Opetussuunnitelmat

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Savonian valintakurssit
Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

SS22KM Sosionomin tutkinto-ohjelma (monimuotototeutus)

Opintojaksokuvaus

Koodi4 SSKHAR1B
NimiSyventävä kehittämistyön harjoittelu B
Nimi englanniksiAdvanced Practical Training B
Laajuus5 op
OsaamistavoitteetOpintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
- syventää käsitystään muuttuvista palvelutarpeista harjoittelupaikkansa tointaympäristössä.
- osaa yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa vahvistaa osallisuutta ja luoda kansalaisuutta tukevaa yhteisöllisyyttä.
- analysoi kriittisesti omaa ammatillista toimintaansa sosiaalialan työntekijänä.
- kykenee arvioimaan omaa työskentelyään ammattieettisyyden ja vastuullisuuden näkökulmasta.
- syventää näkemystään asiakastyön laatutekijöistä, laadunarvioinnista ja kehittämisestä.
- perehtyä erilaisiin vaikuttamiskeinoihin epätasa-arvoisuuden ja huono-osaisuuden ehkäisemiseksi sekä suvaitsevaisuuden vahvistamiseksi.
- kuvata osaamistaan sosiaalialan asiantuntijatehtävissä sosionomina.
Keskeiset sisällötSosiaalialan työn ja työyhteisön kehittäminen oman suuntautumisvaihtoehtonsa mukaisesti. Laadun kehittäminen ammatillisessa työssä. Reflektiivisyys ja ammattieettiset periaatteet sosiaalialan työntekijänä.

- Sosiaalialan asiantuntijuus sosiaali- ja terveysalan muuttuvissa rakenteissa.

- Sosiaalialan työn yhteiskunnalliset tehtävät.

- Vaikuttamiskeinot epätasa-arvoa tuottavien rakenteiden purkamiseksi, huono-osaisuuden ehkäisemiseksi sekä osallisuuden ja suvaitsevaisuuden vahvistamiseksi.

- Sosiaalinen oikeudenmukaisuus.

- Sosionomin (AMK) ammatti-identiteetti ja ammattieettiset ristiriidat.
SuoritustavatKäytännön harjoittelu, harjoittelun tehtävät , harjoittelun pienryhmä ja purkupäivä.
ArviointiasteikkoHyväksytty (S) - 0
Materiaali
Edeltävät opinnotAmmatillinen harjoittelu 2 suoritettu hyväksytysti. Harjoittelun aloittaminen edellyttää 140 opintopisteen suorittamista.
Muuta huomioitavaa
YhteyshenkilöPolón Mira

<< Takaisin opintojaksotaulukkoon

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.