Opinto-opas

Vuonna 2022 alkavat ja sitä aiemmat koulutukset

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Savonian valintakurssit

Savonian uuden opinto-oppaan (2023 ja tämän jälkeen alkavat koulutukset) löydät täältä.

Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

SS22KM Sosionomin tutkinto-ohjelma (monimuotototeutus)

Opintojaksotaulukko

Koodi Nimi 1 K 1 S 2 K 2 S 3 K 3 S 4 K 4 S
 
Perusopinnot
Sosiaali- ja terveysalan yhteiset opinnot
4 STYOP01 Oppijana korkeakoulussa 5              
4 STYAS02 Asiakas ja ammattilainen sote-palveluissa 5              
4 STYEN02 English in Social and Health Care and Intercultural Communication     5          
4 STYTU02 Tutkin, oivallan, kehitän         5      
4 STYSV02 Svenska i social och hälsovård och kundvänligt samspel         5      
4 STYTY01 Työyhteisötaidot, työhyvinvointi ja yrittäjyys             5  
 
Ammattiopinnot
Pakolliset ammattiopinnot
4 SSOPA Oppiminen ja avoimet oppimisympäristöt 5              
4 SSHYSM Hyvinvoinnin sosiaalinen ulottuvuus ja yhteiskunnan muutos 5              
4 SSLUKI Luova ja kehittyvä ihminen 5              
4 SSOST Osallisuus ja sosiaalinen tuki 5              
4 SSKITI Ammatillinen kirjaaminen ja tieteellinen viestintä   5            
4 SSMUKA Muuttuva kasvatustyö   5            
4 SSASPE Sosiaalialan asiakastyön perusteet   5            
4 SSLATU Sosiaalialan lainsäädäntö ja sosiaaliturva     5          
4 SSTRO Toiminnalliset ryhmätyön menetelmät     5          
4 SSPER Perhetyö     5          
4 SSNUME Sosiaalinen nuorisotyö ja mediakasvatus     5          
4 SSKUTO Sosiaalinen kuntoutus ja toimintakyvyn vahvistaminen     5          
4 SSPAMY Palveluohjauksen ammatillinen asiantuntijuus ja moniammatillinen yhteistyö       5        
4 SSMTV Mielenterveystyö, psykososiaalinen tuki ja lähisuhdeväkivalta       5        
4 SSLAS Lastensuojelu       5        
4 SSMOKT Multicultural Work         5      
4 SSOSPÄ Sosiaalialan päihdetyö         5      
4 SSKES Kehittäminen ja esimiestyö sosiaali- ja varhaiskasvatusalalla           5    
4 SSASYV Sosiaalialan asiantuntijuus ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen             5  
Syventävät ammattiopinnot
Varhaiskasvatuksen osaaja
4 SSVAI1 Varhaiskasvatuksen pedagogiikka         5      
4 SSVAI2 Erityinen tuki ja lapsen osallisuuden vahvistaminen           5    
4 SSVAI3 Varhainen oppiminen ja ohjaus             5  
Palveluohjauksen osaaja
4 SSVAI4 Osallisuuden vahvistaminen ja voimavaraistava palveluohjaus         5      
4 SSVAI7 Kuntoutuksen työmenetelmät sosiaalialan työssä           5    
4 SSVAI8 Työikäisten palvelut ja työllistäminen             5  
Rikosseuraamusalan osaaja
4 SSVAI9 Laillisuus ja hyvä hallinto rikosseuraamusalalla         5      
4 SSVAI10 Rangaistusjärjestelmät ja rikollinen käyttäytyminen           5    
4 SSVAI11 Rikosseuraamusalan riskienhallinta ja turvallisuus             5  
 
Harjoittelu
Harjoittelu
4 SSOHAR1A Asiakastyön orientoiva harjoittelu A   10            
4 SSOHAR1B Asiakastyön orientoiva harjoittelu B   5            
4 SSMHAR1A Asiakastyön työmenetelmäharjoittelu A       10        
4 SSMHAR1B Asiakastyön työmenetelmäharjoittelu B       5        
4 SSKHAR1A Syventävä kehittämistyön harjoittelu A           10    
4 SSKHAR1B Syventävä kehittämistyön harjoittelu B           5    
 
Opinnäytetyö
Opinnäytetyö
4 SAVONT1 Opinnäytetyö         15      
   5 SOTEONT10  Opinnäytetyön suunnittelu         5      
   5 SOTEONT20  Opinnäytetyön toteutus           5    
   5 SOTEONT30  Opinnäytetyön viimeistely             5  
   5 SOTEONT40  Kypsyysnäyte             0  
4 SAVONT2 Opinnäytetyö         15      
   5 SOTEONT50  Opinnäytetyö, projekti 1         5      
   5 SOTEONT60  Opinnäytetyö, projekti 2           5    
   5 SOTEONT70  Opinnäytetyöprojektien synteesi ja julkistaminen             5  
   5 SOTEONT80  Kypsyysnäyte             0  
 
Valinnaiset opinnot
Valinnaiset opinnot
4 SSJKT Järjestö- ja kansalaistoiminnan työelämäjakso
4 STMON2 Moniammatillinen hanketyö             5  
4 STYFA1 Health Promotion of Families             5  
4 SSHYTEL Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen ja lääkehoito             5  
4 TFMLK02 Moniammatilllinen lasten kuntoutus             5  

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.