Suunnittelija juo kahvia työn lomassa pöydän ääressä

Tradenomi (ylempi AMK), InnoTech-liiketoiminta

Opiskele innovaatio- ja kaupallistamisosaajaksi!

InnoTech-liiketoiminnan (YAMK) -tutkinto-ohjelmassa syvennyt liiketoimintamahdollisuuksien kehittämiseen innovaatioprosessiopintojen avulla. Keskeisiä teemoja ovat asiakastarpeen tunnistaminen, asiakasymmärrys ja myyntitaidot. Lisäksi opiskelet tuotteen tai palvelun konseptointia ja suunnittelua sekä tuotteen liiketoimintapotentiaalin arviointia.

Innovaatioprosessiopintojen lisäksi voit valita myös muita henkilökohtaista osaamisprofiiliasi täydentäviä ja innovaatioprosessia tukevia opintoja. Voit kehittää osaamistasi muun muassa työhyvinvointiin, strategiseen ajatteluun ja esimiestoimintaan liittyen.

Koulutus toteutetaan monialaisesti liiketalouden, tekniikan ja muotoilun alojen kanssa, ja ensimmäisen vuoden opiskelu tapahtuu pääasiassa monialaisissa tiimeissä. Verkostoituminen sekä asiantuntijuuden vaihto ovat koulutuksessa tärkeässä osassa.

Koulutus toteutetaan monimuotototeutuksena. Opiskelu onnistuu joustavasti työn ohella kotipaikkakunnasta riippumatta, pääsääntöisesti verkossa työskennellen.  


Koulutuksen sisältö

Opinnot toteutetaan monimuoto-opiskeluna.

Opinnot koostuvat verkkoympäristössä opiskelusta, itsenäisestä opiskelusta, käytännön työstä, lähiopetuksesta ja oppimistehtävistä. Opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa opintoja työn ohessa ja kytkeä oppimistehtäviä ja opinnäytetyö oman työpaikkansa kehittämiseen.

Kevään 2023 ja syksyn 2023 lähiopetuspäivät ovat:

 • 12.-14.1.2023
 • 17.-18.3.2023
 • 12.-13.5.2023
 • 15.-16.9.2023
 • 17.-18.11.2023

Lähiopetuspäivät järjestetään Microkadun kampuksella.


Syksy 2022, lisähaku

Hakuaika

28.11.2022 – 01.12.2022

Hakeminen

Koulutuksessa on vielä vapaita opiskelupaikkoja ja niihin voi hakea lisähaussa.

Lisähaun hakuaika alkaa 28.11.2022 klo 9.00 ja päättyy 1.12.2022 klo 15.00.

Hakulomakkeen löydät Opintopolusta www.opintopolku.fi.

Lisätietoja hakemisesta löydät Hakeminen-sivulta.

Kysyttävää hakemisesta? Ota yhteyttä

hakijapalvelut@savonia.fi
Puh. 044 785 7002

Kysyttävää koulutuksesta? Ota yhteyttä

Nina Huotari
etunimi.sukunimi@savonia.fi
Puh: 044 785 6911

Pohjakoulutus- ja työkokemusvaatimukset

Koulutus on suunnattu tradenomin (AMK), kauppatieteiden kandidaatin tai restonomin (AMK) tutkinnon suorittaneille. Hakukelpoisuuden antaa myös muu korkeakoulututkinto tai vanhamuotoinen opistoasteen tutkinto tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto. Opistoasteen tutkintoja ei pääsääntöisesti ole enää voinut suorittaa 2000-luvulla. Esimerkiksi lähihoitajan, merkantin ja mekaanikon tutkinnot eivät ole opistoasteen tutkintoja.

Tutkinnon lisäksi hakijalla tulee olla vähintään kaksi vuotta (24 kk) liiketalouden alan työkokemusta tutkinnon suorittamisen jälkeiseltä ajalta.

Työkokemus

Hakukelpoisuuteen vaadittava kahden vuoden työkokemus täytyy olla kertynyt aikavälillä tutkintotodistuksen myöntämispäivästä joulukuun loppuun (31.12.2022).

