Opetussuunnitelmat

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Savonian valintakurssit
Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

DA21SM Muotoilun tutkinto-ohjelma (monimuotototeutus)

Opintojaksotaulukko

Koodi Nimi 1 S 1 K 2 S 2 K 3 S 3 K 4 S 4 K
 
Perusopinnot
4 DAP10 Johdanto muotoiluun 10              
4 DAP20 Muotoiluajattelu 10              
4 DAP30 Muotoiluviestintä 10              
4 DAP40 Materiaaliteknologia   10            
4 DAP50 Muodon sommittelu   10            
4 DAP60 Digitaalinen muotoilu   10            
4 DAP70 Ruotsin kieli ja viestintä     5          
 
Ammattiopinnot
Palvelumuotoilun studio - Service Design Studio
4 DAPS100 Käyttöliittymän muotoilu     10          
4 DATS200 Graphic Design     10          
4 DAPS200 Brändin muotoilu           10    
4 DAPS300 Hotelli- ja ravintolapalveluiden muotoilu         10      
4 DAPS400 Hyvinvoinnin muotoilu       10        
4 DAPS500 Informaatiomuotoilu     10          
4 DAPS600 Tapahtuman muotoilu       10        
4 DAPS700 Visuaalinen kommunikaatio         10      
4 DAPS800 Visioivan konseptin muotoilu             10  
4 DAPS900 Yhteisen hyvän muotoilu           10    
Tuotemuotoilun studio - Product Design Studio
4 DATS100 Everyday Things       10        
4 DATS400 Konseptimuotoilu     10          
4 DATS700 Product Service System           10    
4 DATS900 Tuotekehitys ja tuotantoverkostot             10  
4 DATS120 Uniikin tuotteen muotoilu         10      
4 DATS140 Taideteoksen muotoilu         10      
 
Harjoittelu
Harjoittelu
4 DAHAR100 Harjoittelu 1       10        
4 DAHAR200 Harjoittelu 2           10    
4 DAHAR300 Harjoittelu 3             10  
 
Opinnäytetyö
Opinnäytetyö
4 SAVONT1 Opinnäytetyö         15      
   5 DNONT10  Opinnäytetyön suunnittelu         5      
   5 DNONT20  Opinnäytetyön toteutus           5    
   5 DNONT30  Opinnäytetyön viimeistely             5  
   5 DNONT40  Kypsyysnäyte               0
4 SAVONT2 Opinnäytetyö         15      
   5 DNONT50  Opinnäytetyö, projekti 1         5      
   5 DNONT60  Opinnäytetyö, projekti 2           5    
   5 DNONT70  Opinnäytetyöprojektien synteesi ja julkistaminen             5  
   5 DNONT80  Kypsyysnäyte               0
 
Valinnaiset opinnot 30 op
Valinnaiset opinnot
              30

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.