Opetussuunnitelmat

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Savonian valintakurssit
Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

DA21SP Muotoilun tutkinto-ohjelma

Opintojaksokuvaus

Koodi4 DAP30
NimiMuotoiluviestintä
Nimi englanniksiCommunication and Design
Laajuus10 op
Vieraskielinen osuus3 op
OsaamistavoitteetOpiskelija osaa oman alansa viestintäkeinoja: ammatillinen kirjoittaminen ja puheviestintä, englannin kieli ja viestintä. Opiskelija osaa toimia ammattimaisesti ja sujuvasti sekä suullisesti että kirjallisesti. Opiskelija osaa käyttää luovasti oman alansa viestintäkeinoja.
Keskeiset sisällötUlkoinen ja sisäinen viestintä, viestinnän menetelmät ja kanavat.
Ammatillisen kirjoittamisen, tekstin lukutekniikan ja puheviestinnän perusteet.
Ryhmätyöskentelyn, vuorovaikutustaitojen ja oman ilmaisun kehittäminen.
Portfoliotyöskentelyn perusteet, urasuunnittelu.
Oman alan, työelämän ja opiskelun sanasto, työn hakeminen, projektien ja tuotteiden kuvaaminen sekä työelämän suulliset ja kirjallisen kielen käytön mallit englannin kielellä.


Sisältää muotoiluviestinnän 5 op ja englannin kielen 3 op.
SuoritustavatOppimistehtävien tekeminen, osallistuminen harjoituksiin, opetukseen ja ohjaukseen, vertaisarviointi, itsearviointi, raportointi. Englannin kielen taitotasotestikurssi alussa ja englannin kokeen tekeminen kurssin lopussa.
Arviointiasteikko0 - 5
MateriaaliWILLIAMS, R. 2018. The Non-Designer's Presentation Book: Principles for Effective Presentation Design.
Edeltävät opinnotOppimistehtävien tekeminen annettujen kriteerien mukaan, aktiivinen osallistuminen työskentelyyn.
Muuta huomioitavaa
YhteyshenkilöHyvärinen Tarja

<< Takaisin opintojaksotaulukkoon

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.