Opetussuunnitelmat

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Savonian valintakurssit
Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

SS22KM Sosionomin tutkinto-ohjelma (monimuotototeutus)

Opintojaksokuvaus

Koodi4 SSVAI10
NimiRangaistusjärjestelmät ja rikollinen käyttäytyminen
Nimi englanniksiPenal systems and criminal behaviour
Laajuus5 op
Vieraskielinen osuus1 op
OsaamistavoitteetOpiskelija osaa
- jäsentää rankaisemisen oikeutukseen liittyviä periaatteita ja näkökulmia
- eritellä rangaistusjärjestelmän historialliseen kehittymiseen vaikuttaneita yhteiskunnallisia tekijöitä
- pohtia ihmisen käyttäytymisen lähtökohtia ja siihen vaikuttamista
- rikollisuuden tieteellisen selittämisen peruskäsitteet
- tärkeimmät rikollisuuden selitysteoriat ja osaa arvioida niitä
- kuntoutuksen ja rikollisuudesta irrottautumisen perusteet (desistanssi)
Keskeiset sisällöt- rankaisun oikeutus
- seuraamusjärjestelmän historiallinen ja kansainvälinen kehitys
- kriminaalipolitiikan muutokset
- kriminologian synty ja kehitys
- rikollisuuden rakenne, syyt ja keskeiset käsitteet
- rikollisuudesta irrottautumisen näkökulmat
Suoritustavat- Osallistuminen verkko-opetukseen, oppimispäiväkirja luentojen ja materiaalin pohjalta, elokuva-analyysi kriminologisten teorioiden näkökulmasta ja lyhyehkö tutkielmaessee.
Arviointiasteikko0 - 5
MateriaaliLaine, Matti: Kriminologia ja rankaisun sosiologia, 2. uudistettu laitos, Acta Poenologica 1/2014, Tietosanoma.
Kivivuori ym.: Kriminologia. Rikollisuus ja kontrolli muuttuvassa yhteiskunnassa, Gaudeamus 2018.
Tyni, Sasu: Vankeinhoidon vaikuttavuus. Onko kuntoutukselle tilastollisia perusteita? Rikosseuraamuslaitoksen julkaisuja 1/2015.
Edeltävät opinnot120 op Sosiaalialan perus- ja ammattiopintoja sekä asiakastyön orientoiva harjoittelu 10 op suoritettuna tai hyväksiluettuna.
Muuta huomioitavaa
YhteyshenkilöKomulainen Johanna

<< Takaisin opintojaksotaulukkoon

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.