Opinto-opas

Vuonna 2022 alkavat ja sitä aiemmat koulutukset

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Savonian valintakurssit

Savonian uuden opinto-oppaan (2023 ja tämän jälkeen alkavat koulutukset) löydät täältä.

Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

DA21SP Muotoilun tutkinto-ohjelma

Opintojaksotaulukko

Koodi Nimi 1 S 1 K 2 S 2 K 3 S 3 K 4 S 4 K
 
Perusopinnot
4 DAP10 Johdanto muotoiluun 10              
4 DAP20 Muotoiluajattelu 10              
4 DAP30 Muotoiluviestintä 10              
4 DAP40 Materiaaliteknologia   10            
4 DAP50 Muodon sommittelu   10            
4 DAP60 Digitaalinen muotoilu   10            
4 DAP70 Ruotsin kieli ja viestintä     5          
 
Ammattiopinnot
Palvelumuotoilun studio - Service Design Studio
4 DAPS100 Käyttöliittymän muotoilu     10          
4 DATS200 Graphic Design     10          
4 DAPS200 Brändin muotoilu           10    
4 DAPS300 Hotelli- ja ravintolapalveluiden muotoilu         10      
4 DAPS400 Hyvinvoinnin muotoilu       10        
4 DAPS500 Informaatiomuotoilu     10          
4 DAPS600 Tapahtuman muotoilu       10        
4 DAPS700 Visuaalinen kommunikaatio         10      
4 DAPS800 Visioivan konseptin muotoilu             10  
4 DAPS900 Yhteisen hyvän muotoilu           10    
Sisustusarkkitehtuurin studio - Interior Design Studio
4 DASS100 Kalustesuunnittelu           10    
4 DASS200 Asunto- ja pientalosuunnittelu     10          
4 DASS300 Hoito- ja hoivatilojen suunnittelu         10      
4 DASS400 Julkisten tilojen suunnittelu     10          
4 DASS500 Korjaussuunnittelu         10      
4 DASS600 Myymälä- ja näyttelytilojen suunnittelu       10        
4 DASS700 Oppimis- ja työympäristöjen suunnittelu       10        
4 DASS800 Rakennustuotemuotoilu           10    
4 DASS900 Urban Design             10  
Tuotemuotoilun studio - Product Design Studio
4 DATS100 Everyday Things       10        
4 DATS300 Konemuotoilu       10        
4 DATS400 Konseptimuotoilu     10          
4 DATS500 Malliston muotoilu       10        
4 DATS602 Muodin teknologia     10          
4 DATS603 Korun teknologia     10          
4 DATS700 Product Service System           10    
4 DATS800 Puettava muotoilu ja muoti         10      
4 DATS900 Tuotekehitys ja tuotantoverkostot             10  
4 DATS110 Työkalumuotoilu     10          
4 DATS120 Uniikin tuotteen muotoilu         10      
4 DATS130 Vehicle Design       10        
4 DATS140 Taideteoksen muotoilu         10      
4 DATS150 Välineen muotoilu       10        
4 DATS160 Älytuotteiden muotoilu           10    
 
Harjoittelu
Harjoittelu
4 DAHAR100 Harjoittelu 1     10          
4 DAHAR200 Harjoittelu 2         10      
4 DAHAR300 Harjoittelu 3             10  
 
Opinnäytetyö
Opinnäytetyö
4 SAVONT1 Opinnäytetyö         15      
   5 DNONT10  Opinnäytetyön suunnittelu         5      
   5 DNONT20  Opinnäytetyön toteutus           5    
   5 DNONT30  Opinnäytetyön viimeistely             5  
   5 DNONT40  Kypsyysnäyte               0
4 SAVONT2 Opinnäytetyö         15      
   5 DNONT50  Opinnäytetyö, projekti 1         5      
   5 DNONT60  Opinnäytetyö, projekti 2           5    
   5 DNONT70  Opinnäytetyöprojektien synteesi ja julkistaminen             5  
   5 DNONT80  Kypsyysnäyte               0
 
Valinnaiset opinnot
Valinnaiset opinnot
4 DAVAL102 Kestävä muotoilu 1: Muotoiluosaaminen kiertotaloudessa     10          
4 DAVAL202 Kestävä muotoilu 2: Kiertotalouskonseptien kehittäminen         10      
4 DAVAL301 Kestävä muotoilu 3: Transition Design             10  
4 DAVAL150 Tutkiva muotoilu           5    
4 DAVAL400 Käyttäjäkokemus 1     10          
4 DAVAL500 Käyttäjäkokemus 2         10      
4 DAVAL600 Käyttäjäkokemus 3             10  
4 DAVAL700 Muotoiluyrittäjyys 1     10          
4 DAVAL800 Muotoiluyrittäjyys 2         10      
4 DAVAL900 Muotoiluyrittäjyys 3             10  

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.