Opetussuunnitelmat

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Savonian valintakurssit
Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

SS22KM Sosionomin tutkinto-ohjelma (monimuotototeutus)

Asiantuntijuuden kehittyminen

Savonian opetussuunnitelmissa opintojaksot muodostavat laajempia opintokokonaisuuksia. Näin ne tukevat opiskelijan kokonaiskehitystä ja asiantuntijuuden kehittymistä. Samalla mahdollistuu opetuksen ja työelämälähtöisen tutkimus- ja kehittämistoiminnan yhdistyminen.

Sosionomin opetussuunnitelma on laadittu niin, että
· tutkinto tuottaa työelämässä vaadittavan osaamisen
· koulutus varmistaa opiskelijan asiantuntijuuden kehittymisen.

Opiskelija
· laatii opiskelunsa tueksi henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman, jossa aiemmin hankittu osaaminen tunnistetaan
· vastaa opintojensa etenemisestä.
Savonian opettajat ja muu henkilöstö ohjaavat ja tukevat henkilökohtaisten tavoitteiden määrittelemisessä ja saavuttamisessa.

Opiskelijan asiantuntijuuden kehittyminen opiskeluvuosittain etenee seuraavin teemoin:
1. vuosi Sosiaalialan osaamisen perusteet
2. vuosi Asiakaslähtöinen työ sosiaalialalla
3. vuosi Sosiaali- ja varhaiskasvatusalan työn kehittäminen
4. vuosi Vaikuttaminen sosiaali- ja varhaiskasvatusalalla

Sosionomikoulutuksen vuositeemat:Asiantuntijuuden rakentuminen sosionomikoulutuksessa:


 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.