Työkokemukseksi hyväksytään myös aiemmin suoritetun opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon (tutkinto voi olla miltä koulutusalalta tahansa) jälkeen, ennen korkeakoulututkintoa hankittu liiketalouden alan työkokemus.

Työkokemus ilmoitetaan hakulomakkeella täysinä kuukausina. Osa-aikatyön tunnit tulee muuntaa kokoaikaiseksi niin, että 150 tuntia tai 20 vähintään 7 tunnin työpäivää vastaa yhtä kuukautta. Työkokemuksen ei tarvitse olla yhtäjaksoista eikä saman työnantajan palveluksessa hankittua. Rinnakkaisista työsuhteista voi saada työkokemuskuukausia vain päätoimista työskentelyä vastaavan määrän. Varusmiespalvelusta, naisten vapaaehtoista asepalvelusta, siviilipalvelusta tai hoitovapaata ei lasketa työkokemukseksi.

Työkokemuksen määrä ja laatu tulee osoittaa työtodistuksin. Työtodistuksesta tulee ilmetä mm. työsuhteen alkamis- ja päättymispäivämäärät, työtehtävät ja osa-aikatyön kohdalla työtunnit. Työtodistuksessa tulee myös olla työnantajan yhteystiedot, todistuksen antajan virallinen allekirjoitus ja allekirjoituspäivämäärä. Viralliseksi allekirjoitukseksi hyväksytään todistuksen antajan omakätinen allekirjoitus tai sähköinen allekirjoitus (kaunokirjoitusfontilla tehty allekirjoitus ei ole virallinen). Voimassaolevasta työsuhteesta tulee pyytää työnantajalta väliaikainen työtodistus, mikäli työkokemuksen määrää ei voi todistaa muilla aikaisemmilla työtodistuksilla. Työsopimuksia ei voida huomioida.

Alan päätoiminen yrittäjyys voidaan hyväksyä myös työkokemukseksi. Todistaakseen yrittäjyyden hakijan tulee toimittaa YEL-vakuutustodistus (YEL= yrittäjäeläkevakuutus) ja ote Kaupparekisteristä (tai muusta vastaavasta, jossa näkyy yrityksen nimi, toimiala ja aika jolloin yritys on ollut toiminnassa).

Ulkomailla hankittu työkokemus todistetaan vastaavin virallisin dokumentein. Mikäli työtodistus on kirjoitettu muulla kielellä kuin suomi, ruotsi tai englanti, on alkuperäiskielisen todistuskopion lisäksi toimitettava kopio virallisen kielenkääntäjän suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi tekemästä käännöksestä, josta tulee käydä ilmi kääntäjän nimi, allekirjoitus ja leima.

Huom! Ylempiin amk-tutkintoihin hakevien tulee liittää kopiot tutkinto- ja työtodistuksista Opintopolun hakulomakkeelle 7.12.2022 klo 15.00 mennessä.

Opiskelijavalinta ja ennakkotehtävän ohjeet

Opiskelijavalinta tehdään ennakkotehtävän perusteella.

Ennakkotehtävän ohjeet (pdf)

Ennakkotehtävä palautetaan liittämällä se Opintopolun hakulomakkeelle 7.12.2022 klo 15.00 mennessä. Ennakkotehtävän palauttaminen määräajan jälkeen ei ole mahdollista.

Ennakkotehtävän maksimipisteet ovat 60 pistettä ja ennakkotehtävästä on saatava vähintään 20 pistettä voidakseen tulla valituksi.

Opintojen rakenne

Tutkinnon laajuus on 90 opintopistettä. Opiskeluaika on 2,5-3 vuotta.

Rakenne:

 • syventävät alakohtaiset opinnot 30 op (koostuu pakollisista ja valinnaisista alakohtaisista ammatillisista opinnoista)
 • monialaiset valinnaiset opinnot (30 op). voit valita omaa osaamisprofiiliasi kehittäviä opintoja savonian monialaisista opinnoista sekä sisällyttää opintoihin tutkintovastaavan hyväksymiä muiden korkeakoulujen yamk-tasoisia opintoja. savonian monialaiset opinnot liittyvät toiminnan kehittämiseen ja johtamiseen, tutkimus- ja kehittämistoimintaan sekä asiantuntijaorganisaation johtamiseen.
 • opinnäytetyö 30 op

 

Syksyn yhteishaku 2022

Hakuaika

31.08.2022 – 14.09.2022

Hakeminen

Koulutukseen haetaan Syksyn 2022 yhteishaussa, hakuaika päättyy 14.9.2022 klo 15.00.

