Opetussuunnitelmat

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Savonian valintakurssit
Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

DYI22KY Muotoilun (YAMK) tutkinto-ohjelma, InnoTech-liiketoiminta

Koulutuksen toteutus

InnoTech-liiketoiminta YAMK -koulutuksen suunnittelu ja lähtökohdat pohjautuvat työelämän osaamis- ja kehittämisvaatimuksiin. Tutkinto-ohjelman opinnoissa hyödynnetään opiskelijoiden omia kokemuksia ja osaamista työelämästä. Tämä osaaminen jaetaan tiimissä samalla tunnistaen tiimin kehittämistarpeet.

Kokemuksia syvennetään osaamistavoitteiden mukaisella asiantuntijatiedolla ja käytäntölähtöisillä opetusmenetelmillä. Menetelmissä korostuvat reflektiivisyys ja tiedon ja osaamisen jakamisen periaatteet. Opiskelijan rooli osana tiimiä on aktiivinen, vastuullinen ja kriittinen. Lisäksi hän kykenee tekemään omaan oppimiseensa liittyviä valintoja henkilökohtaisten kehittämishaasteidensa mukaisesti.

Opinnot toteutetaan monimuoto-opiskeluna, jossa verkkoympäristössä opiskelu, itsenäinen opiskelu, käytännön työ, lähiopetus ja oppimistehtävät muodostavat kokonaisuuden. Opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa opintoja työn ohessa ja kytkeä oppimistehtäviä ja opinnäytetyönsä myös oman työpaikkansa kehittämiseen.

Ryhmään valitaan 20 insinööri YAMK, 10 muotoilija YAMK ja 20 tradenomi YAMK opiskelijaa. Opiskelijoista muodostetaan monialaisia noin viiden henkilön tiimejä, jotka työskentelevät yhdessä ensimmäisen vuoden innovaatioprosessiopintojen (20 op) ajan.

Innovaatioprosessiopinnoissa lähitapaamisia on yhteensä neljä, kaksi kertaa lukukaudessa. Lähiopetusjaksot järjestetään pääsääntöisesti perjantaisin ja lauantaisin. Opetuspaikkakunta on Kuopio. Muuten näiden opintojen opiskelu tapahtuu verkossa osana tiimiä.

Valinnaiset opinnot suoritetaan pääasiassa yksilötöinä ja niiden toteutustavat vaihtelevat kontaktiopetuksen osalta. Opinnoista merkittävä osa on mahdollista suorittaa myös verkossa omaan tahtiin opiskellen, mikä tuo joustavuutta opintojen aikataulutukseen.

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.