Opetussuunnitelmat

#SavoniaAMK

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Savonian valintakurssit
Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

SS22KMV Sosionomin tutkinto-ohjelma, varhaiskasvatus (monimuotototeutus)

Opintojaksokuvaus

Koodi4 STYAS02
NimiAsiakas ja ammattilainen sote-palveluissa
Nimi englanniksiClient and professional in social and health care services
Laajuus5 op
OsaamistavoitteetOpintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
- Kuvata sote-palvelut ja niitä koskevan lainsäädännön pääpiirteet
- Kuvata hyvinvointiyhteiskunnan arvot ja eettisen perustan
- Selittää sote-palveluiden merkityksen yhteiskunnassa ja yksilön kannalta
- Soveltaa sote-palveluiden turvallisuusvaatimuksia
- Selittää yrittäjämäisen työskentelyotteen periaatteet ja ihmislähtöisen palveluiden kehittämisen merkityksen
- Kertoa asiakkaan ja ammattilaisen oikeudet sekä velvollisuudet
Keskeiset sisällöt- keskeiset sote-palvelut ja niitä koskeva lainsäädäntö
- hyvinvointiyhteiskunnan perusta sekä asiakkaan ja ammattilaisen roolit
- tietosuoja ja –turva sekä digitalisaatio sote-palveluissa
- omaehtoinen, sisäinen ja ulkoinen yrittäjyys sote-palveluissa
- ihmislähtöisten sote-palveluiden kehittäminen palvelumuotoilun keinoin
SuoritustavatTietosuoja ja -turva verkkokoulu ja -testi, terveyden- ja sosiaalihuollon lainsäädäntöä koskeva tentti, videotehtävä, ryhmätehtävä (palvelupolku), itsenäinen opiskelu, tehtävien sekä verkkotenttien suorittaminen hyväksytysti.
Opiskelu tapahtuu verkossa.
ArviointiasteikkoHyväksytty (S) - 0
MateriaaliSosiaali- ja terveysalan eettinen perusta. ETENEN julkaisu. (2011)
Sosiaali- ja terveydenhuollon perusteet (2012). Saatavissa myös e-kirjana.
SoTe-uudistukseen liittyvä ajantasainen materiaali.
Sosiaali- ja terveydenhuoltoalan ajantasainen lainsäädäntö.
Sosiaali- ja terveydenhuoltoalan lainsäädäntö (2017) Edita.
Kuntoutusportti
THL:n ja STM:n nettisivut
Yrittäjyyskasvatuksen nettisivut
Lisäksi Moodlessa oleva materiaali
Edeltävät opinnot-
Muuta huomioitavaa
YhteyshenkilöKellomäki Marjaana
Komulainen Johanna

<< Takaisin opintojaksotaulukkoon

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.