Opetussuunnitelmat

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Savonian valintakurssit
Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

DA21SP Muotoilun tutkinto-ohjelma

Opintojaksokuvaus

Koodi4 DAP20
NimiMuotoiluajattelu
Nimi englanniksiDesign Thinking
Laajuus10 op
OsaamistavoitteetOpiskelija osaa lähestyä muotoiluongelmaa ihmislähtöisen suunnitteluprosessin kautta. Opiskelija oppii muotoilun prosessin eri vaiheet, niihin vaikuttavat tekijät, osaa työskennellä erilaisissa toimintaympäristöissä ja dokumentoida prosessia. Opiskelija tuntee lineaarisen ja iteratiivisen prosessin erot ja osaa soveltaa niitä omassa työskentelyssään. Opiskelija osaa laatia projektisuunnitelman ja työskennellä tehdyn aikataulun mukaisesti. Opiskelija osaa esitellä oman prosessin vaiheet ja perustella tulokset sekä arvioida niitä.
Keskeiset sisällötMuotoiluajattelun tietoperusta.
Tiedonhankinta ja käyttäjäymmärrys.
Erilaiset prosessimallit ja niiden soveltaminen työskentelyssä.
Luovat ideointimenetelmät ja kokeilut.
Vaihtoehtoiset konseptit ja prototypointi.
Projektin hallinta, työkalut ja dokumentointi.
Muotoilupiirtämisessä käytettyjen piirtämistekniikoiden ja työvälineiden soveltaminen.
SuoritustavatLuennoille ja ohjattuihin tehtäviin osallistuminen, kirjallisuuden ja muun aineiston käyttö oppimistehtävissä ja harjoituksissa, käsinpiirtämisharjoitukset.
Muotoiluprojektin prosessi ja tuotokset, projektisuunnitelman ja raportin laadinta, tulosten esittely ja arviointi.
Arviointiasteikko0 - 5
MateriaaliKELLEY, T., LITTMAN, J. & PETERS, T. 2001. The art of Innovation: Lessons in Creativity from IDEO.
LINDWELL, W., HOLDEN, K. & BUTLER 2010. Universal principles of design: 125 ways to enhance usability, influence perception, encrease appeal, make better design decisions and teach through design.
KETTUNEN, I. 2001. Muodon palapeli.
NIINIMÄKI, K. 2011. The Complex Interplay between Design and Consumption of Textiles and Clothing.
HYYSALO, S. 2009. Käyttäjä tuotekehityksessä: tieto, tutkimus ja menetelmät.
BATTERBEE, K. ja al. 2003. Emphatic design. User Expierence in Product design.
TUULENMÄKI, A. 2010: Lupa toimia eri tavalla.
KEES, D. 2015. Frame Innovation: create new Thinking by Design.
MARTIN, B. & HANINGTON, B. 2012. Universal Methods of Design.
MILTON & RODGERS 2013. Research methods for product design.
EISSEN, K. & STEUR, R. 2009. Sketching: Drawing Techniques for Product Designers.
Edeltävät opinnot
Muuta huomioitavaa
YhteyshenkilöIivarinen Marketta

<< Takaisin opintojaksotaulukkoon

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.