Opinto-opas

Vuonna 2022 alkavat ja sitä aiemmat koulutukset

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Savonian valintakurssit

Savonian uuden opinto-oppaan (2023 ja tämän jälkeen alkavat koulutukset) löydät täältä.

Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

SS22KM Sosionomin tutkinto-ohjelma (monimuotototeutus)

Opintojaksokuvaus

Koodi4 SSOHAR1B
NimiAsiakastyön orientoiva harjoittelu B
Nimi englanniksiProfessional Training (Orientation)
Laajuus5 op
OsaamistavoitteetOpintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

- tunnistaa asiakkaiden yksilöllisiä elämäntilanteita
- havainnoida subjektiutta asiakastilanteissa
- työskennellä suunnitelmallisella ja tavoitteellisella työotteella
- kehittää omia vuorovaikutus- ja ohjaustaitojaan
- käyttää reflektiivistä työotetta oman toimintansa arvioinnissa
- analysoida työyksikön työtoiminnan perustehtävän kokonaisuutta
Keskeiset sisällötAsiakastyön prosessi. Subjektius ja voimavaralähtöisyys. Vuorovaikutuksellinen tuki ja asiakaslähtöinen työ. Organisaatio ja moniammatilliset verkostot. Ammatillisen toiminnan analysointi ja arviointi.
SuoritustavatTyöelämäläheinen harjoittelu sosiaalialan asiakastyössä, osallistuminen ammatillisen kasvun pienryhmään, harjoittelun oppimistehtävät, itsearviointi ja osaamisen näkyväksi tekeminen ja Ensiapu taitojen harjoitteleminen.
ArviointiasteikkoHyväksytty (S) - 0
Materiaali
Edeltävät opinnotHarjoittelun aloittaminen edellyttää 30 opintopisteen suorittamista.
Muuta huomioitavaa
YhteyshenkilöPolón Mira

<< Takaisin opintojaksotaulukkoon

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.