Opetussuunnitelmat

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Savonian valintakurssit
Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

SS22KM Sosionomin tutkinto-ohjelma (monimuotototeutus)

Opintojaksokuvaus

Koodi4 SSLATU
NimiSosiaalialan lainsäädäntö ja sosiaaliturva
Nimi englanniksiSocial Legislation and Social Security System
Laajuus5 op
Osaamistavoitteet- jäsentää sosiaaliturvajärjestelmän ja sitä ohjaavan lainsäädännön keskeisiltä osin
- selittää sosiaali- ja varhaiskasvatuspalvelut ja niitä koskevan puitelainsäädännön pääpiirteittäin
-tunnistaa erilaisia elämäntilanteita ja niihin liittyviä hyvinvoinnin haasteita
-ohjata eri elämänkulun vaiheessa olevia asiakkaita sosiaaliturvan käytössä
Keskeiset sisällöt- toimeentulojärjestelmä ihmisen tukena: perheiden toimeentuloturva, opiskeluaikainen toimeentulo, toimeentuloturva sairastuessa tai tapaturman sattuessa, työttömyysturva, eläketurva, vammaisten etuudet, asumisen tuki, toimeentulotuki
-sosiaalioikeus, keskeiset oikeusperiaatteet sekä sosiaaliset oikeudet
-muutoksenhakujärjestelmät
SuoritustavatAktivoivat luennot, case-tehtävät ja kirjatentti.
Arviointiasteikko0 - 5
MateriaaliArajärvi Pentti 2011: Johdatusta sosiaalioikeuteen. Talentum.

Havakka Pauliina 2017: Sosiaalivakuutus. Finva.

IHALAINEN, Jarmo & KETTUNEN, Terttu. 2016. Turvaverkko vai trampoliini. Sosiaaliturvan mahdollisuudet. Helsinki: WSOYpro OY.

Mattila Yrjö 2017: Toimeentuloturva. Finva.

Tuori, Kaarlo 2016. Sosiaalioikeus.
Verkkojulkaisu http://haku.suomenlaki.com.ezproxy.savonia-amk.fi:2048/login?url=/%23//Book/Book/%252FKIRJAT%252FJURIDICA%252F9789521418662.xml/toc
Edeltävät opinnotSSKITI ja STYAS02.
Muuta huomioitavaa
YhteyshenkilöKaija-Kortelainen Minna

<< Takaisin opintojaksotaulukkoon

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.