Opetussuunnitelmat

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Savonian valintakurssit
Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

SS22KM Sosionomin tutkinto-ohjelma (monimuotototeutus)

Opintojaksokuvaus

Koodi4 SSTRO
NimiToiminnalliset ryhmätyön menetelmät
Nimi englanniksiFunctional Teamwork Methods
Laajuus5 op
OsaamistavoitteetOpintojakson jälkeen opiskelija osaa
- ohjata ja tukea asiakasryhmiä heidän elämäntilanteissaan ja valita ohjaukseen soveltuvia menetelmiä
- selittää luovan toiminnan teoreettiset lähtökohdat ja merkitykset
- käyttää osallistavia, luovia ryhmätyömenetelmiä ammatillisessa työssä
- vahvistaa asiakkaan osallisuutta ja yhteisöllisyyttä
- perustella, suunnitella ja toteuttaa luovan toiminnan periaatteille rakentuvan tavoitteellisen ja asiakaslähtöisen yksilö- tai ryhmäohjaustilanteen
Keskeiset sisällöt- luova toiminta itseilmaisuna ja vuorovaikutuksellisena toimintana kasvatuksessa ja psykososiaalisessa kuntouksessa,
- luovan toiminnan ohjausperiaatteet ja -menetelmät,
- luovien menetelmien harjoitukset,
- päämäärätietoinen ja suunniteltu toiminta erilaisten asiakkaiden, ikäryhmien ja kansallisuuksien kanssa,
- vertaisryhmät ja vertaisryhmätoiminta
SuoritustavatLähiopetuksen osallistuminen, itsenäinen projektityöskentely erilaisten asiakasryhmien parissa, ammatillinen blogi
Arviointiasteikko0 - 5
Materiaalihttps://www.thl.fi/fi/web/lapset-nuoret-ja-perheet/tyon_tueksi/menetelmat/taidelahtoiset_menetelmat

Honkakoski Arja 2017: Taiteen ja sosiaalisen työn rajalla: kohtauspaikkana draama. Lapin yliopisto. Väitöskirja.

Norrena Juho ( toim.) Ryhmä toimimaan: toiminnallisia työtapoja ja tehtäväkehyksiä. PS-Kustannus.

Kopakkala Aku 2011: Porukka, jengi, tiimi. Ryhmädynamiikka ja siihen vaikuttaminen. Edita. Helsinki

Lehikoinen Kai, Pässilä Anne, Martin Mari, Pulkki Maiju (toim.) ja Aho Elina (kirj.) 2016: Taiteilija kehittäjänä: taiteelliset interventiot työssä. Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu.

Lyly Susanna (kuv.), Malte- Colliard Katri ja Lampo Marjukka 2013: Voimaa taiteesta : malleja taiteen soveltamiseen hyvinvointialalla. Tampereen yliopisto. Tutkivan teatterityön keskuksen julkaisu.

Ruuskanen Petri T. , Savolainen Katri, Suonio Mari 2011: Toivo sosiaalisessa: toivoa luova toimintakulttuuri sosiaalityössä. Unipress cop.

Newlove, J. & Dalby, J. 2012. Laban for All. NY:Routledge.
Edeltävät opinnotSTAS02, SSASPE
Muuta huomioitavaa
YhteyshenkilöTuovinen Marjaana
Kukkonen Kristiina

<< Takaisin opintojaksotaulukkoon

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.