Opinto-opas

Vuonna 2022 alkavat ja sitä aiemmat koulutukset

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Savonian valintakurssit

Savonian uuden opinto-oppaan (2023 ja tämän jälkeen alkavat koulutukset) löydät täältä.

Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

SYS17SY Sosiaalialan tutkinto-ohjelma (YAMK)

Opintojen rakenne

Sosionomin (ylempi AMK) -opinnot ovat 90 opintopistettä. Päätoimisesti opiskelevalla opetussuunnitelman mukaan yksi opiskeluvuosi tuottaa 60 opintopistettä, mikä vastaa 1600 tuntia opiskelijan työtä. YAMK-opintojen opiskeluaika vaihtelee erilaisten koulutus- ja työtaustojen sekä yksilöllisen opiskelusunnitelman vuoksi. Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon 90 op:n laajuinen koulutus on suunniteltu kestämään keskimäärin kaksi vuotta. YAMK-opintojen opiskeluaika voi vaihdella erilaisten koulutus- ja työtaustojen sekä yksilöllisen opiskelusunnitelman mukaisesti.

Tutkinto-ohjelman rakenne on kuvattu alla olevassa kuviossa. Opinnot muodostuvat kaikille pakollisista alakohtaisista ammattiopinnoista (30 op) ja Savonian YAMK-koulutusten yhteisistä opinnoista. Yhteisistä opinnoista pakollisia sosiaalialan tutkinto-ohjelmassa ovat Tutkimuksellinen kehittäminen (5 op) ja Studying and Working in International Environment (5op). Loput yhteiset opinnot opiskelija voi valita Savonian YAMK-koulutusten yhteisten opintojen tarjonnasta tai muista vastaavan tasoisista opinnoista. Opiskelija voi sisällyttää tutkintoonsa myös muita tason 7 opintoja. Opetussuunnitelmaan voidaan hyväksyä tutkinnon laajuuden ylittäviä opintoja silloin, kun nämä eivät pidennä tutkinnon laajuutta vastaavaa opiskeluaikaa.

Opintojen ytimenä on opinnäytetyönä tehtävä ammatillinen kehittämistehtävä, joka kytkeytyy opiskeliljan henkilökohtaisten valmiuksien, oman työn, työuran tai organisaation kehittämiseen. Opinnäytetyön tekeminen on koko opintojen ajan kestävä prosessi.


 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.