Opetussuunnitelmat

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Savonian valintakurssit
Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

SS22KM Sosionomin tutkinto-ohjelma (monimuotototeutus)

Opintojen rakenne

Sosionomin opinnot ovat laajuudeltaan 210 opintopistettä. Päätoimisesti opiskellen yksi opiskeluvuosi tuottaa noin 60 opintopistettä, mikä vastaa 1600 tuntia opiskelijan työtä. Opiskelijan työ koostuu mm. aktivoivasta lähiopetuksesta, itsenäisestä- ja verkko-opiskelusta sekä työelämäläheisestä harjoittelusta. Harjoittelu toteutuu kiinteässä yhteistyössä työelämän kanssa sosiaalialan työelämän konteksteissa. Harjoittelun voi suorittaa myös ulkomailla. Opintoihin sisältyy työelämälähtöistä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa.

Ensimmäisenä opiskeluvuonna opiskelija hankkii perusosaamisen sosiaali-, varhaiskasvatus- ja terveysalan toimintaympäristöstä sosiaalialan asiakkuuden lähtökohdista ja reflektoi omaa oppijuuttaan. Opiskelija omaksuu reflektiivisen, tutkivan ja kehittävän työotteen sekä sosiaali- ja terveysalan ammattieettiset periaatteet. Toisena vuonna opiskelija perehtyy varhaiskasvatuksen ja sosiaaliohjauksen ohjaustehtävään, sosiaalialan moninaiseen asiakastyöhön ja työmenetelmiin sekä palveluihin. Kolmantena ja neljäntenä vuonna opiskelija syventää ammatillista osaamistaan varhaiskasvatuksen ja sosiaaliohjauksen osaajana sekä hankkii, soveltaa ja syventää tutkimuksellista kehittämisosaamistaan, osallistavaa yhteiskuntaosaamistaan sekä johtamisosaamistaan.


 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.