Opetussuunnitelmat

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Savonian valintakurssit
Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

SS22KM Sosionomin tutkinto-ohjelma (monimuotototeutus)

Opintojaksokuvaus

Koodi4 SSKES
NimiKehittäminen ja esimiestyö sosiaali- ja varhaiskasvatusalalla
Nimi englanniksiDevelopment and Management and Leadership in Social Services and Early Childhood Education
Laajuus5 op
Osaamistavoitteet- kuvata hallinnollisten, oikeudellisten ja taloudellisten reunaehtojen merkityksen esimiestyölle
- selittää rahoituksen ja taloussuunnittelun perusteet
- kuvata keskeiset muutostrendit ja niiden vaikutuksen asiakastyöhön
- ymmärtää laadunhallinnan ja laatutyön merkityksen kehittämistyössä
- analysoida organisaation toimintaa ja kehittämiskohteita
- käyttää tutkimustietoa ja erilaisia kehittämistyön menetelmiä
- käyttää luovaa ongelmanratkaisua kehittäessään hyvinvointipalveluihin uusia toiminta- ja työtapoja
Keskeiset sisällöt- Sosiaali- ja sivistyspalveluiden järjestämisen ja tuottamisen toimintamallit, toiminta- ja taloussuunnittelu
- Esimiestyö ja laadun hallinta
- Kolmassektori ja yritykset palvelujen tuottajina
- Hyvinvointipalvelujen käyttäjälähtöinen kehittäminen
- Innovaatio- ja kehittämisvälineet
- Palvelumuotoilu, kustannuslaskenta, hinnoittelu ja budjetointi
- Työyhteisön markkinointiajattelu ja markkinoinnin keinot
- Organisaatiokulttuuri ja oppiva organisaatio
-Oma ammatillinen kehittyminen ja urasuunnittelu toimintaympäristön muutoksessa
SuoritustavatOsallistuminen kontaktiopetukseen, arvioitava tehtävä esimietyöstä, oppimistehtävät, ryhmätyöskentely, harjoitukset, luentotentti, PLE-synteesi
Arviointiasteikko0 - 5
MateriaaliManka Marja-Liisaa ja Manka Marjut : 2016 Työhyvinvointi. Alma Talent. Saatavissa myös eKirjana.

Kauppinen Tarja 2015: Tietojohtaminen julkisissa sosiaalipalveluissa: käsityksiä nykytilanteesta ja kehittämisestä.

Peltola Marja ja Moisio Jenni 2017: Ääniä ja äänettömyyttä palvelukentillä: katsaus lasten ja nuorten palvelukokemuksia koskevaan tietoon. Nuorisotutkimusseura.

Ritvanen Hannu ja Sinipuro Jaana 2013: Tiedolla johtaminen toimialan murroksessa: malli sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämiseen.

Toikka Timo 2012: Sosiaalipalvelujen kehityssuunnat. Tampere University Press cop.

Vartiainen Pirkko, Niiranen Vuokko, Seppänen- Järvelä Riitta ja Sinkkonen Merja 2010: Johtaminen sosiaalialalla. Gaudeamus.
Edeltävät opinnotOpintojakso suoritetaan opintojen loppuvaiheessa (lukuvuosi 6-7).
Muuta huomioitavaa
YhteyshenkilöWaldén Anne

<< Takaisin opintojaksotaulukkoon

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.