Opetussuunnitelmat

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Savonian valintakurssit
Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

SS22KM Sosionomin tutkinto-ohjelma (monimuotototeutus)

Opintojaksokuvaus

Koodi4 SSMUKA
NimiMuuttuva kasvatustyö
Nimi englanniksiDiversified Upbringing of Children
Laajuus5 op
Osaamistavoitteet-tunnistaa yksilön kasvun, lapsen aseman ja vanhemmuuden muutoksen taustalla vaikuttaneita historiallisia, kulttuurisia ja sosiaalisia tekijöitä
- tunnistaa lapsi- ja perhepolitiikan kehitystä
-selittää ammatillisen kasvatustyön tavoitteita ja tuntee sitä ohjaavaa lainsäädäntöä
- tunnistaa oman kasvatusnäkemyksen taustalla vaikuttavia tekijöitä
- tunnistaa ja ratkaisee haastavia kasvatustilanteita
Keskeiset sisällöt- kasvatuksen taustalla vaikuttavat arvot,
- muuttuva lapsuus,
- muuttuva perhe,
- lapsen oikeudet,
- lapsi- ja perhepolitiikka,
- kasvatus osana lapsen kasvun ja oppimisen polkua,
- kasvatusyhteistyö, ammatillinen kasvatustyö,
- varhaiskasvatuspalvelut ja suomalainen koulutusjärjestelmä
SuoritustavatOsallistuminen lähiopetukseen, pienryhmätyöskentely, simulaatiot, eOppiminen, teematyö.
Hops-keskustelu.
Arviointiasteikko0 - 5
MateriaaliLiisa Ahonen 2017: Haastavat kasvatustilanteet. Lämpimän vuorovaikutuksen käsikirja. Juva. PS-Kustannus.

Leena Alanen, Kirsti Karila 2009: Lapsuus, lapsuuden instituutiot ja lasten toiminta. Kustannusosakeyhtiö Vastapaino.

Riitta Jallinoja 2009: Vieras perheessä. Gaudeamus.

Paula Määttä ja Rantala Anja 2010: Tavallisen erityinen lapsi: yhdessä tekemisen toimintamalleja. PS-kustannus.

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014. Määräykset ja ohjeet 2014:96. OPH.

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2016. Määräykset ja ohjeet 2016:17.OPH.

YK:n yleissopimus lapsen oikeuksista
Edeltävät opinnot
Muuta huomioitavaa
YhteyshenkilöJuntunen Anne-Leena

<< Takaisin opintojaksotaulukkoon

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.