Opetussuunnitelmat

#savoniaAMK

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Savonian valintakurssit
Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

SYS22KY Sosiaaliala, varhaisen tuen asiantuntija (YAMK)

Opintojaksotaulukko

Koodi Nimi 1 K 1 S 2 K 2 S 3 K
 
Syventävät ammattiopinnot
Koulutusalan ammattiopinnot
4 SYSLA1 Lasten ja perheiden varhaisen tuen lähtökohdat ja vaikuttavuus 5        
4 SYSEO1 Lapsen etu, lapsen oikeudet ja eettiset lähtökohdat varhaisen tuen työssä 5        
4 SYSOL1 Osallistavat lapsiperhetyön menetelmät ja varhaisen tuen työkäytännöt   10      
4 TYK50 Sosiaali- ja terveyspalveluiden talousjohtaminen   5      
4 SYSKJ1 Varhaisen tuen kehittäminen ja johtaminen     5    
 
Opinnäytetyö
Opinnäytetyö
4 SAVYONT Opinnäytetyö         30
   5 SAVYONT50  Menetelmäopinnot ja tutkimusviestintä   5      
   5 SAVYONT250  Opinnäytetyön toteutus 25        
 
Savonian yhteiset opinnot
Valinnaiset yhteiset opinnot
4 X991000 Strateginen ajattelu ja toimialan tulevaisuus 5 (NonStop)
4 X991062 Strategic Thinking and Future Orientation 5 (NonStop)
4 X991054 Successful Organisation 5 (NonStop)
4 X991006 Asiantuntijuus ja esimiestoiminta 5 (NonStop)
4 X991058 Expertise and Supervisory Work 5 (NonStop)
4 X991008 Working and Studying in International Environment 5 (NonStop)
4 X991010 Hyvinvointi työyhteisössä 5        
4 X991012 Digitalised Working Environment 5 (NonStop)
4 X991014 Innovaatio-osaaminen 5 (NonStop)
4 X991056 Innovation Knowledge 5 (NonStop)
4 X991026 Vuorovaikutteinen viestintä esimiestyössä       5  
4 X991028 Yrittäjävalmennus 5 (NonStop)
4 X991030 Strateginen projektiosaaminen 5 (NonStop)
4 X9910601 Strategic Project Knowledge 5 (NonStop)
4 X991050 Business in Digital Health 5 (NonStop)
4 X991066 Sustainable development in changing climate, what has it to do with me? 5 (NonStop)

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.