Opetussuunnitelmat

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Savonian valintakurssit
Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

SS22KM Sosionomin tutkinto-ohjelma (monimuotototeutus)

Opintojaksokuvaus

Koodi4 SSOST
NimiOsallisuus ja sosiaalinen tuki
Nimi englanniksiParticipation and Social Support
Laajuus5 op
Osaamistavoitteet- Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
- selittää sosiaalipedagogisen lähestymistavan tunnuspiirteet ja sosiaalisen tuen ja osallisuuden käsitteen
-yhdistää pedagogisen toiminnan merkityksen syrjäytymisen ja huono-osaisuuden ennaltaehkäisyyn
- tunnistaa arjen haasteet sosiaaliohjaukselliselle työlle elämänkulun eri vaiheissa
- toteuttaa yhteistoiminnallisen työelämäläheisen oppimisprojektin
Keskeiset sisällötSosiaalipedagoginen lähestymistapa ja enpowerment, osallisuus, yhteisöllisyys, sosialisaatio, subjektius ja sosiaalinen tuki, sosiaaliohjaus erilaisissa toimintaympäristöissä
SuoritustavatOsallistuminen lähiopetukseen, pienryhmätyöskentely, yhteistoiminnallinen projekti tai opintomatka, tehtävä tai tentti.
Arviointiasteikko0 - 5
Materiaali-Honkakoski Arja. Sosiaaliohjauksen käsite. Jäännös vai mahdollisuus sosionomin (AMK) koulutuksen jäsentäjänä? JANUS vol. 13 (2), 211 217.

Hämäläinen Juha. 1999. Johdatusta sosiaalipedagogiikkaan. Kuopion yliopisto.

Juusola Mervi 2017: Sosiaalisten taitojen ohjaajan opas. Koulutuskeskus Artemia.

Kurki, Leena ja Nivala Elina: 2006: Hyvä ihminen ja kunnon kansalainen: johdatusta kansalaisuuden sosiaalipedagogiikkaan. Tampere University Press.

Niskala Asta (kirj.) ja Laitinen Merja 2013: Asiakkaat toimijoina sosiaalityössä. Vastapaino.

Lapselle merkityksellinen toiminta kuntoutuksessa: http://metropolia.e-julkaisu.com/lapsen-metkut/#lapsen-metkut
Edeltävät opinnot
Muuta huomioitavaa
YhteyshenkilöTuovinen Marjaana

<< Takaisin opintojaksotaulukkoon

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.