Opetussuunnitelmat

#savoniaAMK

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Savonian valintakurssit
Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

SS22KMV Sosionomin tutkinto-ohjelma, varhaiskasvatus (monimuotototeutus)

Opintojen rakenne

Sosionomin opinnot ovat laajuudeltaan 210 opintopistettä. Opetussuunnitelman mukaan yksi opiskeluvuosi tuottaa noin 60 opintopistettä, mikä vastaa noin 1600 tuntia opiskelijan työtä. Opinnot toteutuvat erilaisin pedagogisin ratkaisuin ja sisältävät verkko-opiskelua, verkkovälitteistä kontaktiopetusta, lähiopetusta, itsenäisestä opiskelua sekä työelämäläheistä ammatillista harjoittelua. Harjoittelu toteutuu kiinteässä yhteistyössä työelämän kanssa erilaisissa varhaiskasvatuksen työelämän konteksteissa. Opintoihin sisältyy työelämälähtöistä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa.


 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.