Hakulomakkeen löydät Opintopolusta www.opintopolku.fi.

Lisätietoja yhteishausta ja hakemisesta löydät Hakeminen-sivulta.

Kysyttävää hakemisesta? Ota yhteyttä

hakijapalvelut@savonia.fi
Puh. 044 785 7002

Kysyttävää koulutuksesta? Ota yhteyttä

Nina Huotari
etunimi.sukunimi@savonia.fi
Puh: 044 785 6911

Pohjakoulutus- ja työkokemusvaatimukset

Koulutus on suunnattu Tradenomin (AMK), Kauppatieteiden kandidaatin tai Restonomin (AMK) -tutkinnon suorittaneille. Hakukelpoisuuden antaa myös muu korkeakoulututkinto tai vanhamuotoinen opistoasteen tutkinto tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto. Opistoasteen tutkintoja ei pääsääntöisesti ole enää voinut suorittaa 2000-luvulla. Esimerkiksi lähihoitajan, merkantin ja mekaanikon tutkinnot eivät ole opistoasteen tutkintoja.

Tutkinnon lisäksi hakijalla tulee olla vähintään kaksi vuotta (24 kk) liiketalouden alan työkokemusta tutkinnon suorittamisen jälkeiseltä ajalta.

Työkokemus

Hakukelpoisuuteen vaadittava kahden vuoden työkokemus täytyy olla kertynyt aikavälillä tutkintotodistuksen myöntämispäivästä joulukuun loppuun (31.12.2022).

Työkokemukseksi hyväksytään myös aiemmin suoritetun opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon (tutkinto voi olla miltä koulutusalalta tahansa) jälkeen, ennen korkeakoulututkintoa hankittu liiketalouden alan työkokemus.

Työkokemus ilmoitetaan hakulomakkeella täysinä kuukausina. Osa-aikatyön tunnit tulee muuntaa kokoaikaiseksi niin, että 150 tuntia tai 20 vähintään 7 tunnin työpäivää vastaa yhtä kuukautta. Työkokemuksen ei tarvitse olla yhtäjaksoista eikä saman työnantajan palveluksessa hankittua. Rinnakkaisista työsuhteista voi saada työkokemuskuukausia vain päätoimista työskentelyä vastaavan määrän. Varusmiespalvelusta, naisten vapaaehtoista asepalvelusta, siviilipalvelusta tai hoitovapaata ei lasketa työkokemukseksi.

Työkokemuksen määrä ja laatu tulee osoittaa työtodistuksin. Työtodistuksesta tulee ilmetä mm. työsuhteen alkamis- ja päättymispäivämäärät, työtehtävät ja osa-aikatyön kohdalla työtunnit. Työtodistuksessa tulee myös olla työnantajan yhteystiedot, todistuksen antajan allekirjoitus ja allekirjoituspäivämäärä. Voimassaolevasta työsuhteesta tulee pyytää työnantajalta väliaikainen työtodistus, mikäli työkokemuksen määrää ei voi todistaa muilla aikaisemmilla työtodistuksilla. Työsopimuksia ei voida huomioida.

Alan päätoiminen yrittäjyys voidaan hyväksyä myös työkokemukseksi. Todistaakseen yrittäjyyden hakijan tulee toimittaa YEL-vakuutustodistus (YEL= yrittäjäeläkevakuutus) ja ote Kaupparekisteristä (tai muusta vastaavasta, jossa näkyy yrityksen nimi, toimiala ja aika jolloin yritys on ollut toiminnassa).

