Opetussuunnitelmat

#savoniaAMK

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

SYS22KY Sosiaaliala, varhaisen tuen asiantuntija (YAMK)

Opintojaksotaulukko

Koodi Nimi 1 K 1 S 2 K 2 S 3 K
 
Syventävät ammattiopinnot
Koulutusalan ammattiopinnot
4 SYSLA1 Lasten ja perheiden varhaisen tuen lähtökohdat ja vaikuttavuus 5        
4 SYSEO1 Lapsen etu, lapsen oikeudet ja eettiset lähtökohdat varhaisen tuen työssä 5        
4 SYSOL1 Osallistavat lapsiperhetyön menetelmät ja varhaisen tuen työkäytännöt   10      
4 TYK50 Sosiaali- ja terveyspalveluiden talousjohtaminen   5      
4 SYSKJ1 Varhaisen tuen kehittäminen ja johtaminen     5    
 
Opinnäytetyö
Opinnäytetyö
4 SAVYONT Opinnäytetyö         30
   5 SAVYONT50  Menetelmäopinnot ja tutkimusviestintä   5      
   5 SAVYONT250  Opinnäytetyön toteutus 25        
 
Savonian yhteiset opinnot
Valinnaiset yhteiset opinnot
4 X991000 Strateginen ajattelu ja toimialan tulevaisuus 5 (NonStop)
4 X991062 Strategic Thinking and Future Orientation 5 (NonStop)
4 X991054 Successful Organisation 5 (NonStop)
4 X991006 Asiantuntijuus ja esimiestoiminta 5 (NonStop)
4 X991058 Expertise and Supervisory Work 5 (NonStop)
4 X991008 Working and Studying in International Environment 5 (NonStop)
4 X991010 Hyvinvointi työyhteisössä 5        
4 X991012 Digitalised Working Environment 5 (NonStop)
4 X991014 Innovaatio-osaaminen 5 (NonStop)
4 X991056 Innovation Knowledge 5 (NonStop)
4 X991026 Vuorovaikutteinen viestintä esimiestyössä       5  
4 X991028 Yrittäjävalmennus 5 (NonStop)
4 X991030 Strateginen projektiosaaminen 5 (NonStop)
4 X9910601 Strategic Project Knowledge 5 (NonStop)
4 X991050 Business in Digital Health 5 (NonStop)
4 X991066 Sustainable development in changing climate, what has it to do with me? 5 (NonStop)

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.