Opetussuunnitelmat

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Savonian valintakurssit
Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

SS22KM Sosionomin tutkinto-ohjelma (monimuotototeutus)

Opintojaksokuvaus

Koodi4 SSHYSM
NimiHyvinvoinnin sosiaalinen ulottuvuus ja yhteiskunnan muutos
Nimi englanniksiSocial Welfare and Changing Society
Laajuus5 op
Vieraskielinen osuus5 op
Osaamistavoitteet Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
- jäsentää suomalaisen yhteiskunnan muutosta
- ymmärtää sosiaalipolitiikan ja sosiaalialan työn kehittymistä arvolähtökohtineen
- analysoida keskeisiä sosiaalisia haasteita yksilön, yhteisön ja yhteiskunnan näkökulmasta sekä
- kuvata kansainvälistyvän toimintaympäristön ja globalisaation vaikutuksia suomalaiseen sosiaalipolitiikkaan ja yhteiskuntaan.
Keskeiset sisällöt
- suomalaisen yhteiskunnan muutokset ja sosiaalipolitiikka
- sosiaaliset ongelmat yksilö-, yhteisö- ja yhteiskuntatasoilla
- sosiaalialan työn historia ja kehitysvaiheet
- globalisaatio, EU ja sosiaalipolitiikka sekä
- sosiaalipolitiikan osa-alueet.
SuoritustavatLähiopetus, oppimistehtävät sekä työelämäläheinen oppimistehtävä pienryhmissä. Tentti.
Arviointiasteikko0 - 5
Materiaali Tentittävä teos:
HÄMÄLÄINEN, Juha, J. 2009. Yhteiskunnallinen murros ja henkinen hyvinvointi. Sitran julkaisu.

Oheislukemistoa:

HÄNNINEN, Sakari., PALOLA, Elina., KAIVONURMI, Maija. 2010. Mikä meitä jakaa?: Sosiaalipolitiikkaa kilpailuvaltiossa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

KARISTO, Antti. & TAKALA, Pentti. & HAAPOLA, Ilkka. 2003. Matkalla nykyaikaan: elintason, elämäntavan ja sosiaalipolitiikan muutos Suomessa. 3. painos. Porvoo, Helsinki, Juva: WSOY.

NIEMELÄ, Pauli (toim.) 2010. Hyvinvointipolitiikka. Helsinki: WSOY.

PALOLA, Elina & KARJALAINEN, Vappu. (toim.) 2011. Sosiaalipolitiikka Hukassa vai uuden jäljillä? Yliopistopaino.

HARRISON, Gai & MELVILLE, Rose. 2010. Rethinking social work in a global world. Basingstoke: Palgrave Macmillian.

KOTIRANTA, Tuija, NIEMI, Petteri ja HAAKI, Raili. (toim.): Sosiaalisen toiminnan perusta. Gaudeamus 2011. Linkki tarkempiin tietoihin http://www.gaudeamus.fi/kotiranta-sosiaalisen/ .

LAURINKARI, Juhani & TARVAINEN, Merja (eds.) 2013.The Systems of inclusion. Perspectives to Disability and the Construction of Inclusion. Europäischer Hochschulverlag GmbH & Co. KG, Bremen,2013. www.eh-verlag.de
Edeltävät opinnot
Muuta huomioitavaa STYAS02 Asiakas ja ammattilainen sote-palveluissa aloitettu samalla lukukaudella tai suoritettu ennen ko. opintojaksoa.
YhteyshenkilöRatinen Auli

<< Takaisin opintojaksotaulukkoon

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.