Ulkomailla hankittu työkokemus todistetaan vastaavin virallisin dokumentein. Mikäli työtodistus on kirjoitettu muulla kielellä kuin suomi, ruotsi tai englanti, on alkuperäiskielisen todistuskopion lisäksi toimitettava kopio virallisen kielenkääntäjän suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi tekemästä käännöksestä, josta tulee käydä ilmi kääntäjän nimi, allekirjoitus ja leima.

Huom! Ylempiin amk-tutkintoihin hakevien tulee liittää kopiot tutkinto- ja työtodistuksista Opintopolun hakulomakkeelle 21.9.2022 klo 15:00 mennessä.

Opiskelijavalinta ja ennakkotehtävän ohjeet

Aloituspaikat: 20

Opiskelijavalinta tehdään ennakkotehtävän perusteella.

Ennakkotehtävän ohjeet julkaistaan hakuajan alkaessa 31.8.2022.

Ennakkotehtävän ohjeet (pdf)

Ennakkotehtävä palautetaan liittämällä se Opintopolun hakulomakkeelle 21.9.2022 klo 15:00 mennessä. Ennakkotehtävän palauttaminen määräajan jälkeen ei ole mahdollista.

Ennakkotehtävän maksimipisteet ovat 60 pistettä ja ennakkotehtävästä on saatava vähintään 20 pistettä voidakseen tulla valituksi.

Opintojen rakenne

Tutkinnon laajuus on 90 opintopistettä. Opiskeluaika on 2,5-3 vuotta.

Rakenne:

 • syventävät alakohtaiset opinnot 30 op (koostuu pakollisista ja valinnaisista alakohtaisista ammatillisista opinnoista)
 • monialaiset valinnaiset opinnot (30 op). voit valita omaa osaamisprofiiliasi kehittäviä opintoja savonian monialaisista opinnoista sekä sisällyttää opintoihin tutkintovastaavan hyväksymiä muiden korkeakoulujen yamk-tasoisia opintoja. savonian monialaiset opinnot liittyvät toiminnan kehittämiseen ja johtamiseen, tutkimus- ja kehittämistoimintaan sekä asiantuntijaorganisaation johtamiseen.
 • opinnäytetyö 30 op

 


Satu Rissasen tarina

Minulla oli jo pitkään mielessä, että pitäisi lähteä jatko-opiskelemaan, mutta sopivan tuntuista opiskelupaikkaa ei oikein löytynyt. YAMK-opintojakin olin katsellut sillä silmällä usein. Syksyllä 2019 huomasin Innotech-business tutkinto-ohjelman ja aika pian päätin, että tähän minä haen. Oli todella iloinen yllätys, että minut valittiin opiskelemaan.

Työelämä taustalla

InnoTech-liiketoiminta YAMK -koulutuksen suunnittelu ja lähtökohdat pohjautuvat työelämän osaamis- ja kehittämisvaatimuksiin. Innovaatioprosessiopinnoissa hyödynnät omia kokemuksiasi ja osaamistasi työelämästä. Tämän osaamisen jaat monialaisessa tiimissä samalla myös itse muilta oppien.

Kannettava tietokone työpöydällä.

Opetussuunnitelma

Koulutuksen laajuus on 90 opintopistettä ja opiskeluaika noin 2,5–3 vuotta. Koulutuksen sisältöä pääset tutkimaan opetussuunnitelman avulla.


Uramahdollisuudet

Tradenomin YAMK -tutkinnon suoritettuasi sinulla on menestymiseen vaadittava osaaminen vaativissa asiantuntija-, kehittämis- ja johtamistehtävissä. Opinnot antavat erinomaiset valmiudet toimia myös yrittäjänä. Työpaikkanasi voi olla lisäksi eri alojen yritykset, tai erilaiset julkiset organisaatiot ja yhdistykset.

YAMK-tutkinto antaa saman kelpoisuuden julkiseen virkaan kuin yliopistossa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto. Tradenomi (YAMK) on englanniksi Master of Business Administration (MBA).

Tehtävänimikkeitä:

 • tuotekehityspäällikkö
 • kehitysjohtaja
 • toimitusjohtaja
 • tuotepäällikkö
 • projektipäällikkö
 • innovation manager
 • research, development and innovation (rdi) expert
 • yrittäjä