Opetussuunnitelmat

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Savonian valintakurssit
Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

SS22KM Sosionomin tutkinto-ohjelma (monimuotototeutus)

Opintojaksokuvaus

Koodi4 SSVAI4
NimiOsallisuuden vahvistaminen ja voimavaraistava palveluohjaus
Nimi englanniksiEmpowering Participation and Empowering Case Management
Laajuus5 op
Osaamistavoitteetopintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
- jäsentää voimavaraistavan työskentelyotteen teoriapohjaa ja merkitystä palveluohjauksellisessa työssä
- tunnistaa voimavaraistavan palveluohjausmallin teoriassa ja käytännössä sekä osaa toimia osallisuutta vahvistavasti asiakastyössä
- suunnitella ja toteuttaa osallisuutta vahvistavaa yhteisöllistä ryhmätoimintaa
Keskeiset sisällöt - voimavaraistava palveluohjauksen ja sosiaalisen kuntoutuksen malli teoriassa ja käytännössä
-osallistavat työmenetelmät palveluohjauksessa
-ohjauksen teoriat (ratkaisukeskeinen/ kognitiivinen/sosiodynaaminen, narratiivinen/ psykodynaaminen ohjausteoria).
SuoritustavatOrientaatio käsitteisiin, työelämäläheinen OIS-oppiminen työelämän verkostoissa ja artikkelin laatiminen.

Ryhmätoiminnan ohjaukset, ohjauksen tuntiharjoitukset, tieteellisten artikkelien käsitteleminen ja oman ohjaustoimintaan liittyvän artikkelin laatiminen
Hops-keskustelu.
Arviointiasteikko0 - 5
MateriaaliHelminen, Jari. (2016). Sosiaaliohjaus -lähtökohtia ja käytäntöjä. Otava:Keuruu.

Vänskä, Kirsti, Laitinen-Väänänen Sirpa, Kettunen, Tarja ja Mäkelä Juha. 2011. Onnistuuko ohjaus? Sosiaali- ja terveysalan ohjaustyössä kehittyminen. Edita.

Muu erikseen ohjauksen teorioihin painottuva kirjallisuus
Edeltävät opinnotEdellytetään 90 op. Sosiaalialan tutkinto-ohjelman pakollisia ja ammattiopintoja
Muuta huomioitavaa
YhteyshenkilöRatinen Auli

<< Takaisin opintojaksotaulukkoon

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.