Opetussuunnitelmat

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Savonian valintakurssit
Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

SS22KM Sosionomin tutkinto-ohjelma (monimuotototeutus)

Opintojaksokuvaus

Koodi4 SSHYTEL
NimiHyvinvoinnin ja terveyden edistäminen ja lääkehoito
Nimi englanniksiPromotion of Wellbeing and Health, and Medical Care
Laajuus5 op
OsaamistavoitteetOpintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
- nimetä ravitsemukseen ja ravintotottumuksiin liittyvät terveydelliset vaikutukset, uhkat ja psykososiaaliset yhteydet
- kuvata ravitsemussuositukset ja erityisruokavaliot
- arvioida ravitsemuksen ja elämäntapojen merkitystä hyvinvoinnille
- tukea asiakkaita ravitsemukseen liittyvissä kysymyksissä
nimetä lääkehoitoa ohjaavat säädökset sekä yleisimpien sairauksien lääkehoidollisen perustan
- tietää eri lääkemuodot, lääkkeiden antotavat, lääkkeiden vaikutusmekanismit ja vaiheet elimistössä
- toteuttaa turvalliseta lääkehoitoa
Keskeiset sisällöt- Ravintotuositukset ja kansanterveys
- Terveellinen ravitsemus, erityisruokavaliot, ruokamyrkytykset, hygieniset työskentelytavat, hygienia ja puhtaanapito, omavalvonta ja aiheeseen liittyvä lainsäädäntö
- Ravitsemukseen liittyvät erityiskysymykset sosiaalialan työssä
- Lääkehoitoa ohjaavat säädökset, lääkehoito avohoidossa ja laitoksessa, eri-ikäisten lääkehoito, lääkemuodot, ja pakkausmerkinnät, lääkkeiden antotavat, lääkeaineiden vaiheet ja vaikutukset elimistössä, lääkkeiden tarkoituksenmukainen käyttö, vastuullisuus ja turvallisuus lääkehoidossa, lääkkeiden haittavaikutukset ja lääkelaskut.
SuoritustavatKontaktiopetus, pienryhmätyöskentely, käytännön tehtävät ja itseopiskelu, ohjatut harjoitukset ja tentti.
Arviointiasteikko0 - 5
MateriaaliIJÄS, Tuija & VÄLIMÄKIi, Marja-Liisa.2004. Elintarvikehygienia ja-lainsäädäntö. Otava:Helsinki.
ERNVALL, Sirpa, PULLI, Antero, SALONEN, Anne-Marie, NURMINEN, Marja-Leena & KAUKILA, Hanna-Sisko. 2005. Lääkelaskenta. Porvoo:WSOY
Lääkelaki
NURMINEN, Marja-Leena 2006. Lääkehoito. Helsinki:WSOY
Turvallinen lääkehoito: Valtakunnallinen opsa lääkehoidon toteuttamisesta sosiaali- ja terveydenhuollossa
Edeltävät opinnot
Muuta huomioitavaaHygieniapassi tulee suorittaa itsenäisesti opintojen ulkopuolella, mikäli sijoittuu työtehtäviin, joka edellyttää elintarvikkeiden käsittelyä.
YhteyshenkilöAalto Sari
Hyvönen Katrina

<< Takaisin opintojaksotaulukkoon

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.