Opetussuunnitelmat

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Savonian valintakurssit
Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

SS22KM Sosionomin tutkinto-ohjelma (monimuotototeutus)

Opintojaksokuvaus

Koodi4 SSKHAR1A
NimiSyventävä kehittämistyön harjoittelu A
Nimi englanniksiAdvanced Practical Training A
Laajuus10 op
Osaamistavoitteet- Opiskelija syventää käsitystään muuttuvista palvelutarpeista harjoittelupaikkansa toimintaympäristössä.
- Opiskelija osaa yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa vahvistaa osallisuutta ja luoda kansalaisuutta tukevaa yhteisöllisyyttä.
- Opiskelija osaa analysoida kriittisesti omaa ammatillista toimintaansa sosiaalialan työntekijänä.
- Opiskelija kykenee arvioimaan omaa työskentelyään ammattieettisyyden ja vastuullisuuden näkökulmasta.
- Opiskelija syventää näkemystään asiakastyön laatutekijöistä, laadunarvioinnista ja kehittämisestä.
- Opiskelija perehtyy erilaisiin vaikuttamiskeinoihin epätasa-arvoisuuden ja huono-osaisuuden ehkäisemiseksi sekä suvaitsevaisuuden vahvistamiseksi.
- Opiskelija osaa yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa vahvistaa osallisuutta ja luoda kansalaisuutta tukevaa yhteisöllisyyttä.
- Opiskelija osaa kuvata osaamistaan sosiaalialan asiantuntijatehtävissä sosionomina.
Keskeiset sisällötSosiaalialan työn ja työyhteisön kehittäminen oman suuntautumisvaihtoehtonsa mukaisesti. Laadun kehittäminen ammatillisessa työssä. Reflektiivisyys ja ammattieettiset periaatteet sosiaalialan työntekijänä.

- Sosiaalialan asiantuntijuus sosiaali- ja terveysalan muuttuvissa rakenteissa.

- Sosiaalialan työn yhteiskunnalliset tehtävät.

- Vaikuttamiskeinot epätasa-arvoa tuottavien rakenteiden purkamiseksi, huono-osaisuuden ehkäisemiseksi sekä osallisuuden ja suvaitsevaisuuden vahvistamiseksi.

- Sosiaalinen oikeuden-mukaisuus.

- Sosionomin (AMK) ammatti-identiteetti ja ammattieettiset ristiriidat.

SuoritustavatKäytännön harjoittelu, harjoittelun tehtävät , harjoittelun pienryhmä ja purkupäivä. Harjoittelusta annetaan erillinen ohjeistus opiskelijan suuntautumisvaihtoehdon mukaisesti.
ArviointiasteikkoHyväksytty (S) - 0
Materiaali
Edeltävät opinnotAmmatillinen harjoittelu 2 suoritettu hyväksytysti. Harjoittelun aloittaminen edellyttää 140 opintopisteen suorittamista.
Muuta huomioitavaa
YhteyshenkilöPolón Mira

<< Takaisin opintojaksotaulukkoon

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.