Opinto-opas

Vuonna 2022 alkavat ja sitä aiemmat koulutukset

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Savonian valintakurssit

Savonian uuden opinto-oppaan (2023 ja tämän jälkeen alkavat koulutukset) löydät täältä.

Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

DYI22KY Muotoilun (YAMK) tutkinto-ohjelma, InnoTech-liiketoiminta

Tulostinystävällinen versio

Opetussuunnitelman vastuuhenkilö: Riitta Turjamaa

Koulutuksen lähtökohdat

Liiketalouden, tekniikan ja muotoilun yhteisessä InnoTech-liiketoiminta (YAMK) -tutkinto-ohjelmassa syvennytään konkreettisten liiketoimintamahdollisuuksien kehittämiseen innovaatioprosessiopintojen (20 op) avulla. Innovaatioprosessiopintojen taustalla on käytetty uutta ISO 56000 -standardiperhettä. Keskeisinä teemoina ovat asiakastarpeen tunnistaminen ja asiakasymmärrys, tuotteen tai palvelun konseptointi ja suunnittelu sekä liiketoimintapotentiaalin arviointi ja myyntitaidot. Tavoitteena on oppia hallitsemaan innovaatioprosessin eri vaiheet ja luoda kaupallistettava tuote tai palvelu. Opiskelu tapahtuu monialaisissa tiimeissä, joissa verkostoituminen sekä asiantuntijuuden vaihto ovat tärkeitä.

Innovaatioprosessiopintojen lisäksi opiskelija sisällyttää tutkintoonsa myös muita henkilökohtaista osaamisprofiiliaan täydentäviä ja innovaatioprosessia tukevia opintoja sekä laajan opinnäytetyön.

Tutkinto-ohjelma tuottaa osaamista, jota tarvitaan liiketoiminnan kehittämis- ja asiantuntijatehtävissä, innovaatioiden johtamisessa sekä yrittäjänä toimimisessa. Opiskelija saa valmiuksia oman alan tutkitun tiedon hankkimiseen, käsittelyyn ja soveltamiseen omassa työssään ja sen kehittämisessä. Opinnoissa vahvistetaan myös opiskelijoiden tiimityöskentelytaitoja ja kansainvälisiä valmiuksia.

Muotoilun ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon (YAMK) opinnot ovat laajuudeltaan 60 opintopistettä ja tutkintonimike on muotoilija (ylempi AMK). Tutkinto tuottaa työelämän edellyttämää laajaa ja syvällistä tietoa ja osaamista muotoilun alalta ja antaa tarvittavat teoreettiset tiedot alan vaativissa asiantuntija- ja johtamistehtävissä toimimista varten. Ylempi ammattikorkeakoulututkinto antaa saman kelpoisuuden julkiseen virkaan kuin yliopistoissa ja muissa tiedekorkeakouluissa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto (taiteen maisteri). Muotoilija (ylempi amk) on englanniksi Master of Culture and Arts (amk-asetus 352/2003).

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.