Opetussuunnitelmat

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Savonian valintakurssit
Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

SS22KM Sosionomin tutkinto-ohjelma (monimuotototeutus)

Opintojaksokuvaus

Koodi4 SSLAS
NimiLastensuojelu
Nimi englanniksiChild Protection
Laajuus5 op
Osaamistavoitteet- selittää lastensuojeluprosessin kokonaisuuden ja lainsäädännön asettamat velvoitteet työlle
- perustella lapsen/nuoren ja hänen perheensä osallisuutta lastensuojelun prosessissa
- suunnitella lapsen edun mukaista tavoitteellista kasvua ja kehitystä tukevaa toimintaa yhteistyössä lapsen/nuoren lähiyhteisön kanssa
- kuvata nuoren itsenäistymisen tarpeita vastaavaa jälkihuoltoa
- soveltaa ammatillisia työmenetelmiä lasten, nuorten ja perheiden tukemisessa
Keskeiset sisällöt- lastensuojelua ohjaava keskeinen lainsäädäntö,
- lastensuojelun prosessi
- asiakassuunnitelma,
- avohuollon tukitoimet
- sijaishuolto,
- hoito- ja kasvatussuunnitelma,
- jälkihuolto,
- työmenetelmät,
- dokumentointi,
- moniammatillinen yhteistyö.
SuoritustavatTyömenetelmäharjoitukset, tentti, itsearviointi.
Arviointiasteikko0 - 5
MateriaaliARANEVA, Mirjam. 2016. Lapsen suojelu -toteuttaminen ja päätöksenteko. Alma Talent.
HAKALEHTO, Suvianna & TOIVONEN, Virve (toim.) 2016. Lapsen oikeudet lastensuojelussa. Helsinki: Kauppakamari.
Kirjallisuus ilmoitetaan opintojakson alkaessa.
Lastensuojelulaki (417/2007 ), laki lastensuojelulain muuttamisesta (88/2010).
Edeltävät opinnotSuositellaan SSPER opintojakson suorittamista.
Muuta huomioitavaa
YhteyshenkilöPohjolainen Auli

<< Takaisin opintojaksotaulukkoon

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.