Opetussuunnitelmat

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Savonian valintakurssit
Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

SS22KM Sosionomin tutkinto-ohjelma (monimuotototeutus)

Opintojaksokuvaus

Koodi4 STMON2
NimiMoniammatillinen hanketyö
Nimi englanniksiMultiprofessional Projects
Laajuus5 op
OsaamistavoitteetOpintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- työskennellä hankkeessa ja suunnitella ja toteuttaa hanketyöskentelyä ideoinnista arviointiin
- toimia yhteistyössä työelämän ja opiskelijoiden kanssa moniammatillisesti
- käyttää asiantuntijaverkostoja työelämäläheisessä hanke-/kehittämistyössä
- käyttää luovaa ongelmanratkaisua työelämän asiakaslähtöisen toiminta- ja työtapojen kehittämisessä
- tunnistaa ja ideoida kestäviä ja taloudellisia ratkaisuja toiminnan kehittämisessä
- tuottaa, jakaa ja hyödyntää asiantuntijuutta ja kumppanuuksia monialaisissa tiimeissä ja verkostoissa
Keskeiset sisällöt- Hanketyöskentelyn käsitteet, menetelmät ja vaiheet. Moniammatillinen toiminta. Yhteistyö ja verkottuminen toimeksiantajan ja muiden yhteistyötahojen/toimijoiden kanssa. Innovoinnin ja kestävän kehityksen periaatteet.
Suoritustavat- Harjoittelu erilaisissa hankkeissa henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti. Hankkeen suunnittelu, toteutus ja raportointi. Omien hanketyöskentelytaitojen ja moniammatillisen osaamisen kehittymisen arviointi.
Arviointiasteikko0 - 5
MateriaaliHeikkilä, A., Jokinen, P. & Nurmela, T. 2008. Tutkiva kehittäminen, Avaimia tutkimus- ja kehittämishankkeisiin terveysalalla. Helsinki: WSOY. (ks. s. 54-132). Lambert, P. & Vanhanen-Nuutinen, L. (toim.) 2010. Hankekirjoittaminen. Välineitä hanketoimintaan ja opinnäytetyöhön. Haaga-Helia. Tutkimuksia 1/2010. Silfverberg, P. Ideasta projektiksi. Projektinvetäjän käsikirja. Konsulttitoimisto Planpoint Oy. http://www.helsinki.fi/urapalvelut/materiaalit/liitetiedostot/ideasta_projektiksi.pdf
Muu ajankohtainen materiaali ja kirjallisuus
Edeltävät opinnot- Ei edeltäviä opintoja
Muuta huomioitavaa
YhteyshenkilöKärnä Niina

<< Takaisin opintojaksotaulukkoon

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.