Opetussuunnitelmat

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Savonian valintakurssit
Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

SS22KM Sosionomin tutkinto-ohjelma (monimuotototeutus)

Opintojaksokuvaus

Koodi4 SSOHAR1A
NimiAsiakastyön orientoiva harjoittelu A
Nimi englanniksiProfessional Training (Orientation)
Laajuus10 op
Osaamistavoitteet- tunnistaa asiakkaiden yksilöllisiä elämäntilanteita
- havainnoida subjektiutta asiakastilanteissa
- työskennellä suunnitelmallisella ja tavoitteellisella työotteella
- kehittää omia vuorovaikutus- ja ohjaustaitojaan
- käyttää reflektiivistä työotetta oman toimintansa arvioinnissa
- analysoida työyksikön työtoiminnan perustehtävän kokonaisuutta
- jäsentää sosiaalialan tehtäväalueen työn tavoitteita ja yhteiskunnallisia lähtökohtia
Keskeiset sisällötAsiakastyö, suunnitelmallinen ja tavoitteellinen työote, subjektius, vuorovaikutus ja ohjaustaidot, reflektiivinen työote, sosiaalialan työtoiminta ja perustehtävän yhteiskunnalliset lähtökohdat.
SuoritustavatKäytännön harjoittelu ja osallistuminen harjoittelun aikaiseen lähiopetukseen.
ArviointiasteikkoHyväksytty (S) - 0
Materiaali
Edeltävät opinnotHarjoittelun aloittaminen edellyttää 30 opintopisteen suorittamista.
Muuta huomioitavaaSSOHAR1A 10 op ja SSOHAR1B 5 op muodostavat 15 op:n kokonaisuuden, jossa opiskelijan työ jakautuu seuraavasti:
Harjoittelu 1A = 10 viikkoa 350 h (35 h/viikko) ja harjoittelu 1B = AVEKKI 16 h ja hätäensiapu 8 h, harjoittelun tehtävät ja PLE ryhmät.
YhteyshenkilöPolón Mira

<< Takaisin opintojaksotaulukkoon

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.