolusta www.opintopolku.fi.

Lisätietoja yhteishausta ja hakemisesta, sekä yleiset hakukelpoisuusvaatimukset löydät Hakeminen-sivulta.

Kysyttävää hakemisesta? Ota yhteyttä

hakijapalvelut@savonia.fi
Puh. 044 785 7002

Kysyttävää koulutuksesta? Ota yhteyttä

Mirja Halonen
etunimi.sukunimi@savonia.fi
Puh: 044 785 6412

Opiskelijavalinta ja ennakkotehtävän ohjeet

Aloituspaikat: 20

Ensikertalaisuuskiintiö: ei käytössä

Opiskelijavalinta tehdään ennakkotehtävän perusteella.

Ennakkotehtävän ohjeet (pdf)

Ennakkotehtävän maksimipistemäärä on 60 pistettä ja siitä on saatava vähintään 30 pistettä voidakseen tulla valituksi.

Ennakkotehtävä palautetaan liittämällä se Opintopolun hakulomakkeelle 21.9.2022 klo 15:00 mennessä. Ennakkotehtävän palauttaminen määräajan jälkeen ei ole mahdollista.

Ennakkotehtävä on yhteinen hakukohteen Terveydenhoitaja (AMK), (muuntokoulutus sairaanhoitajille), monimuotototeutus, (Kuopion ryhmä) kanssa. Hakukohde ei ole mukana valtakunnallisessa valintakoeyhteistyössä.

Pohjakoulutusvaatimus

Pohjakoulutusvaatimuksena on sairaanhoitajan (AMK), kätilön (AMK) tai ensihoitajan (AMK) tutkinto.

Opintojen rakenne

Terveydenhoitajamuuntokoulutuksen laajuus on 60 opintopistettä. Opiskeluaika on noin 1,5 vuotta. Terveydenhoitajan ammattikorkeakoulututkinto rakentuu aiemmin suoritetusta sairaanhoitaja (AMK) tutkinnosta (180 op) ja terveydenhoitajan ammatillisesta osaamisesta (60 op).

Ammattiopinnot

Ammattiopinnoissa opiskelija perehtyy terveydenhoitajan tehtäväalueen keskeisiin ongelmakokonaisuuksiin ja sovellutuksiin sekä niiden tieteellisiin perusteisiin, jotta hän kykenee valmistuttuaan työskentelemään itsenäisesti terveydenhoitajatyön ja hoitotyön asiantuntijana, esimiestehtävissä, kehittämistehtävissä ja yrittäjänä.

Harjoittelu

Harjoittelussa opiskelija perehtyy käytännön työtoimintaan ja hankkii valmiuksia erilaisten toimintatapojen ja työmenetelmien valintaan, käyttöön ja soveltamiseen. Harjoittelussa opitaan myös kehittämään asiakas- ja työelämälähtöisesti uusia ratkaisuja ja toiminnan laatua. Harjoittelu valmentaa työelämän vaatimuksiin ammatillista osaamista syventämällä sekä auttaa työllistymään koulutusalaa ja suuntautumista vastaaviin tehtäviin. Harjoittelua voi suorittaa kansainvälisessä vaihdossa ammattikorkeakoulun yhteistyöorganisaatioissa.


Simulaatiokeskuksen valvomo

Opiskelu sosiaali- ja terveysalalla

Koulutus tapahtuu Microkadun kehittyvällä kampuksella ja simulaatiokeskuksen upeissa tiloissa. Kuopiossa monialaisuus mahdollistaa terveysalan opiskelijoille yhteistyön eri alojen tulevien ammattilaisten kanssa.

Opiskelijat harjoittelevat neuvolakäyntiä

Työelämäläheistä tekemistä

Savonian koulutusta ohjaa OIS-ajattelu (Open Innovation Space). Siinä yhdistyvät laadukas oppiminen ja opetus sekä työelämäläheinen tutkimus- ja kehittämistoiminta. Todellisissa toimeksiannoissa saat onnistumisen kokemuksia ja ammattitaitoa.

Tietokone työpöydällä

Tutustu opetussuunnitelmaan

Koulutuksen laajuus on 240 opintopistettä ja opiskeluaika noin 4 vuotta. Koulutuksen sisältöä pääset tutkimaan tarkemmin opetussuunnitelman avulla.


Uramahdollisuudet

Terveydenhoitajana voit työskennellä äitiys‐ ja lastenneuvolassa, tartunta- ja rokotuspoliklinikalla, koulu‐ ja opiskeluterveydenhuollossa, perhesuunnittelu- ja ehkäisyneuvolassa, työterveyshuollossa, avosairaanhoidon vastaanotoilla ja kotihoidossa/kotisairaanhoidossa sekä erilaisissa yhteisöissä ja järjestöissä. Voit toimia myös koulutus‐ ja projektitehtävissä sekä itsenäisenä yrittäjänä.

Tehtävänimikkeitä

  • terveydenhoitaja
  • sairaanhoitaja
  • Ohjaaja
  • palveluvastaava
  • hyvinvointikoordinaattori
  • yrittäjä